Аграрне право

Вид відображення:

Аграрне право України

150.00 грн.

У підручнику висвітлено нормативний навчальний курс «Аграрне право» для ОКР «бакалавр» юридичних спеціальностей. Розділи підручника виокремлено у Загальну, Особливу та Спеціальну частини, структуровані за кредитно-модульною системою. Авторами зроблено спробу викласти якнайбільший обсяг тем з метою охоплення всіх особливостей правового регулювання с..

Аграрне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

200.00 грн.

При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридич-них навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому по-данні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажа..

Немає в наявності

Аграрне право. Підручник

250.00 грн.

У підручнику стисло викладено питання повного курсу аграрного права, висвітлено предмет аграрного права, методи правового регулювання аграрних відносин, принципи, систему аграрного права, джерела, аграрні правовідносини, державне регулювання сільського господарства. У посібнику містяться основні положення, що стосуються правового становища суб’єкті..

Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 16. Земельне та аграрне право

700.00 грн.

Видання є першим в Україні систематизованим зведенням знань про основні поняття, які використовуються в науці та законодавстві земельного права й аграрного права. В енциклопедії розміщені статті: а) в яких визначаються актуальні та практично значимі положення, що стосуються особливостей права власності та речових прав на землю в сучасних ринкових..

Немає в наявності

Вопросы судопроизводства в арбитражных судах: решения и аргументы, которыми можете воспользоваться и Вы

220.00 грн.

Книга о проблемах судопроизводства в арбитражных судах написана в формате «вопрос-ответ» и представляет собой прикладное пособие, основанное на процессуальной доктрине, анализе современной судебной практики и толковании постоянно меняющегося права. Автор предлагает обоснованные решения 131 вопроса судебной практики. В некоторых случаях автор пров..

Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення

1630.00 грн.

Монографію присвячено проблемам правового забезпечення державної підтримки сільського господарства України. Правове регулювання державної підтримки сільського господарства розглядається з позицій його оформлення у підгалузь аграрного права – агропротекційне право. Виявлені характерні тенденції розвитку вітчизняного агропротекційного законодавства..

Джерела аграрного права

750.00 грн.

Монографію присвячено вирішенню сучасних проблем формування системи джерел аграрного права, які розглянуто з позиції плюралістичного підходу, тобто множинності джерельної бази. Вперше запропоновано диференціацію джерел аграрного права на формальні та змістовні. Останні, в свою чергу, поділяються на матеріальні та ідейні. Розкрито особливості всіх..

Закони України "Про фермерське господарство", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про аграрні розписки"

140.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України. Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні т..

Закони України “Про особисте селянське господарство”, ''Про сільськогосподарську дорадчу діяльність'', ''Про колективне сільськогосподарське підприємство''

100.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади ведення особистого селянського господарства...

Органічне господарювання: наукова концепція аграрно-екологічних та цивільно-господарських відносин

580.00 грн.

Монографія висвітлює наукові погляди на здійснення органічного господарювання в межах аграрно-екологічного та цивільно-господарського спрямування, вміщує відображення елементів їхньої взаємодії, визначає сучасну нормативно-правову базу та правовий аналіз запланованих змін як національного, так і міжнародного законодавства. Наведено характеристику..

Немає в наявності

Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей)

120.00 грн.

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни, подається перелік 200 найпоширеніших питань та відповідей, переліки основної та додаткової літератури. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів...

Правове регулювання органічного господарювання. Навчальний посібник

780.00 грн.

Навчальний посібник побудований на засадах системності, багатогранності, складності та міждисциплінарних зв'язків. Поєднує два змістові модулі, у межах яких розкриваються 7 тем, глосарій, бібліографію і С0-додаток. У додатку надано автентичні нормативно-правові акти як першоджерела та презентації до кожної теми українською та англійською мовами. Д..

Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений. Сборник избранных статей, докладов и рецензий (1997 – 2007)

290.00 грн.

В предлагаемом сборнике представлены избранные статьи и доклады, посвящённые правовому регулированию аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений. Они были опубликованы в различных периодических изданиях последнего десятилетия, доступ к которым в настоящее время является затруднительным. Ознакомление с их содержанием будет полезным ..

Теоретико-методологічні засади інституційного забезпечення аграрного сектору України в контексті його інноваційного розвитку

510.00 грн.

У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення функціонування аграрного сектору та його інноваційного розвитку. Інституційне забезпечення функціонування аграрного сектору розглядається як система послідовних дій органів державної влади у взаємодії з суспільними інститутами (наука, бізнес, громадськість), комплексу організаційних, норматив..

Фермерські господарства як учасники цивільних та земельних правовідносин: за матеріалами судової практики

560.00 грн.

У монографії всебічно проаналізоване правове становище і майновий стан фермерського господарства. В ній розглядаються злободенні питання прав членів фермерського господарства, можливість та порядок зміни складу його членів, обороту часток у складеному капіталі та ін. Автори, спираючись на практику Верховного Суду та доктрину, намагалися розкрити пр..

Показано з 1 по 15 із 15 (1 сторінок)