Фінансове право

Вид відображення:
Немає в наявності

Forensic. Хроники аудитора - история одного форензиста

500.00 грн.

Это третья книга Артема Ковбеля о форензике и его персональном вкладе в популяризацию и развитие искусства финансовых расследований в Украине. Своей миссией Артем считает донесение обществу и злоумышленникам осознания неотвратимости наказания; повышение культуры корпоративной, экономической, юридической безопасности для повышения прозрачности бизн..

Немає в наявності

Інститут бенефіціарного власника доходу в Україні та напрями його вдосконалення

140.00 грн.

У монографії характеризуються еволюція, суть, нормативні засади та особливості застосування інституту бенефіціарного власника доходу як інструменту протидії неналежному використанню договірних норм в угодах про уникнення подвійного оподаткування. Особливу увагу приділено аналізу підходів ОЕСР, Сполученого Королівства та Канади, узагальнення яких до..

Біржове право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

100.00 грн.

При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає ..

Немає в наявності

Банківські та кредитні відносини. Законодавство. Судова практика.

310.00 грн.

Посібник розрахований на суддів, адвокатів, працівників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банківських установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян - позичальників кредитів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права...

Банківське право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

100.00 грн.

При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає ..

Немає в наявності

Бюджетний кодекс України

170.00 грн.

Всі Закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства..

Валютні операції

450.00 грн.

В учебнике освещены сущность и функции таких понятий, как валютные операции, валютные счета, способы платежей в международной торговле, основы кредитных, депозитных, конверсионных, срочных операций и валютных отношений. Изложен теоретический материал, различные интерактивы, тесты, перечень литературных источников, терминологический словарь, приложе..

Державні та місцеві цінні папери як об’єкти фінансово-правового регулювання

220.00 грн.

У монографії аналізуються нормативно-правові акти, що стосуються відносин у сфері фінансово-правового регулювання обігу державних і місцевих цінних паперів та пов’язаних із ними відносин. Використано фінансове законодавство деяких зарубіжних країн та висвітлено практику його застосування. Розглянуто становлення та розвиток законодавства України, щ..

Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

90.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні...

Немає в наявності

Закон України "Про Бюро економічної безпеки України"

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України...

Немає в наявності

Закон України "Про споживче кредитування"

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон України "Про споживче кредитування" Цей Закон визначає загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері...

Зловживання на ринку капіталів: економіко-правові аспекти

850.00 грн.

Уперше у вітчизняній економічній і правовій літературі досліджено природу і особливості деформацій фондового ринку як складової ринку капіталів у взаємозв’язку з системою відповідальності за зловживання ринком (market abuse). Розкрита сучасна доктрина й представлений системний аналіз з урахуванням міжнародного досвіду, стану чинного та перспективно..

Кінцевий бенефіціар

390.00 грн.

Присвячується всім чесним підприємцям, які, незважаючи ні на що, створюють цінність у своїй країні, і талановитим менеджерам, що допомагають їм у цьому. Це історія про шлях успішної компанії до рівня великої корпорації під впливом невідомого бенефіціара. Новий співвласник змушує інших акціонерів і менеджерів компанії розробити якісно нову стратегі..

Немає в наявності

Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності

250.00 грн.

У монографії комплексно досліджуються теоретико-прикладні проблеми міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Зокрема, розкриваються поняття та структура, становлення та історичний розвиток міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Висвітлюються особливості сучасної міжнародно-правової регламентації банківської діяльності н..

Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики

440.00 грн.

У монографії розглядаються проблеми визначення місця фінансового права в системі права. З метою вирішення цих проблем визначається сфера регулювання фінансовим правом суспільних відносин і сфера впливу фінансового права на відносини, що регулюються іншими галузями права. У процесі дослідження розглядається велика кількість теоретичних і практични..

Показано з 1 по 15 із 37 (3 сторінок)