Навчальні видання

Швидкий перегляд

100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву

200.00 грн.

В учебном пособии излагается основное содержание Общего административного права по системе «вопрос-ответ». Структурное содержание и текстовое наполнение пособия обусловлены украинской и европейской доктринами административного права, охватывая собой все основные институты Общего административного права. Значительное внимание уделяется правоприменит..

Швидкий перегляд

Історія держави і права зарубіжних країн. Правові джерела

30.00 грн.

Навчальний посібник містить правові джерела різних часів історичного розвитку людства. Хрестоматію складено відповідно до програми навчального курсу «Iсторiя держави i права зарубіжних країн», побудованої за модульним принципом. Зокрема, подані численні правові першоджерела Стародавнього Світу, Середніх вiкiв, Нового i Новітнього часів. Тексти наве..

Швидкий перегляд

Адвокатура України

100.00 грн.

Курс адвокатури від провідних юридичних шкіл. Підручник Адвокатура України видавництва «Юрінком Інтер» охоплює ґенезу професії від передумов її виникнення в давнину і до становлення адвокатського самоврядування в України. Автори - доктори юридичних наук Микола Погорецький (завідувач кафедри правосуддя Київського національного університету..

Швидкий перегляд

Відшкодування моральної та матеріальної шкоди

85.00 грн.

У навчальному посібнику досліджується інститут відшкодування шкоди в законодавчому, науковому, практичному аспектах. Включено окрему оглядову теоретичну частину з найважливіших питань відшкодування шкоди. Посібник містить методичні вказівки, теоретичні положення до кожної теми, підбірку судової практики, перелік літератури. Здійснюється порівняльни..

Швидкий перегляд

Господарське право

105.00 грн.

У 6-му виданні підручника відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути Загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особлива частина) на основі Господарського та Цивільного кодексів України, а також інших нормативно-правових актів господарського законодавства. Г..

Швидкий перегляд

Договірне право України. Загальна частина

150.00 грн.

Договір нікчемний, недійсний, оспорюваний чи неукладений? У видавництві «Юрінком Інтер» побачило світ 2-ге перероблене і доповнене видання відомого двотомника «Договірне право» за редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-коресподента Національної академії правових наук України О. Дзери.До авторського колективу увійшло 25 провідних ци..

Швидкий перегляд

Договірне право України. Особлива частина

150.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання договірних відносин. Аналізуються відповідні норми нового ЦК України, ЦК УРСР 1963 р., Сімейного та Господарського кодексів України, інших численних актів законодавства України, судова практика, наукові праці. У Особливій частині висвітлюються особливості окремих видів цивільно-правов..

Швидкий перегляд

Загальна теорія держави і права

140.00 грн.

Основа юридичної освіти. Цей предмет поза сумнівом є своєрідним підмурівком, на якому розбудовується вся подальша юридична освіта. Саме на лекціях з теорії держави і права майбутні правники опановують метод і загартовують здатність структурного сприйняття права як цілісного світоглядного предмета, вчаться відрізняти форму державного контролю в..

Швидкий перегляд

Конституційне право зарубіжних країн

180.00 грн.

У пiдручнику запропоновано аналiз основ теорiї та практики свiтового конституціоналiзму. Визначено характеристики конституцiйного права, засади теорiї конституцiї як основного закону держави, конституцiйнi статуси людини i громадянина, мiсце i роль парламенту, глави держави, уряду та вищих судiв у державному механiзмi, а також розглянуто iншi питан..

Швидкий перегляд

Конституційне право України. Повний курс

250.00 грн.

Перший крок до повного розуміння Основного закону. Навчальний посібник Конституційне право України. Повний курс, щойно оновлений та вкотре перевиданий видавництвом «Юрінком Інтер», містить лаконічний але глибокий виклад конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні, форм безпосередньої демократії (прямого народовладд..

Швидкий перегляд

Криміналістика

200.00 грн.

Друге видання підручника підготовлене на основі сучасних правових концепцій та досягнень різних наук і відображає нинішній стан та перспективи розвитку вітчизняної криміналістики, яка предметно вийшла далеко за межі досудового слідства і вивчає закономірності виникнення інформації про злочин або про будь-яке явище в суспільстві, що вимагає правовог..

Швидкий перегляд

Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків

250.00 грн.

Розглянуто актуальні питання криміналістичного забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із використанням вибухових пристроїв, вогнепальної зброї й боєприпасів, незаконним обігом наркотичних, сильнодіючих і психотропних речовин. Розкрито поняття й характеристику вибухотехнічних і балістичних об´єктів т..

Швидкий перегляд

Незручний прокурор

100.00 грн.

Книга є автобіографічною. Її автор — колишній працівник органів прокуратури, який пройшов досить непростий шлях від слідчого рай- прокуратури до заступника Генерального прокурора України. Попри певну особистісність оповіді, книга, яка охоплює дві історичні доби — останнє десятиліття існування СРСР і період незалежної України, читається як захоплююч..

Швидкий перегляд

Оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання

300.00 грн.

Посібник є шостим виданням податкових студій юридичної компанії Jurimex та висвітлює питання правового регулювання оподаткування доходів фізичних осіб. У виданні проаналізовано особливості оподаткування різних видів доходів, які людина може отримувати впродовж свого життя. Досліджено оподаткування доходів самозайнятих осіб як на загальній, так і на..

Швидкий перегляд

Основи ІТ-права

170.00 грн.

Посібник по кейсах з ІТ-права. Видавництво «Юрінком Інтер» випустило 2-ге видання навчального посібника «Основи ІТ-права» за редакцією кандидата юридичних наук, адвоката Тараса Бачинського – керуючого партнера АО «Бачинський та партнери»Посібник збудований на практичному досвіді юридичного супроводу ІТ-компаній: від стартапу до міжнародного ст..

Показано з 1 по 15 із 27 (2 сторінок)