Порівняльне правознавство

Вид відображення:

"Загальне порівняльне правознавство" як навчальна дисципліна: досвід і перспективи в Україні

50.00 грн.

Метою серії «Академія порівняльного правознавства» є інтенсифікація наукової дискусії з найбільш складних і актуальних питань порівняльного правознавства, сприяння вдосконаленню викладання порівняльно-правових дисциплін у вищих юридичних навчальних закладах. Ольга Федорівна Скакун - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Ака..

Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra: Збірник наукових праць на честь іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера

240.00 грн.

Збірник присвячено аналізу творчого шляху академіка У.Е. Батлера та науковим проблемам, дослідженню яких він присвятив найбільшу увагу. Аналізуються аспекти запропонованої ним ідеї порівняльного міжнародного права, проблеми універсальності та фрагментації міжнародного права, співвідношення, взаємодії та порівняння міжнародного, європейського та на..

Немає в наявності

Інститут імпічменту. Порівняльний політико-правовий аналіз

280.00 грн.

У книзі розкриваються проблеми застосування процедури імпічменту як інституту політичної і конституційної відповідальності. Аналізуються норми, які закріплюють підстави ініціювання процедури імпічменту та її проведення . Висвітлюються історичне походження інституту імпічменту та об’єктивні причини його появи, а також еволюція його трансформації до..

Історія порівняльного правознавства як сфера наукових досліджень: Збірник наукових праць

250.00 грн.

Збірник присвячено розгляду історії порівняльного правознавства у загальносвітовій, європейській, національних (українській, англійській, російській, білоруській), а також персоналістській перспективах. Осмислення контексту та історичного значення виникнення порівняльно-типологічного підходу і породжених ним порівняльного правознавства та інших до..

Немає в наявності

Актуализация сравнительно-правовых исследований в эпоху глобализации

50.00 грн.

Цель серии «Академия сравнительного правоведения» - оживить научную дискуссию по наиболее сложным и актуальным вопросам сравнительного правоведения, способствовать усовершенствованию преподавания сравнительно-правовых дисциплин в высших юридических учебных заведениях. Хашматулла Набиевич Бехруз - доктор юридических наук, профессор кафед..

Белорусская правовая система на современной юридической карте мира

50.00 грн.

Целью серии «Академия сравнительного правоведения» является интенсификация научной дискуссии по наиболее сложным и актуальным вопросам сравнительного правоведения, содействие усовершенствованию преподавания сравнительно-правовых дисциплин в высших юридических учебных заведениях. Алексей Владимирович Егоров - кандидат юридических наук, д..

Видатні компаративісти: творчий шлях, ідеї, праці

100.00 грн.

У книзі подано біографії, опис проблематики, аналіз основних концепцій видатних компаративістів минулого і сучасності - Арістотеля, П. Гленна, В.Н. Денисова, М.Д. Іванішева, М.М. Ковалевського, Й. Колера, О. Конта, В.М. Корецького, М.О. Максимейка, П.Ф. Мартиненка, Дж.Г. Меррімена, Е. Рабеля, Р. Сакко, Ф.В. Тарановського. Подано також бібліографію ..

Гражданский, арбитражный и административный процесс в схемах с комментариями

300.00 грн.

В данном учебном пособии в наглядной, интуитивно понятной форме изложен курс гражданского, арбитражного и административного процессуального права. Книга адресована прежде всего студентам, аспирантам, а также преподавателям, но может быть полезна и практическим работникам...

Немає в наявності

Деякі питання класифікації європейських систем приватного права

50.00 грн.

Метою серії науково-методичених видань “Академія порівняльного правознавства” є інтенсифікація наукової дискусії з найбільш складних і актуальних питань порівняльного правознавства, сприяння вдосконаленню викладання порівняльно-правових дисциплін у вищих юридичних навчальних закладах. Євген Олегович Харитонов—доктор юридичних наук..

Доказування у цивільному процесі України та Франції

350.00 грн.

Монографія є першим у вітчизняній науці цивільного процесуального права спеціальним комплексним дослідженням інституту доказування у цивільному процесі України та Франції. У монографії здійснено аналіз становлення та розвитку законодавства щодо доказування у цивільному процесі України та Франції. Досліджено особливості законодавчого регулювання ..

Засади, етапи та варіанти вивчення субнаціональної проблематики в політичній науці

510.00 грн.

Хронологічно окреслено «шлях» субнаціональної тематики на прикладі зарубіжного і вітчизняного контекстуальних форматів у межах політичної компаративістики. На підставі двох географічно-просторових конструкцій – «весь світ» і «Україна» – комплексно відзначено специфіку і передумови становлення, часові рамки та періодизацію, а також науковців, які зр..

Немає в наявності

Канонічне право: природний та метакорпоративний порівняльні аспекти

50.00 грн.

Метою серії «Академія порівняльного правознавства» є інтенсифікація наукової дискусії з найбільш складних і актуальних питань порівняльного правознавства, сприяння вдосконаленню викладання порівняльно-правових дисциплін у вищих юридичних навчальних закладах. Сливка Степан Степанович - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, заві..

Немає в наявності

Кодекс Наполеона

950.00 грн.

Публикуемая монография посвящена Кодексу Наполеона, его источникам, разработке, принятию, действию в прошлом и настоящем, а также его влиянию на формирование современных норм гражданского и коммерческого права, действующего ныне во всем мире. Она является научно-практическим изданием, которое также может быть использовано и в учебном процессе. В ц..

Немає в наявності

Конвергенция романо-германского и англо-саксонского права

50.00 грн.

Данная брошюра открывает серию научно-методических изданий “Академия сравнительного правоведения”. Цель серии - оживить научную дискуссию по наиболее сложным и актуальным вопросам сравнительного правоведения, способствовать усовершенствованию преподавания сравнительно-правовых дисциплин в высших юридических учебных заведениях. Михаил Николаевич Ма..

Немає в наявності

Конституційно-правові засади організації та діяльності професійних спілок в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правове дослідження

700.00 грн.

Монографія присвячена комплексному порівняльно-правовому дослідженню особливостей конституційно-правового регулювання організації й діяльності професійних спілок в Україні та країнах Європейського Союзу. Видання розраховане на викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та органів м..

Показано з 1 по 15 із 75 (5 сторінок)