Практичні посібники

Нове
Швидкий перегляд

IT-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар

210.00 грн.

Збірник вперше в Україні містить перелік нормативно-правових актів, які регулюють відносини у ІТ-сфері та діяльності ІТ-компаній. У ньому наведено коментарі до основних проблемних питань у сфері ІТ-права. Також розміщено матеріали судової практики та розглянуто кейси з проблемних питань ІТ-відносин. Видання розраховане на студентів, які навчаються ..

Швидкий перегляд

Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право: науково-практичний посібник

220.00 грн.

У роботі здійснено аналіз застосування Європейським судом з прав людини фундаментальних принципів кримінального права: nullum crimen, nulla poena sine lege; lex prospicit, non respicit; mens rea; non bis in idem; гуманізму тощо. Розглядається роль актів надзаконного кримінального права. Також досліджуються прецеденти Європейського суду, прийняті за..

Швидкий перегляд

Історія держави та права України

250.00 грн.

Посібник підготовлений на основі багаторічного досвіду викладання авто­ром навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах і з урахуванням кре­дитно-модульної системи навчання. Його метою є не нав’язування читачеві власних оцінок державно-правових явищ, які мали місце протягом багато­вікової історії нашої країни, а спонукання його до творчого мис..

Швидкий перегляд

Відповідальність суб’єктів господарських відносин. Законодавство. Коментар. Судова практика

60.00 грн.

У збірнику вміщено науково-практичний коментар розділу V Господарського кодексу України, в якому узагальнено значну частину положень щодо відповідальності суб’єктів господарювання за результати своєї діяльності, а також ряд законодавчих і підзаконних актів, у яких урегульовано окремі аспекти цієї відповідальності. Практику застосування зазначених п..

Швидкий перегляд

Вибори до місцевих органів влади

50.00 грн.

Вибори до місцевих органів влади. Збірник включає нормативно-правові акти, роз’яснення та зразки документів, необхідні для проведення виборів до місцевих органів влади та самоврядування. Тексти актів та зразки документи звірені з нормативними актами відповідних баз даних порталу Верховної Ради України, сайту Центральної Виборчої Комісії України. Ви..

Швидкий перегляд

Виконання покарань. Законодавство. Роз’яснення

50.00 грн.

Представлений у збірнику нормативно-правовий матеріал визначає правові засади діяльності сучасної кримінально-виконавчої системи України, окреслює правове регулювання порядку та умов виконання та відбування покарань, передбачених чинним законодавством України. Нормативно-правова база сформована з міжнародно-правових актів та актів національного кри..

Швидкий перегляд

Експертизи в судочинстві України

250.00 грн.

Розглядаються проблеми використання спеціальних знань у судочинстві України, теоретичні й організаційні основи судової експертизи, її значення в кримінальному, цивільному, адміністративному судочинстві. Стосовно кожного виду експертизи вказані предмет, об’єкти, завдання, коло питань, які нею вирішуються, наведені зразки запитань, що ставляться слід..

Швидкий перегляд

Забезпечення права на доступ до публічної інформації у сфері оподаткування: законодавство, судова практика

50.00 грн.

Верховною Радою України 13 січня 2011 року прийнято Закон України “Про доступ до публічної інформації”, який набрав чинності 10 травня 2011 року. У збірнику наводяться нормативно-правові акти, які визначають порядок доступу до публічної інформації у сфері оподаткування. Наводиться судова практика.Видання розраховано на державних службовців, службов..

Швидкий перегляд

Застосування законодавства про працю (Судові рішення Верховного Суду України (2001-2010) Роз'яснення судової практики)

100.00 грн.

Ця книга являє собою добірку рішень Верховного Суду України, які постановлені за результатами розгляду трудових спорів у 2001 - 2010 роках і відображають сформульовані цим судом правові позиції з найбільш важливих питань, що зберігають значення на час видання книги. Ці рішення не тільки є накопиченим досвідом правотлумачення і правозастосування, а ..

Швидкий перегляд

Захист права інтелектуальної власності в господарському судочинстві

40.00 грн.

У запропонованому збірнику наводиться практика Вищого господарського суду України (рекомендації президії, інформаційні листи, оглядові листи) з питань вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність. Стане у пригоді всім, хто цікавиться господарським судочинством...

В наявності
Швидкий перегляд

Зразки цивільно-правничих документів на захист прав та інтересів громадян:методика підготовки і складання документів, коментарі

190.00 грн.

Запропонований автором науково-практичний посібник розрахований на глибоке освоєння норм матеріального і процесуального права, стосується методики та практики складання цивільно-правничих документів. У посібнику коментується низка основних актів чинного законодавства, пов’язаних з тематикою підготовки до складення позовних та інших заяв на захис..

Швидкий перегляд

Конституція України у судових рішеннях

68.00 грн.

Науково-практичне видання містить систематизований постатейний матеріал із практики Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, а також Європейського Суду з прав людини щодо застосування норм Конституції України за 15 років її чинності (станом на 28 червня 2011 року). До конституційних положень наводяться витяги з судових рішень (у ши..

Швидкий перегляд

Наркозлочинність: кримінологічна характеристика

40.00 грн.

Матеріал книги підготовлено науковцями Академії правових наук України, Національної академії внутрішніх справ України, працівниками Міністерства внутрішніх справ України на підставі матеріалів спільного дослідження проблеми наркозлочинності, причин та умов, які її зумовлюють, діяльності, щодо запобігання злочинам, пов’язаними із наркотиками. Вперше..

Швидкий перегляд

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз’яснення, документи

40.00 грн.

У книзі коментуються окремі положення Кримінального процесуального кодексу України, прийнятого Верховною Радою України 13 квітня 2012 р., який набрав чинності 20 листопада 2012 р. До збірника також включено інформаційні листи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, накази Генерального прокурора України та Мі..

2-3 дні
Швидкий перегляд

Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації

100.00 грн.

У книзі висвітлені правила і нотаріальні процедури, які складають суть нотаріального посвідчення тих договорів, до яких можуть вдаватися юридичні або фізичні особи. Зазначаються види документів, на підставі яких нотаріуси перевіряють правоздатність і дієздатність сторін договору та наявність у них прав на предмет відповідного правочину. Для нотаріу..

Показано з 1 по 15 із 31 (3 сторінок)