Цивільне право і процес

Вид відображення:

93 питання з сімейного права. Посібник для суддів

130.00 грн.

Метою посібника є висвітлення найбільш актуальних питань у сфері сімейно-правових відносин. У посібнику аналізується сучасне вітчизняне законодавство у сфері сімейно-правових відносин, висвітлюється актуальна судова практика з розгляду сімейних спорів, розглядаються позиції Європейського Суду з прав людини в сфері сімейно-правових відносин. Посібн..

FESTINA LENTE: збірка вибраних статей, публікацій, виступів

3000.00 грн.

У збірці публікацій кандидата юридичних наук, доцента, судді Верховного Суду розміщені вибрані статті, тези доповідей, розділи монографій, підручників та виступів на різних заходах, а також публікації в періодичних виданнях, підготовлені протягом 2004– 2021 рр. Наукові роботи умовно упорядковані в шести розділах за тематикою: загальні засади; суб’є..

Немає в наявності

Інтерпретація в європейському контрактному праві: герменевтико-цивілістичні засади

650.00 грн.

Монографію присвячено з’ясуванню різних юридичних конструкцій договірної інтерпретації, що застосовуються в європейському контрактному праві, а також розробці теоретико-герменевтичної моделі інституту інтерпретації (law of interpretation), що формується в контексті європеїзації приватного права. Відповідно до концепції, викладеної в монографії, до..

Немає в наявності

Актуальні питання цивільного захисту

730.00 грн.

Розглянуто загальні положення та принципи здійснення цивільного захисту, порядок класифікації надзвичайних ситуацій. Висвітлено питання єдиної державної системи цивільного захисту та її складових, сили та повноваження, забезпечення цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також запобігання надзвичайним ситуаціям..

Актуальні проблеми спадкового права. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

500.00 грн.

У навчальному посібнику на підставі норм чинного законодавства та сучасних наукових концепцій розглядаються найактуальніші проблеми спадкового права, пов’язані із прийняттям спадщини, визначення кола суб’єктів спадкового правонаступництва та складу спадкового майна, а також авторські погляди на спірні питання наукового та практичного характеру. Зал..

Немає в наявності

Актуальні проблеми цівілістики (на прикладі України та Угорщини)

190.00 грн.

У збірнику вміщені тези виступів, пропозиції, зауваження, що присвячені найбільш складним проблемам теорії та практики систематизації цивільного законодавства України й Угорщини та їх застосування. Виділені спільні проблеми методологічного, лексичного та системного походження. Збірник розрахований на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрі..

Аліменти. Актуальне законодавство та судова практика

650.00 грн.

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру...

Аліменти. Законодавство. Коментар. Судова практика

420.00 грн.

До збірки увійшли матеріали Сімейного кодексу України та науково-практичний коментар до нього. Дано роз’яснення причин, умов, видів та розв’язань аліментних відносин. Книга включає серію останніх судових рішень у аліментних справах, що розглядалися різними судовими інстанціями. Видання буде корисним усім фахівцям, які спеціалізуються у питаннях з..

Немає в наявності

Альманах цивилистики. Сборник статей. Выпуск 6

250.00 грн.

Шестой выпуск «Альманаха цивилистики» включает труды преподавателей кафедры гражданского права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, ученых-цивилистов других национальных и иностранных центров, практикующих юристов. В сборнике рассматриваются актуальные вопросы методологии частного права и общие положе..

Немає в наявності

Альтернативне вирішення спорів. Підручник

520.00 грн.

Підручник підготовлений з урахуванням новітніх підходів до дослідження альтернативних способів вирішення спорів та актуального законодавства України та деяких європейських країн. Здійснено загальну характеристику альтернативних способів вирішення спорів, досліджено джерела правового регулювання альтернативних способів вирішення спорів. Особливу..

Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів

690.00 грн.

Підручник підготовлено з урахуванням останніх наукових розробок, відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, законів України, підзаконних нормативно-правових актів. Надається аналіз рішень Верховного Суду, приклади із судової практики. Підручник стане в нагоді магістрантам, які навчаються за спеціальністю «Право», а також на..

Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування

250.00 грн.

У посібнику проаналізовано розгляд судами цивільних справ про спадкування. Висвітлено основні категорії спадкових справ, що розглядаються судами в порядку позовного та окремого проваджень. Подано науково-практичні коментарі спадкового законодавства з урахуванням позицій Верховного Суду, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду Укра..

Немає в наявності

Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у цивільному судочинстві

75.00 грн.

В Конституції України проголошено, що одним з основних принципів судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду (ст. 129 Конституції України). Будь-яке судочинство не може обійтись без спеціального способу критики і виправлення судових помилок судами вищих інстанцій. При цьому сторона оскарження судового рішення ма..

Немає в наявності

Безоплатні договори у цивільному праві України

150.00 грн.

У монографії наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що полягає у комплексному визначенні правової природи безоплатних договорів у цивільному праві та суті безоплатних договорів через такі поняття, як форма, розмір та порядок здійснення зустрічного надання. Запропоновано класифікацію безоплатних договорів і розкрито ..

Відновлення втраченого судового провадження в цивільному ­процесі

200.00 грн.

Розкрито закономірності становлення та розвитку інституту відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі на українських землях для виявлення закономірностей регламентування поновлення матеріалів втраченої цивільної справи. Визначено юридичну природу інституту відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі, а так..

Показано з 1 по 15 із 303 (21 сторінок)