Права людини

Вид відображення:
Немає в наявності

Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право. Науково-практичний посібник

220.00 грн.

У роботі здійснено аналіз застосування Європейським судом з прав людини фундаментальних принципів кримінального права: nullum crimen, nulla poena sine lege; lex prospicit, non respicit; mens rea; non bis in idem; гуманізму тощо. Розглядається роль актів надзаконного кримінального права. Також досліджуються прецеденти Європейського суду, прийняті ..

Немає в наявності

Європейська конвенція з прав людини: знайомство та практика застосування

150.00 грн.

Європейський Суд з прав людини є унікальним органом історії міжнародного права, який встановив стандарти, що пронизують правопорядок 47 Договірних сторін, і зробив великий внесок у формування законодавства та правозастосовної практики країн практично в будь-якій галузі права: у галузі відправлення кримінального правосуддя, цивільного, кримінального..

Немає в наявності

Імплементація міжнародних стандартів у сфері дотримання і захисту прав людини в правову систему України

180.00 грн.

Наукова монографія є спробою передати позиції вчених щодо необхідності вдосконалення діяльності держави у сфері утвердження та забезпечення дієвого механізму дотримання, охорони та захисту прав і свобод людини в Україні. Авторський колектив прагнув показати всю складність і багатогранність прав людини, їх сутність, призначення, співвідношення з пра..

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці і соціального захисту

270.00 грн.

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту у нових умовах господарювання, аналізуються сучасне трудове і соціальне законодавство, практика їх застосування. Вносяться пропозиції про внесення змін і доповнень до актів чинного законодавства, розроблених законопроектів щодо вдосконалення механіз..

Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні

340.00 грн.

В представленому навчальному посібнику упорядники зібрали в хронологічній, історичній послідовності міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо виникнення та становлення правового статусу біженців та осіб, які потребують додатковою або тимчасовою захисту, розкрили порядок формування системи організаційно-правових заходів, спрямованих на ..

Без суда и следствия

440.00 грн.

«Все у нас чужое, одно лишь время наше», - писал Сенека. В известном смысле, эта книга - о времени. О вашем времени, Читатель. Время, ускользающее и текучее время - самое ценное наше достояние. Сохраняя время, мы сохраняем здоровье - физическое и душевное, благосостояние, в конечном счете, - жизнь. Основная идея, если хотите, «пафос» этой книги со..

Немає в наявності

Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні

450.00 грн.

Навчально-методичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні». Містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумковог..

Немає в наявності

Внутрішньо-переміщена особа як суб'єкт права соціального захисту

280.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню правового статусу внутрішньо переміщеної особи як суб’єкта права соціального захисту.У роботі розглянуто питання соціального захисту внутрішньо переміщеної особи в історичній ретроспективі та у сучасний період. Визначені поняття “внутрішньо переміщена особа як суб’єкт права соціального захисту", “соціа..

Немає в наявності

Громадянські права. Рішення Верховного Суду США. XIX століття

180.00 грн.

Книга являє собою четвертий том українських перекладів рішень Верховного Суду США, який с передостаннім у серії запланованих видань такого роду Даний том присвячено захисту громадянських прав в XIX столітті (з 1831 по 1896 р), які в той час, переважно, не стосувалися небілих меншин Америки: американців індіанською, африканського та китайського похо..

Громадянські права. Рішення Верховного Суду США. ХХ століття

180.00 грн.

Книга являє собою завершальний том зібрання класичних рішень Верховного Суду США з питань захисту громадянських прав у XX ст. Перші чотири томи серії були присвячені захисту свободи слова, преси, релігії та громадянських прав у XIX ст. Книжка містить розділи: «Рішення в справах американців японського походження», «Рішення в справах афроамериканців»..

Немає в наявності

Декларация прав человека и гражданина

210.00 грн.

Репринтное издание 1906 года. Георг Еллинек (1851-1911) - немецкий юрист, государствовед, представитель юридического позитивизма. Одной из широко известных работ Еллинека было эссе 1895 года о Декларации прав человека и гражданина, в котором он развил идею об универсальности теории прав человека. В противположность Эмилю Бутми он рассматривал Дек..

Немає в наявності

Забезпечення гендерної рівності: проблеми теорії та практики

280.00 грн.

Забезпечення гендерної рівності..

Немає в наявності

Забезпечення прав людини правоохоронними органами

260.00 грн.

Досліджено функціонування правоохоронних органів України у сфері забезпечення прав, свобод людини і громадянина. У роботі пропонується визначення понять «правоохоронний орган» та «правоохоронна діяльність»; ретроспективний аналіз інституту захисту прав, свобод громадян; гарантії здійснення правоохоронної діяльності в сфері захисту прав, свобод люди..

Забезпечення публічного порядку в середніх навчальних закладах України

240.00 грн.

У межах реалізації прав дитини, зокрема права на освіту, закріплених у Конституції України, держава бере на себе зобов’язання забезпечувати та гарантувати не тільки доступність останньої, але й її безпечність. Дійсно, категорія «безпечність» є багатогранною та передбачає різні механізми її забезпечення. Необхідність у такій спеціальній правовій о..

Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні акти та законодавство України. Науково-практичний посібник

650.00 грн.

У науково-практичному посібнику з урахуванням європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні заборони катування. Видання буде корисним для працівників органів прокуратури та інших правоохоронних органів, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів юридичних закладів вищої о..

Показано з 1 по 15 із 53 (4 сторінок)