Земельне право

Вид відображення:

Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 1917-1929 років

250.00 грн.

Вперше в українській юридичній літературі виконано комплексне дослідження розвитку національного лісового законодавства в найбільш складний історичний період: визвольних змагань 1917-1921 рр. і часи проведення нової економічної політики. Досліджена правотворча діяльність у сфері лісівництва Тимчасового Уряду Росії, Центральної Ради, Гетьманської Д..

Немає в наявності

Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні

950.00 грн.

Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні, яке стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною метою представити підсумки своїх досліджень за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне пра..

Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 16. Земельне та аграрне право

700.00 грн.

Видання є першим в Україні систематизованим зведенням знань про основні поняття, які використовуються в науці та законодавстві земельного права й аграрного права. В енциклопедії розміщені статті: а) в яких визначаються актуальні та практично значимі положення, що стосуються особливостей права власності та речових прав на землю в сучасних ринкових..

Немає в наявності

Використання земель для містобудівних потреб: теоретичні та практичні проблеми

610.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем використання земель для містобудівних потреб. В роботі здійснено аналіз загальнотеоретичних основ правового регулювання використання земель для містобудівних потреб, детально розкриті правові засади використання земель для потреб містобудування, з’ясована специфіка з..

Добросусідство в земельному праві України

400.00 грн.

Монографію присвячено правовим проблемам добросусідства в Україні. У роботі досліджені критерії прийнятності впливу діяльності, що здійснюється на одній земельній ділянці, на іншу земельну ділянку (критерії добросусідства), співвідношення правил добросусідства із сер­вітутами, теоретичні проблеми захисту права власності та інших рече­вих прав, пору..

Закон України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних"

90.00 грн.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрув..

Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

90.00 грн.

Цей Закон визначає правові основи топографо-геодезичної і картографічної діяльності і спрямований на створення умов для задоволення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності...

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

120.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру. Державний земельний кадастр – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове признач..

Закон України “Про землеустрій”

120.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові, організаційні основи діяльності у сфері землеустрою. Він спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами по забезпеченню сталого розвитку землеко..

Закони України "Про Державний земельний кадастр», "Про землеустрій". Алерта

110.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон України "Про Державний земельний кадастр» установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру. Закон України "Про землеустрій" визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований..

Закони України "Про меліорацію земель", "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель"

140.00 грн.

Закон України "Про меліорацію земель" визначає засади правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі проведення меліорації земель, використання меліорованих земель і меліоративних систем, та повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері меліорації земель і спрямований на забезпечення екологічної..

Немає в наявності

Закони України "Про оренду землі", "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", "Про оцінку земель". ЦУЛ

80.00 грн.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 жовтня 2020 року (відповідає офіційному текстові)..

Закони України ''Про охорону земель'', ''Про державний контроль за використання та охороною земель''

100.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля. ..

Закони України “Про оренду землі”, ''Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)'', ''Про оцінку земель''

120.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон України “Про оренду землі” Законом України „Про оренду землі” врегульовані відносини, що виникають між власником земельної ділянки та іншими особами в зв'язку із передачею її у користування та володіння. Законом встановлено, що оренда землі - це засноване на договор..

Немає в наявності

Земельні відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики.

330.00 грн.

Посібник розрахований на суддів, адвокатів, спеціалістів Державного агентства земельних ресурсів України та Державної інспекції сільського господарства України, працівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств – власників і землекористувачів, в тому числі орендарів, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності, ..

Показано з 1 по 15 із 52 (4 сторінок)