Римське право

Вид відображення:

FESTINA LENTE: збірка вибраних статей, публікацій, виступів

3000.00 грн.

У збірці публікацій кандидата юридичних наук, доцента, судді Верховного Суду розміщені вибрані статті, тези доповідей, розділи монографій, підручників та виступів на різних заходах, а також публікації в періодичних виданнях, підготовлені протягом 2004– 2021 рр. Наукові роботи умовно упорядковані в шести розділах за тематикою: загальні засади; суб’є..

Римське право

580.00 грн.

У підручнику комплексно висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права. Для студентів юридичних вузів та факультетів, викладачів, правознавців, усіх, кого цікавлять питання історії та теорії права...

Немає в наявності

Римське право і сучасність. Епідемії в Європі і право: від Риму до COVID-19. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

60.00 грн.

У збірці містяться матеріали доповідей з теоретичних, історичних і методологічних проблем цивільного права та процесу, права власності, ІТ-права та інших галузей приватного права, які були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулась 12 червня 2020 р, в Національному університеті «Одеська юридична академія». Збірник спр..

Римське право і сучасність. Кодифікація та рекодифікація цивільного законодавства в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25 червня 2021 року

130.00 грн.

Збірник містить матеріали доповідей з теоретичних, історичних та методологічних проблем цивільного права та процесу, права власності, IT-права та інших галузей приватного права, які були оприлоднені на Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулась 25 червня 2021 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Видання сп..

Римське право крізь призму традиції і судової практики

880.00 грн.

Монографія покликана сформувати в читачів зацікавленість у набутті знань із римської і сучасної цивілістики, продемонструвати універсальність значення категорій римського права як фундамента юридичної думки. В монографії проводяться паралелі між традиційними поняттями часів Давнього Риму і їх дієвістю при сучасному правозастосуванні і в судовій пра..

Римське приватне право

400.00 грн.

Підручник підготовлено відповідно до програми курсу римського приватного права. Висвітлюються загальні положення римського приватного права, цивільне судочинство, вчення про позов і засоби преторського захисту, особи в римському приватному праві, сімейні правовідносини, володіння і речові права, договірні і недоговірні зобов’язання та спадкування. ..

Римське приватне право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

170.00 грн.

У навчальному посібнику аналізуються основні поняття римського приватного права, характеристика та джерела римського права, вчення про особи, вчення про сімейні відносини, вчення про позов, вчення про речове, зобовязальне та спадкове право. Начальний посібник містить стислий виклад курсу римського приватного права та розрахований на студентів, слух..

Римське приватне право. Практикум

200.00 грн.

У практикумі системно висвітлено питання римського приватного права. Посібник підготовлено відповідно до навчального плану дисципліни. Структурно практикум складається з сімнадцяти тем, присвячених загальній характеристиці римського приватного права, його джерел, засадам цивільного судочинства і захисту порушених прав, а також системоутворюючим ін..

Показано з 1 по 8 із 8 (1 сторінок)