Права людини

Вид відображення:
Немає в наявності

Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право. Науково-практичний посібник

220.00 грн.

У роботі здійснено аналіз застосування Європейським судом з прав людини фундаментальних принципів кримінального права: nullum crimen, nulla poena sine lege; lex prospicit, non respicit; mens rea; non bis in idem; гуманізму тощо. Розглядається роль актів надзаконного кримінального права. Також досліджуються прецеденти Європейського суду, прийняті ..

Імплементація міжнародних стандартів у сфері дотримання і захисту прав людини в правову систему України

180.00 грн.

Наукова монографія є спробою передати позиції вчених щодо необхідності вдосконалення діяльності держави у сфері утвердження та забезпечення дієвого механізму дотримання, охорони та захисту прав і свобод людини в Україні. Авторський колектив прагнув показати всю складність і багатогранність прав людини, їх сутність, призначення, співвідношення з пра..

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці і соціального захисту

270.00 грн.

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту у нових умовах господарювання, аналізуються сучасне трудове і соціальне законодавство, практика їх застосування. Вносяться пропозиції про внесення змін і доповнень до актів чинного законодавства, розроблених законопроектів щодо вдосконалення механіз..

Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні

340.00 грн.

В представленому навчальному посібнику упорядники зібрали в хронологічній, історичній послідовності міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо виникнення та становлення правового статусу біженців та осіб, які потребують додатковою або тимчасовою захисту, розкрили порядок формування системи організаційно-правових заходів, спрямованих на ..

Без суда и следствия

380.00 грн.

«Все у нас чужое, одно лишь время наше», - писал Сенека. В известном смысле, эта книга - о времени. О вашем времени, Читатель. Время, ускользающее и текучее время - самое ценное наше достояние. Сохраняя время, мы сохраняем здоровье - физическое и душевное, благосостояние, в конечном счете, - жизнь. Основная идея, если хотите, «пафос» этой книги со..

Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні

450.00 грн.

Навчально-методичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні». Містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумковог..

Внутрішньо-переміщена особа як суб'єкт права соціального захисту

280.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню правового статусу внутрішньо переміщеної особи як суб’єкта права соціального захисту.У роботі розглянуто питання соціального захисту внутрішньо переміщеної особи в історичній ретроспективі та у сучасний період. Визначені поняття “внутрішньо переміщена особа як суб’єкт права соціального захисту", “соціа..

Немає в наявності

Декларация прав человека и гражданина

210.00 грн.

Репринтное издание 1906 года. Георг Еллинек (1851-1911) - немецкий юрист, государствовед, представитель юридического позитивизма. Одной из широко известных работ Еллинека было эссе 1895 года о Декларации прав человека и гражданина, в котором он развил идею об универсальности теории прав человека. В противположность Эмилю Бутми он рассматривал Дек..

Забезпечення прав людини правоохоронними органами

260.00 грн.

Досліджено функціонування правоохоронних органів України у сфері забезпечення прав, свобод людини і громадянина. У роботі пропонується визначення понять «правоохоронний орган» та «правоохоронна діяльність»; ретроспективний аналіз інституту захисту прав, свобод громадян; гарантії здійснення правоохоронної діяльності в сфері захисту прав, свобод люди..

Забезпечення публічного порядку в середніх навчальних закладах України

240.00 грн.

У межах реалізації прав дитини, зокрема права на освіту, закріплених у Конституції України, держава бере на себе зобов’язання забезпечувати та гарантувати не тільки доступність останньої, але й її безпечність. Дійсно, категорія «безпечність» є багатогранною та передбачає різні механізми її забезпечення. Необхідність у такій спеціальній правовій о..

Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні акти та законодавство України. Науково-практичний посібник

650.00 грн.

У науково-практичному посібнику з урахуванням європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні заборони катування. Видання буде корисним для працівників органів прокуратури та інших правоохоронних органів, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів юридичних закладів вищої о..

Захист прав внутрішньо переміщених осіб

220.00 грн.

Монографія присвячена проблемним аспектам у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на національному та міжнародному рівнях. У виданні висвітлено сутнісний зміст права на захист внутрішньо переміщених осіб, елементи міжнародно-правового механізму захисту їх прав, а також національний процедурний та інституційний рівень захисту прав ВПО. Крім..

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї

80.00 грн.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї..

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Збірник законодавчих актів. Алерта

80.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Текст Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Конституционные принципы прав человека: на практике Конституционного Суда Азербайджана и Европейского Суда по правам человека

350.00 грн.

В книге на материалах практики Конституционного суда Азербайджанской Республики и Европейского суда по правам человека проанализирована сущность и содержание таких важнейших конституционных принципов прав человека, как принципы верховенство права, правовой определенности, надлежащей правовой процедуры, равенства, пропорциональности (соразмерности)...

Показано з 1 по 15 із 39 (3 сторінок)