Міжнародне приватне право

Вид відображення:
Немає в наявності

Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М. Сироти

80.00 грн.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам соціального права в умовах евроін-теграції, метою яких с ознайомлення юридичної громадськості з висновками відомих на молодих науковців у сфері трудового права, права соціального забезпечення, аграрного, земельного та екологічного права. Предст..

Немає в наявності

Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу

180.00 грн.

Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу охоплює визначення термінології й понять навчального курсу міжнародного приватного права, науки та законодавства міжнародного приватного права й міжнародного цивільного процесу. Окремо наведені переліки нормативно-правових актів і міжнародних договорів, керуючись якими мо..

Немає в наявності

Довірчі правовідносини з іноземним елементом

100.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань, пов’язаних із довірчими правовідносинами з іноземним елементом. Значна увага приділена проблемам правової кваліфікації та визначенню права, що підлягає застосуванню до таких відносин. На основі порівняльно-правового аналізу положень міжнародних актів, законодавства, с..

Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом

220.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню правової природи договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. У роботі проаналізовано джерела правового регулювання, визначено поняття та виокремлено ознаки, досліджено істотні умови договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. Як наслідок, запропоновано авторське в..

Европейское международное частное право —договорные связи и обязательства (2 тома)

4200.00 грн.

В публикации речь идет о правовом пространстве Европейского Союза, которое в узком значении охватывает правовые нормы, регулирующие вопросы компетенции, юрисдикции, признания и исполнения судебных решений, сотрудничества между органами правосудия отдельных государств, а в широком — охватывает также и материально-правовые коллизионные нормы ме..

Закон України "Про державно-приватне партнерство"

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приватними партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на договірній основі...

Закон України "Про дипломатичну службу"

120.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові засади та порядок організації дипломатичної служби як складової частини державної служби, а також особливості її проходження та правового статусу посадових осіб дипломатичної служби...

Немає в наявності

Закон України “Про міжнародне приватне право”

60.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень!..

Звіти та звітність транснаціональних корпорацій за стандартами "US GAAP"

260.00 грн.

У монографії висвітлена методика трансформації інформації, що представлена за національними стандартами фінансової звітності, до подання цієї ж інформації за стандартами фінансової звітності для міжнародних компаній, які входять до лістінгу Нью-Йоркської фондової біржі, а також основні механізми контролю, які було впроваджено після прийняття закону..

Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть. Том 1

1000.00 грн.

Публикуемая книга является русским переводом регламентарной части Коммерческого кодекса Франции, действующего на всей территории французского государства с 28 марта 2007 года с учетом позднейших изменений, которые явились результатом его неоднократного реформирования за прошедшие двенадцать лет. Данный нормативно-правовой акт, являясь важной и не..

Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть. Том 2

700.00 грн.

Публикуемая книга является русским переводом регламентарной части Коммерческого кодекса Франции, действующего на всей территории французского государства с 28 марта 2007 года с учетом позднейших изменений, которые явились результатом его неоднократного реформирования за прошедшие двенадцать лет. Данный нормативно-правовой акт, являясь важной и нео..

Коммерческий кодекс Франции: в 2-х томах. Том 1

1000.00 грн.

Данная книга является вторым, обновленным, изданием перевода на русский язык действующего Коммерческого кодекса Франции, который за последнее десятилетие французский законодатель существенным образом пересмотрел (а в некоторых случаях переписал) в свете новых тенденций развития национального законодательства и законодательства Европейского Союза. ..

Коммерческий кодекс Франции: в 2-х томах. Том 2

1000.00 грн.

Данная книга является вторым, обновленным, изданием перевода на русский язык действующего Коммерческого кодекса Франции, который за последнее десятилетие французский законодатель существенным образом пересмотрел (а в некоторых случаях переписал) в свете новых тенденций развития национального законодательства и законодательства Европейского Союза. ..

Немає в наявності

Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання

160.00 грн.

Учебное пособие содержит материалы для подготовки к занятиям со спецкурсов «Актуальные проблемы коллизионного договорного права», «Международные коммерческие контракты", "Коммерческие контракты, связанные с различными странами». Кроме того, он может использоваться для подготовки по отдельным темам курса «Межд..

Міжнародна уніфікація норм про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

470.00 грн.

Монографія присвячується дослідженню проблем уніфікації норм про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, обгрунтуванню пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання діяльності, пов’язаної з використанням джерел підвищеної небезпеки, і процесу імплементації уніфікованих міжнародних норм про відпо..

Показано з 1 по 15 із 39 (3 сторінок)