Договірне право України. Загальна частина

150.00 грн.

Анотація

Договір нікчемний, недійсний, оспорюваний чи неукладений? У видавництві «Юрінком Інтер» побачило світ 2-ге перероблене і доповнене видання відомого двотомника «Договірне право» за редакцією доктора юридичних наук, професора, чле...

Договір нікчемний, недійсний, оспорюваний чи неукладений? 

У видавництві «Юрінком Інтер» побачило світ 2-ге перероблене і доповнене видання відомого двотомника «Договірне право» за редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-коресподента Національної академії правових наук України О. Дзери.

До авторського колективу увійшло 25 провідних цивілістів, серед яких академік НАПрНУ Н. Кузнєцова, член-кореспондент НАПрНУ Р. Майданик, доктор юридичних наук, професор О. Беляневич та ін.

На цих сторінках студенти і досвідчені правники знайдуть ґрунтовні відповіді на найбільш складні питання договірних правовідносин: відмінності нікчемних договорів від недійсних і неукладених, умови недійсності арбітражної (третейської) угоди, випадки відшкодування шкоди в обмеженому розмірі та відшкодування моральної шкоди у разі недійсності договору, і багато іншого.

Як і належиться в академічному виданні, посібник споряджений докладним предметним покажчиком.

Книги
ISBN 978-966-667-307-0
Автор за ред. Дзери О. В.
Рік видання 2018
Кількість сторінок 896
Обкладинка тверда
Анотація У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання договірних відносин. Аналізуються відповідні норми нового ЦК України, ЦК УРСР 1963 р., Сімейного та Господарського кодексів України, інших численних актів законодавства України, судова практика, наукові праці. У першому томі висвітлюються поняття договору та договірного права, принципи його побудови, визначаються класифікаційні групи договорів, порядок укладення, виконання та припинення договорів, способи забезпечення їх належного виконання, а також захист прав сторін договору. У другому томі аналізуються правові засади окремих видів договорів (купівлі-продажу, дарування, найму, підряду, про надання послуг, шлюбного договору, спадкового договору та ін.). Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів та практикуючих юристів.ISBN: 978-966-667-307-0 Автори: за ред. Дзери О.В.Рік видання: 2008.

Написати відгук

Будь ласка, авторизуйтесь або створіть обліковий запис перед тим, як написати відгук