Конституційне право

Вид відображення:
Немає в наявності

Foreigners in Ukraine

390.00 грн.

The book is a practical guide, which includes information about Ukraine, human fundamental rights and freedoms that are guaranteed in Ukraine, actions that are prohibited in Ukraine, responsibility for offenses, your rights during arrest, interrogation, search and seizure of things and documents, property rights, inheritance and taxation of foreign..

Немає в наявності

Європейські стандарти регіонального самоврядування: актуальні питання конституційно-правового забезпечення в Україні

130.00 грн.

У монографії досліджуються актуальні питання становлення в Україні інститутів місцевого (регіонального) самоврядування як нових феноменів української демократичної державності; розглядаються теоретико-правові засади гносеології стандарту, міжнародного стандарту, міжнародного стандарту місцевого та регіонального самоврядування; аналізуються методоло..

Немає в наявності

Актуальні проблеми конституційного права України. Підручник затверджений МОНУ

300.00 грн.

У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, у..

Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні

340.00 грн.

В представленому навчальному посібнику упорядники зібрали в хронологічній, історичній послідовності міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо виникнення та становлення правового статусу біженців та осіб, які потребують додатковою або тимчасовою захисту, розкрили порядок формування системи організаційно-правових заходів, спрямованих на ..

Билль о правах

400.00 грн.

По мнению автора, одного из ведущих американских адвокатов, специалиста в области международного и иммиграционного права, Америка стала великой страной благодаря своей Конституции и Биллю о правах. Читателю будет интересно и полезно узнать, почему наряду с Конституцией американцам потребовались еще и поправки к ней, что такое общее право и чем оно..

Немає в наявності

Виборче право України

330.00 грн.

У підручнику викладено основні положення навчальної дисципліни "Виборче право України". У виданні висвітлюється поняття та основні підходи щодо розуміння виборчого права України, джерела виборчого права України, його субєкти та принципи, конституційно-правові засади проведення виборів в Україні, види порушень та форми захисту вибрчого права в Украї..

Немає в наявності

Виборчий кодекс України

210.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Кодекс відповідно до Конституції України визначає гарантії права громадян на участь у виборах, регулює підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, ..

Немає в наявності

Виборчий кодекс України. Науково-практичний коментар

1400.00 грн.

Станом на 1 грудня 2021 року. Кодекс увібрав положення основних законодавчих актів, які до прийняття Виборчого кодексу регулювали питання, що пов’язані із виборчим процесом. Це Закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори» (деякі приписи останнього закону залишаються тимчасово в сил..

Вопросы теории конституционного правосудия в Украине

380.00 грн.

В монографическом исследовании рассматриваются теоретические вопросы, составляющие доктринальное правопонимание конституционного правосудия, которое реализуется в двух важнейших направлениях – конституционного контроля и официального толкования норм Конституции и законов Украины. С учетом практического опыта деятельности Конституционного Суда Укр..

Немає в наявності

Глава держави і антикорупційна політика: проблеми формування та реалізації

280.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних та правових засад формування і реалізації антикорупційної політики глави держави. Проаналізовано місце глави держави в системі протидії корупції Визначено основні закономірності еволюції державної антикорупційної політики в історико-правовому контексті. Піддано комплексному а..

Немає в наявності

Глава держави та місцеве самоврядування в Україні: конституційно-правові засади взаємодії

280.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню конституційно-правових аспектів діяльності глави держави щодо гарантування та забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування. В роботі розглянуті концептуальні підходи до визначення місця глави держави у системі гарантів місцевого самоврядування, проведений аналіз функцій та завдань Президе..

Немає в наявності

Глобальний конституціоналізм. Теоретичні підходи та правові виклики до формування

280.00 грн.

У монографії з точки зору концептуалізації феноменології глобального конституціоналізму досліджуються його понятійні, елементні та функціональні характеристики. Розкривається трансформація і здійснюється реконструкція принципів міжнародного публічного та конституційного права з урахуванням ідей глобального конституціоналізму, особливо в контексті р..

Немає в наявності

Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації. Том 1

480.00 грн.

У монографії комплексно досліджено сучасний стан та стратегію формування громадянського суспільства, перспективи його модернізації та подальшого розвитку в контексті європейської інтеграції України. Аналізуються основні теоретичні та методологічні підходи до вивчення громадянського суспільства, його провідні інститути, сучасне їх конституційно-пра..

Немає в наявності

Ефективність конституційно-правових норм: теоретико-методологічні аспекти

450.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню ефективності конституційно-правових норм. Розглянуто теоретико-методологічні питання ефективності конституційно-правових норм, ефективність регулятивного впливу конституційно-правових норм у національній системі права та у правових системах держав-членів міждержавних інтеграційних об’єднань. Для нау..

Немає в наявності

Закон України "Про вибори Президента України". Алерта

60.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Текст Закону України "Про вибори Президента України" відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Показано з 1 по 15 із 117 (8 сторінок)