Міжнародне приватне право

Вид відображення:

Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М. Сироти

80.00 грн.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам соціального права в умовах евроін-теграції, метою яких с ознайомлення юридичної громадськості з висновками відомих на молодих науковців у сфері трудового права, права соціального забезпечення, аграрного, земельного та екологічного права. Предст..

Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу

140.00 грн.

Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу охоплює визначення термінології й понять навчального курсу міжнародного приватного права, науки та законодавства міжнародного приватного права й міжнародного цивільного процесу. Окремо наведені переліки нормативно-правових актів і міжнародних договорів, керуючись якими мо..

Немає в наявності

Довірчі правовідносини з іноземним елементом

150.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань, пов’язаних із довірчими правовідносинами з іноземним елементом. Значна увага приділена проблемам правової кваліфікації та визначенню права, що підлягає застосуванню до таких відносин. На основі порівняльно-правового аналізу положень міжнародних актів, законодавства, с..

Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом

220.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню правової природи договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. У роботі проаналізовано джерела правового регулювання, визначено поняття та виокремлено ознаки, досліджено істотні умови договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. Як наслідок, запропоновано авторське в..

Немає в наявності

Закон України “Про міжнародне приватне право”

60.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень!..

Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть. Том 1

800.00 грн.

Публикуемая книга является русским переводом регламентарной части Коммерческого кодекса Франции, действующего на всей территории французского государства с 28 марта 2007 года с учетом позднейших изменений, которые явились результатом его неоднократного реформирования за прошедшие двенадцать лет. Данный нормативно-правовой акт, являясь важной и не..

Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть. Том 2

600.00 грн.

Публикуемая книга является русским переводом регламентарной части Коммерческого кодекса Франции, действующего на всей территории французского государства с 28 марта 2007 года с учетом позднейших изменений, которые явились результатом его неоднократного реформирования за прошедшие двенадцать лет. Данный нормативно-правовой акт, являясь важной и нео..

Коммерческий кодекс Франции: в 2-х томах. Том 1

800.00 грн.

Данная книга является вторым, обновленным, изданием перевода на русский язык действующего Коммерческого кодекса Франции, который за последнее десятилетие французский законодатель существенным образом пересмотрел (а в некоторых случаях переписал) в свете новых тенденций развития национального законодательства и законодательства Европейского Союза. ..

Коммерческий кодекс Франции: в 2-х томах. Том 2

800.00 грн.

Данная книга является вторым, обновленным, изданием перевода на русский язык действующего Коммерческого кодекса Франции, который за последнее десятилетие французский законодатель существенным образом пересмотрел (а в некоторых случаях переписал) в свете новых тенденций развития национального законодательства и законодательства Европейского Союза. ..

Немає в наявності

Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання

160.00 грн.

Учебное пособие содержит материалы для подготовки к занятиям со спецкурсов «Актуальные проблемы коллизионного договорного права», «Международные коммерческие контракты", "Коммерческие контракты, связанные с различными странами». Кроме того, он может использоваться для подготовки по отдельным темам курса «Межд..

Міжнародне комерційне право. Навчально-методичний посібник

170.00 грн.

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародного комерційного права та міжнародних розрахунків, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу. Навчально-методичний посібник призначений для студентів Інституту права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету, а також для прак..

Міжнародне приватне (колізійне) право України: правосуб’єктність осіб (теоретико-методологічні аспекти)

120.00 грн.

У монографії досліджуються актуальні аксіологічні та телеологічні домінанти міжнародного приватного права (його місце в системі права України, співвідношення міжнародного приватного та міжнародного публічного права), проблеми аксіології та архітектоніки правосуб’єктності осіб, особливості становлення та регулювання правосуб’єктності фізичних та юри..

Міжнародне приватне право у схемах і визначеннях

220.00 грн.

У навчальному посібнику «Міжнародне приватне право у схемах і визначеннях» у доступній формі викладено матеріал однієї з найскладніших юридичних дисциплін. У вигляді схем, таблиць та визначень основних понять розкриваються питання загальних положень, джерел, колізійних норм, суб’єктів та об’єктів міжнародного приватного права. Навчальне видання п..

Міжнародне приватне право. Загальна частина

120.00 грн.

Підручник, що охоплює основні теми Загальної частини курсу міжнародного приватного права, підготовлено на основі новітніх досліджень, виконаних науковцями кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших наукових підрозділів України. Особлива увага приділена доктрині, історії науки, джерел..

Немає в наявності

Міжнародне приватне право. Навчальний посібник

100.00 грн.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів вищих навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу міжнародного приватного права, ..

Показано з 1 по 15 із 29 (2 сторінок)