Міжнародне право

Вид відображення:

Apostille чи консульська легалізація? Легалізація та визнання іноземних документів (теорія, практика, техніка)

180.00 грн.

Книга посвящена анализу комплекса взаимных факторов, связанных с чрезвычайно важным значением легализованного документа в международном документообороту и его значимости при совершении нотариальных действий, рассмотрении судебных дел и оказании правовой помощи в различных сферах жизнедеятельности человека (в сфере образования, социальной защиты и т..

International Judicial Institutions

220.00 грн.

Підручник охоплює такі теми, що стосуються міжнародних судових установ, як періоди їх історичного розвитку, загальні проблеми їх створення та функціонування та опис декількох з них. Особливу увагу приділено Міжнародному Суду ООН. Для тих, хто вивчає міжнародне право...

Немає в наявності

International Law in the Relations of Ukraine and the Russian Federation

450.00 грн.

The monograph is the first in the Ukrainian science of international law comprehensive study of trends and problems of application of international law in the Ukrainian-Russian interstate relations throughout the period of their existence. The monograph offers an analysis of key features, issues, trends and patterns of transformation of internation..

Немає в наявності

Liber Amicorum. До 55-річчя О.Л. Копиленка

450.00 грн.

Колективна монографія на пошану доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України, Заслуженого юриста України, директора Інституту законодавства Верховної Ради України Олександра Любимовича Копиленка з нагоди його 55-річного ювілею. У виданні вміщено біографію вченого, вітання колег, друзів та близьких люд..

Russian doctrine of international law after the annexation of Crimea

300.00 грн.

The monograph is a comprehensive study of approaches adopted by the Russian doctrine of international law regarding the 2013-2015 events which are directly or indirectly connected with international legal relations between Ukraine and the Russian Federation - the Revolution of Dignity in Ukraine, the use of force by Russia in Crimea, the annexation..

Немає в наявності

Імплементація Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Досвід зарубіжних держав та України

320.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню процесу імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в національне законодавство. Проаналізовано доктринальні джерела і методологію дослідження, поняття, передумови прийняття і правову природу Римського статуту, поняття та форми, способи і моделі, конституційно-правові засади забезпечення його ім..

Немає в наявності

Інтеграційне право в системі права України

250.00 грн.

У монографії досліджується становлення та розвиток інтеграційного права в Україні; форми прояву правової інтеграції в світі та доктринальні концепції її поняття; чинники, які вплинули на формування інтеграційного права (вступ до СОТ, членство в Раді Європи, адаптація до права ЄС та деякі інші); його джерела (вітчизняні та міжнародні); специфіка пре..

Немає в наявності

Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів: концептуальні та методологічні підходи

350.00 грн.

Збірка наукових праць присвячена аналізу новітніх доктринальних та практичних аспектів становлення та розвитку інтеграційного права як в рамках міжнародних міждержавних інтеграційних об’єднань, так й на рівні національної держави. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних академій, університетів, ВНЗ, факультетів і училищ, державних службов..

Немає в наявності

Історія міжнародного права

380.00 грн.

Це видання є першим в Україні підручником з історії міжнародного права для вищих навчальних закладів. У підручнику проаналізовано історію міжнародного права як галузь його теорії, показано різні підходи до його історичної періодизації, розкрито механізм і закономірності виникнення та становлення цього права. Показано особливості становлення його с..

Історія міжнародного права: курс лекцій

220.00 грн.

Курс лекцій «Історія міжнародного права» підготовлений відповідно до стандартів вищої юридичної освіти. Розрахований в першу чергу на студентів і аспірантів денної та заочної форм навчання спеціальності «Міжнародне право», для використання в навчальному процесі з метою поглибленого вивчення основних етапів розвитку міжнародного права, починаючи з ..

Немає в наявності

Актуальні проблеми міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки

350.00 грн.

Монографію присвячено питанням удосконалення міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН в зонах операцій з підтримання миру і безпеки. Встановлені необхідні умови успішної боротьби поліції ООН з організованою транснаціональною злочинністю і тероризмом на постконфліктних територіях, а також з корупцією і злочинами проти місцевого нас..

Немає в наявності

Альманах международного права. Выпуск 2

90.00 грн.

В ХХI веке возросло внимание международного сообщества к глобальным проблемам. Планетарный характер проблем требует международного сотрудничества при их решении. Все больше осознается необходимость их решения именно международно-правовыми средствами. При этом, глобальные меры, которые предпринимаются и которые будут предприниматься в целях смягчени..

Немає в наявності

Альманах международного права. Выпуск 3

90.00 грн.

В настоящем выпуске Альманаха международного права предпринимается попытка отобразить взгляды представителей различных школ международного права на историю их становления и развития, а также на роль выдающихся ученых-международников в этом процессе. В Альманахе представлены две рубрики. Первая посвящена достижениям отдельных школ международного пра..

Немає в наявності

Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві

290.00 грн.

У збірці розглядаються проблеми міжнародно-правового і національно-правового регулювання альтернативної енергетики. Досліджено широкий спектр проблем міжнародної енергетичної безпеки. Виступи учасників торкаються проблем, пов'язаних з місцем альтернативної енергетики в рамках міжнародного права, проблемам, що пов'язані з інвестуванням у відновлюван..

Анексія Криму - міжнародний злочин

900.00 грн.

Представлена наукова монографія — комплексне міжнародно-правове дослідження відносин, пов’язаних з міждержавною взаємодією Російської Федерації та України з «кримського питання» після відновлення їхнього державного суверенітету (1991-2014 рр.) і впродовж російської агресії у Криму, спрямованої на анексію півострова. В роботі окреслені переду..

Показано з 1 по 15 із 126 (9 сторінок)