Екологічне право

Вид відображення:
Немає в наявності

Trading in air: mitigating climate change through the carbon markets

285.00 грн.

Trading in Air provides a comprehensive insight into opportunities and challenges to achieve greenhouse gas emissions reductions through the carbon markets, with a focus on transition economies. Chapter I tracks the evolution of the global carbon markets. Chapter II discusses the legal framework under the UNFCCC and Kyoto Protocol. Chapter III expl..

Немає в наявності

Історія політичних та економічних вчень. Навчальний посібник

200.00 грн.

У посібнику розглянуті політичні та економічні доктрини Античності, Середніх віків, Нової та Найновішої епохи. Особлива увага приділена формуванню та розвитку соціально-економічної та політичної думки в Україні. Навчальний посібник підготовлено на основі типової програми курсу “Історія політичних та економічних вчень”. Автори намагалися предста..

Адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту суб’єктивних публічних екологічних прав

180.00 грн.

У монографії наголошено, що суб’єктивні публічні права та свободи приватної особи є складовою її адміністративно-правового статусу, визначають обсяг її процесуальної правосуб’єктності. Визначено наявність кореляційних зв’язків такого категоріального ряду, як «адміністративно-правовий статус приватної особи», «адміністративно-правове становище при..

Немає в наявності

Виконання Україною міжнародних зобов'язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

180.00 грн.

У збірнику матеріалів конференції проаналізовано стан, проблеми та перспективи виконання Україною зобов’язань з охорони навколишнього середовища за міжнародними природоохоронними договорами та Угодою про асоціацію з ЄС в різноманітних сферах, таких як зміна клімату та відновлювана енергетика, охорона озонового шару та атмосферного повітря, охорона ..

Немає в наявності

Водне право України.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

90.00 грн.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог навчальних курсів: «Екологічне право України», «Екологія» та «Основи водного законодавства», а також специфіки викладання цих дисциплін для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплює питання з особливої частини «Екологічного права», «Екології» та «Основ водного законодавс..

Немає в наявності

Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» в Україні (1991­-2013 рр.)

100.00 грн.

Довідник містить інформацію про захищені дисертації в Україні на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» за період 1991­-2013 роки. Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальн..

Немає в наявності

Договори в екологічному праві України

100.00 грн.

У посібнику висвітлено питання теорії публічного за характером дозвільно-договірного правового регулювання природокористування, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки як міжгалузевого інституту екологічного права. У ньому розкриваються загальні теоретико-правові положення щодо поняття, сутності, видів, під..

Немає в наявності

Екологічне право України

380.00 грн.

У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету, методів та принципів екологічного права, дослідження його джерел, екологічних прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, зазначено та опрацьовано правове регулювання використання та охорони природних об’єктів, правовий режим особливо охоронювани..

Екологічне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

100.00 грн.

При підготовці посібника використано ряд міжнародних актів та ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник ст..

Немає в наявності

Екологічне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів

350.00 грн.

Підручник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст і магістр. Ним можуть користуватися аспіранти та викладачі правознавчих спеціальностей. Підручник може використовуватися викладачами природоохоронних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів при в..

Немає в наявності

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень!..

Немає в наявності

Законодавство ЄС у сфері енергоефективного освітлення

150.00 грн.

Видання, яке Ви зараз тримаєте в руках, є результатом наполегливої праці команди фахівців у напрямку гармонізації українських стандартів та приведення їх у відповідність до європейських у галузі енергоефективності та енергоефективного освітлення. Кропітка робота, що призвела до видання цього збірника, починалася з рішучого і належним чином мотивов..

Немає в наявності

Злочини проти довкілля

60.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні аспекти і судова практика з найактуальніших і складних щодо застосування кримінально-правових норм розділу VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти довкілля». Наведена характеристика цих норм, подано їх науково-практичний коментар. Розрахований на студентів, аспірантів, ви..

Кодекс України про надра, Лісовий кодекс України, Водний кодекс України

180.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Завданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користува..

Міжнародне право навколишнього середовища

750.00 грн.

У підручнику розглядаються загальні питання міжнародного права навколишнього середовища: поняття, історія розвитку, джерела, принципи, кодифікація цієї галузі, міжнародно-правовий захист екологічних прав людини, інституційний механізм, відповідальність та реалізація міжнародного права навколишнього середовища. Спеціальна частина включає актуальні п..

Показано з 1 по 15 із 25 (2 сторінок)