Адвокатура

Вид відображення:
Немає в наявності

Історія адвокатури Харківської області. Книга 1

480.00 грн.

У книзі зібрано основні історичні факти про розвиток адвокатури Харківщини. Автори книги розкрили віхи становлення і формування адвокатури, відобразили роль та місце адвокатів у суспільно-політичному та культурному житті регіону, роботі судів та здійсненні правосуддя, проаналізували еволюцію законодавства про адвокатуру та в цілому підкреслили зд..

А.Ф. Кони как судебный оратор

520.00 грн.

Анатолий Федорович Кони (1844-1927) - известный судебный деятель и оратор, доктор уголовного права, почетный член Академии наук и многих научных обществ, в 1865 г. закончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата. А.Ф.Кони принимал участие в судебной реформе, занимал высокие посты в судебных учреждениях. Проникнувшись..

Адвокат єврейського народу

120.00 грн.

Видання присвячено маловідомим фактам біографії видатного діяча сіонізму Зеєва (Володимира) Жаботинського, пов’язаним з юриспруденцією. Розглянуто деякі епізоди його юридичної освіти та адвокатської діяльності, а також їхнє відображення у прозі Жаботинського. Видання містить рукопис Жаботинського, присвячений самоврядуванню національних меншин. ..

Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні. Навчально-практичний компендіум

390.00 грн.

Навчально-практичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні». Компендіум містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового ко..

Адвокатська діяльність як об’єкт податково-правового регулювання

260.00 грн.

Монографію присвячено теоретико-прикладним засадам податково-правового регулювання адвокатської діяльності та формуванню обґрунтованих пропозицій з удосконалення законодавства у цій сфері. Монографія може бути цікавою для адвокатів, податкових органів, суддів, науковців, здобувачів вищої освіти, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового..

Адвокатська техніка (підготовка до процесу і методики переконання)

400.00 грн.

Книга торкається питань адвокатської техніки - теми недослідженої в системі правової науки, але необхідної для практичної діяльності адвоката (захисника). В посібнику з використанням зарубіжного досвіду викладені окремі елементи адвокатської техніки та методики підготовки прямого допиту і вступної промови. Для написання книги автори використали по..

Адвокатура зарубіжних країн (Англія, Німеччина, Франція)

145.00 грн.

Викладено правові основи організації та діяльності адвокатури в таких країнах світу, як Англія, Німеччина, Франція. Вперше у вітчизняній літературі такого типу зроблено спробу висвітлити процес інтеграції інституту адвокатури до права Європейського Союзу, що є особливо актуальним в аспекті історичного майбутнього української адвокатури. Читача, без..

Адвокатура: минуле, сучасність, майбутнє. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції

650.00 грн.

Збірник містить матеріали доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє», яка відбулася 6 листопада 2020 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія». Доповіді учасників присвячено удосконаленню діяльності адвокатури та сфери надання професійної правничої допомоги, історії адвока..

Апеляційне оскарження вироку суду. Практичний посібник

420.00 грн.

Книга написана адвокатом-практиком, з метою полегшення процедури підготовки до участі в кримінальному процесі, формування обґрунтованої та переконливої правової позиції на стадії апеляційного оскарження вироку суду. Автором, можливо вперше в такому обсязі, приділено увагу цій найважливішій стадії. Проаналізовані суперечності у викладенні певних пр..

Век криминалистики

460.00 грн.

«Век криминалистики» - мировой бестселлер немецкого писателя Юргена Торвальда. Это научный детектив, или детективная история одной науки. Эта книга, основанная на подлинных фактах и примерах самых громких и загадочных уголовных дел прошлого, описывает историю возникновения и развития криминалистики. Ее героями стали полицейские и врачи, химики и..

Вибрані промови, статті та процесуальні документи адвоката

350.00 грн.

Ця збірка вибраних промов, статей та процесуальних документів практикуючого адвоката покликана розширити уявлення читачів про судову систему, зокрема про адвокатську діяльність в сучасній Україні. До збірки включено промови у справах як за КПК 1960 року, так і КПК 2012 року. Зокрема, подано нові підходи, пов'язані із запозиченою від США концепцією..

Внесок К. Левицького у державотворення та юридичну науку України

180.00 грн.

Досліджено біографію, науково-юридичну, адвокатську та державницьку діяльність доктора права, першого голови уряду ЗУНР К. Левицького. Науково-юридична спадщина вченого включає значну кількість напрямів досліджень, серед яких розробки у сфері історії держави і права, австрійського цивільно-процесуального права, питання адвокатської етики, права укр..

Вопросы факта и права на суде присяжных

360.00 грн.

Традиция – краеугольный камень права, а возрождение традиций юриспруденции – путь к европейскому праву. Серия «Классика адвокатуры» достойна занять почётное место на полке каждого практикующего юриста...

Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України

110.00 грн.

Монографію присвячено розгляду адміністративно-правових гарантій права громадян на звернення до органів внутрішніх справ України. Досліджено теоретичні й практичні проблеми права звернення громадян до правоохоронних органів. У роботі пропонується авторське визначення поняття звернень громадян до органів внутрішніх справ, запропоновано класифіка..

Движение уголовного процесса. Практические примеры

320.00 грн.

Данный сборник является первым опытом наглядного изображения в практических примерах движения уголовного процесса в его главнейших моментах, — начиная с жалобы о возбуждении дела и кончая кассационной жалобой, т. е. от возникновения уголовного процесса — до его завершения. Традиция – краеугольный камень права. Возрождение традиций юрис..

Показано з 1 по 15 із 58 (4 сторінок)