Медичне право

Вид відображення:

Єдиний медичний простір України: правовий вимір

1200.00 грн.

У монографії розглянуто актуальні проблеми створення та функціонування в Україні єдиного медичного простору. Зосереджено увагу на питаннях сутності, ознак, характеристик єдиного медичного простору, його базових принципах. Акцентовано на особливостях функціонування державних, комунальних, відомчих і приватних медичних закладів в умовах медичної ре..

Анатомо-физиологическое обоснование причины смерти и продолжительности жизни смертельно раненых

580.00 грн.

В монографии представлены примеры анатомо-физиологического обоснования причины смерти и продолжительности жизни смертельно раненых. Все анатомические данные представлены согласно международной анатомической номенклатуры утвержденной и принятой для всех стран (г. Сан-Пауло, 1977 г.) Монография предназначена судебно-медицинским экспертам, студентам,..

Немає в наявності

Бібліографія з медичного права: національний контекст

250.00 грн.

Покажчик містить бібліографічні описи публікацій українських фахівців, до сфери інтересів яких належать медичне право, біоетика, фармацевтичне право. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і медичних навчальних закладів, представників правозастосувальних органів держави, юристів, працівників системи охорони здоров’я, а також дл..

Біоетика кримінально-правового забезпечення протидії злочинності

380.00 грн.

У монографії продовжено розв’язання важливої науково-прикладної проблеми−біоетизації кримінально-правового забезпечення протидії злочинності в якості тенденції розвитку науки кримінального правазапочатковане в попередній роботі автора «Біоетичні проблеми кримінального права України», виданій у 2014 р.Сформульовані автором біоетичні засади праворозу..

Немає в наявності

Безопасная медицинская практика. Защита врача от претензий пациентов

435.00 грн.

В последние годы мы наблюдаем тенденцию к росту пренебрежительного, хамского, оскорбительного отношения пациентов к врачам. Сегодня не стесняются оскорбить человека в белом халате, если, по мнению далеко не всегда образованного пациента, результат лечения оказался не таким, как себе фантазировал сам пациент. Жалобы, оскорбления, вымогательство де..

Немає в наявності

Безпечна медична практика. Захист лікаря від претензій пацієнтів

435.00 грн.

Останніми роками ми спостерігаємо тенденцію до зростання зневажливого, зухвалого, образливого ставлення пацієнтів до лікарів. Сьогодні не соромляться кривдити людину в білому халаті, якщо, на думку зовсім не завжди освіченого пацієнта, результат лікування виявився не таким, як собі фантазував сам пацієнт. Скарги, образи, вимагання грошей, цькування..

Немає в наявності

Безпечний медичний бізнес 2.0: захист від претензій пацієнтів

850.00 грн.

Ця книжка — продовження й переосмислення попередньої книжки автора «Безпечна медична практика. Захист лікаря від претензій пацієнтів», яка стала бестселером за версією провідного сайту ділової літератури kniga.biz. У новій книжці зібрано найкращі тактики й стратегії захисту, які пройшли перевірку практикою та показали чудові результати. Усі ..

Військові медики на полі бою

320.00 грн.

Тактична медицина — це надання допомоги на догоспітальному етапі націлене передусім на усунення попереджуваних причин смерті, за принципами, що враховують загрозу від бойових дій чи активного стрільця. Нині триває перехід української армії на стандарти НАТО, в тому числі — і в тактичній медицині. Разом з тим, було б дивним очікувати, що..

Військово-польова хірургія. Підручник

460.00 грн.

Матеріали підручника відображають досвід військових медиків у воєнних конфліктах кінця ХХ і початку ХХІ ст., а також при ліквідації різних катастроф і стихійних лих. Підручник містить основні відомості з воєнно-польової хірургії і цілком відповідає програмі навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах і програмі підготовки офіцерів медич..

Немає в наявності

Власний медичний бізнес

850.00 грн.

Ця книжка буде настільною в кожного, хто планує почати власний медичний бізнес або вже має його. Чому ми так упевнено про це заявляємо? Тому що попередня книжка автора «Приватна медична практика» стала бестселером за версією сайту kniga.biz.ua та допомогла багатьом лікарям почати їхні проекти. У новій книжці автор ще ґрунтовніше підійшов до роз..

Довідник рейнджера-медика

390.00 грн.

Основна мета довідника – служити керівництвом для тактичної та нетактичної догоспітальної травми та надання медичної допомоги. Якісна позалікарняна допомога є прямим результатом всебічної освіти, точної оцінки пацієнтів, здорового судження та постійного вдосконалення якості. Медики рейнджери не повинні виконувати жодних кроків у постійному розп..

Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров'я: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (30 квітня 2020 р., м. Ужгород)

160.00 грн.

У науковому збірнику опубліковано матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров'я», що відбулася ЗО квітня 2020 р. на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Для наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів правничого на..

Немає в наявності

Загальне медичне право. Альбом схем

350.00 грн.

Навчальний посібник з дисципліни розроблений відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Медичне право України» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за напрямом підготовки «Право», за спеціальністю «Правознавство», затвердженої наказом МОЗ України від 23.09.2010 р. №808, затвердженої МОН 01.07..

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

120.00 грн.

Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 жовтня 2021 року. Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності дер..

Закон України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини"

90.00 грн.

Цей Закон визначає правові засади обробки геномної інформації людини з метою її державної реєстрації в Україні...

Показано з 1 по 15 із 38 (3 сторінок)