Екологічне право

Вид відображення:

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

120.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень!..

Закони України "Про оцінку впливу на довкілля", "Про стратегічну екологічну оцінку"

130.00 грн.

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з ур..

Закони України "Про природно-заповідний фонд України", "Про Червону книгу України", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про Зелену книгу України"

120.00 грн.

Цей Закон визначає правові основи організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів та об’єктів...

Закони України "Про рослинний світ", "Про тваринний світ"

120.00 грн.

Завданням законодавства України про рослинний світ є регулювання суспільних відносин у сфері охорони, використання та відтворення дикорослих та інших несільськогосподарського призначення судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, їх угруповань і місцезростань.Завдання законодавства України про охорону, використання і від..

Немає в наявності

Законодавство ЄС у сфері енергоефективного освітлення

150.00 грн.

Видання, яке Ви зараз тримаєте в руках, є результатом наполегливої праці команди фахівців у напрямку гармонізації українських стандартів та приведення їх у відповідність до європейських у галузі енергоефективності та енергоефективного освітлення. Кропітка робота, що призвела до видання цього збірника, починалася з рішучого і належним чином мотивов..

Немає в наявності

Злочини проти довкілля

180.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні аспекти і судова практика з найактуальніших і складних щодо застосування кримінально-правових норм розділу VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти довкілля». Наведена характеристика цих норм, подано їх науково-практичний коментар. Розрахований на студентів, аспірантів, ви..

Кодекс України про надра, Лісовий кодекс України, Водний кодекс України

180.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Завданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користува..

Конвенція про охорону біологічного різноманіття, Нагойський протокол про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до Конвенції про біологічне різноманіття

120.00 грн.

Метою цього Протоколу є справедливий і рівноправний розподіл вигід від використання генетичних ресурсів, у тому числі шляхом забезпечення належного доступу до генетичних ресурсів та належної передачі відповідних технологій, ураховуючи всі права на ці ресурси й на технології, і шляхом належного фінансування, сприяючи таким чином збереженню біологічн..

Немає в наявності

Міжнародне право навколишнього середовища

750.00 грн.

У підручнику розглядаються загальні питання міжнародного права навколишнього середовища: поняття, історія розвитку, джерела, принципи, кодифікація цієї галузі, міжнародно-правовий захист екологічних прав людини, інституційний механізм, відповідальність та реалізація міжнародного права навколишнього середовища. Спеціальна частина включає актуальні п..

Накази Державного комітету лісового господарства України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України", "Про затвердження Положення про лісові пожежні станції"

120.00 грн.

Лісовий фонд України є високопожежонебезпечним об'єктом. Охорона його від пожеж - моральний обов'язок кожного члена суспільства. Правила пожежної безпеки в лісах України (далі - Правила) є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх..

Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону атмосферного повітря"

150.00 грн.

Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря». Коментар містить роз’яснення і тлумачення основних положень Закону України «Про охорону атмосферного повітря». При його коментуванні використано велику кількість підзаконних нормативно-правових актів, зокрема постанов Кабінету Міністрів України, указів Президента Украї..

Особливості юридичної техніки природоохоронного законодавства України

480.00 грн.

В роботі розглянуто особливості юридичної техніки природоохоронного законодавства протягом історичного періоду з часів існування Київської Русі до незалежної України. Досліджено процес її формування як окремої галузі юридичної науки, основні положення якої вплинули на побудову та порядок викладення матеріалу, логічну схему, зміст положень нормати..

Немає в наявності

Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека. Законодавство, методики.

100.00 грн.

Пособие рассчитано на государственных инспекторов Украины по охране окружающей природной среды, судей, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности и студентов высших учебных заведений, которые готовят специалистов в области права...

Правові аспекти екологічного страхування в Україні

310.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню правової природи ­екологічного страхування як елемента структури екологічного права. У роботі сформульовані основні передумови розвитку, ціль та функції цього інституту, проаналізовані особливості складу еколого-страхових правовідносин, з’ясовані особливості страхового інтересу та страхового ризику, здійснено аналі..

Немає в наявності

Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні

150.00 грн.

Монографія містить комплексне дослідження юридичної природи, понятійного апарату у сфері правового регулювання поводження з побутовими відходами. Розглянуто основні напрями розвитку наукових досліджень правових питань у цій сфері. В роботі визначені основні складові поводження з відходами, виявлені юридичні особливості та правова природа правовідн..

Показано з 16 по 30 із 35 (3 сторінок)