Конституційне право

Вид відображення:

Актуальні проблеми конституційного права України. Підручник затверджений МОНУ

300.00 грн.

У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, у..

Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні

340.00 грн.

В представленому навчальному посібнику упорядники зібрали в хронологічній, історичній послідовності міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо виникнення та становлення правового статусу біженців та осіб, які потребують додатковою або тимчасовою захисту, розкрили порядок формування системи організаційно-правових заходів, спрямованих на ..

Билль о правах

400.00 грн.

По мнению автора, одного из ведущих американских адвокатов, специалиста в области международного и иммиграционного права, Америка стала великой страной благодаря своей Конституции и Биллю о правах. Читателю будет интересно и полезно узнать, почему наряду с Конституцией американцам потребовались еще и поправки к ней, что такое общее право и чем оно..

Немає в наявності

Виборче право України

330.00 грн.

У підручнику викладено основні положення навчальної дисципліни "Виборче право України". У виданні висвітлюється поняття та основні підходи щодо розуміння виборчого права України, джерела виборчого права України, його субєкти та принципи, конституційно-правові засади проведення виборів в Україні, види порушень та форми захисту вибрчого права в Украї..

Виборчий кодекс України

120.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Кодекс відповідно до Конституції України визначає гарантії права громадян на участь у виборах, регулює підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, ..

Вопросы теории конституционного правосудия в Украине

380.00 грн.

В монографическом исследовании рассматриваются теоретические вопросы, составляющие доктринальное правопонимание конституционного правосудия, которое реализуется в двух важнейших направлениях – конституционного контроля и официального толкования норм Конституции и законов Украины. С учетом практического опыта деятельности Конституционного Суда Укр..

Глава держави і антикорупційна політика: проблеми формування та реалізації

280.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних та правових засад формування і реалізації антикорупційної політики глави держави. Проаналізовано місце глави держави в системі протидії корупції Визначено основні закономірності еволюції державної антикорупційної політики в історико-правовому контексті. Піддано комплексному а..

Глобальний конституціоналізм. Теоретичні підходи та правові виклики до формування

280.00 грн.

У монографії з точки зору концептуалізації феноменології глобального конституціоналізму досліджуються його понятійні, елементні та функціональні характеристики. Розкривається трансформація і здійснюється реконструкція принципів міжнародного публічного та конституційного права з урахуванням ідей глобального конституціоналізму, особливо в контексті р..

Немає в наявності

Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації. Том 1

480.00 грн.

У монографії комплексно досліджено сучасний стан та стратегію формування громадянського суспільства, перспективи його модернізації та подальшого розвитку в контексті європейської інтеграції України. Аналізуються основні теоретичні та методологічні підходи до вивчення громадянського суспільства, його провідні інститути, сучасне їх конституційно-пра..

Немає в наявності

Ефективність конституційно-правових норм: теоретико-методологічні аспекти

380.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню ефективності конституційно-правових норм. Розглянуто теоретико-методологічні питання ефективності конституційно-правових норм, ефективність регулятивного впливу конституційно-правових норм у національній системі права та у правових системах держав-членів міждержавних інтеграційних об’єднань. Для нау..

Немає в наявності

Закон України "Про вибори Президента України". Алерта

60.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Текст Закону України "Про вибори Президента України" відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Закон України "Про Вищий антикорупційний суд"

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей закон визначає засади організації та діяльності та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності...

Закон України "Про Вищий антикорупційний суд". Алерта

30.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Текст Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Закон України "Про Вищу раду правосуддя"

60.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя...

Закон України "Про вищу раду правосуддя". Алерта

40.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Текст Закону України "Про вищу раду правосуддя" відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Показано з 1 по 15 із 98 (7 сторінок)