Цивільне право і процес

Вид відображення:
Немає в наявності

Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар

1200.00 грн.

Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України містить постатейний аналіз його положень з урахуванням змін та доповнень до процесуального законодавства станом на 2021 рік. Особливу увагу автори приділили правозастосовній практиці, що знайшла своє відображення в судових рішення судів першої, апеляційної та касаційної інста..

Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар

2800.00 грн.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на квітень 2024 року. Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних за..

Немає в наявності

Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Видання 2-ге

790.00 грн.

В даному науково-практичному коментарі Цивільного процесуального кодексу України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм цивільного процесуального права з роз’ясненнями і коментуванням всіх його положень. Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів і студентів ви..

Цивільний процесуальний кодекс України. Судово-практичний коментар для суду першої інстанції

3500.00 грн.

У цьому виданні детально аналізуються норми Цивільного процесуального кодексу України, порівняно з раніше чинним ЦПК. Постатейний коментар містить повні відповіді на практичні з точки зору відправлення правосуддя, питання, що виникають при застосуванні процесуального законодавства суддями, адвокатами. Поряд з теоретичними основами процесуального п..

Цивільний процесуальний кодекс України. Юрінком Інтер

260.00 грн.

Цивільний процесуальний кодекс України подається відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» № 3585-IX від 22 лютого 2024 року. Закони зві..

Немає в наявності

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар

1900.00 грн.

В даному науково-практичному коментарі Цивільного процесуального кодексу України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм цивільного процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його положень. Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів і студентів в..

Цивільний та виконавчий процес: міжгалузеві зв’язки. Особливості розгляду судами певних категорій справ та виконання судових рішень

1600.00 грн.

Ця наукова праця присвячена дослідженню міжгалузевих зв’язків цивільного та виконавчого процесу через аналіз особливостей розгляду судом певних категорій цивільних справ, які випливають із трудових, цивільних (зобов’язальних), кредитних, земельних, спадкових, сімейних відносин, відшкодування шкоди та законодавства, яке регламентує процедури примусо..

Цивільно-правові спори щодо права власності. Актуальне законодавство та судова практика

780.00 грн.

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру...

Цивільно-правова наука і практика: збірник науково-правових (консультативних, експертних) висновків

1000.00 грн.

Наукова праця присвячена дослідженню науково-теоретичних проблем тлумачення норм цивільного, сімейного та господарського законодавства з метою їх застосування в практичній діяльності. Наводяться конкретні науково-правові (науково-консультативні, експертні висновки) висновки, надані автором на запити фізичних та юридичних осіб, судових органів, ор..

Цивільно-правовий захист права суддів на повагу до гідності та честі, на недоторканність ділової репутації, порушених у медіа

1950.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню особливостей цивільно-правового захисту права суддів на повагу до гідності та честі, на недоторканність ділової репутації, порушених у медіа. В межах наукової праці, на підставі комплексного аналізу наукових, публіцистичних джерел, а також законодавства та правозастосовної практики з питань захисту права суддів на ..

Цивільно-процесуальні відносини: теоретичні аспекти

640.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних аспектів цивільно-процесуальних правовідносин. У науковій роботі здійснено правову характеристику ґенези наукових концепцій цивільних процесуальних відносин як інституту цивільного процесуального права. З’ясовано напрями та методологію дослідження цивільних процесуальних відносин. Проведе..

Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади

220.00 грн.

Збірка містить матеріали доповідей з теоретичних, історичних і методологічних проблем цивільного права та процесу, права власності, ІТ-права та інших галузей приватного права, які були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оновлення Цивільного кодексу України: концептуальні засади» 11 грудня 2020 року в Національному універс..

Шлюбні договори, договори про поділ майна подружжя: зразки нотаріальних документів

380.00 грн.

Видання представляє собою практичний посібник, розроблений з урахуванням чинного законодавства України. У книзі представлено зразки шлюбних договорів, які укладені до і після реєстрації шлюбу, договорів, що передбачають надання утримання одному з подружжя, договорів про припинення права на утримання взамін набуття права власності на нерухоме майно ..

Экстраординарный характер деятельности надзорной судебной инстанции в гражданском и арбитражном процессе России

270.00 грн.

Объединение Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ повлекло изменение процессуального режима судебных инстанций, включая суд надзорной инстанции. В данной монографии исследуются ключевые аспекты надзорного производства, отражающие его экстраординарный характер: процедура возбуждения рассмотрения дела судом надзорной инстанции, предмет пр..

Немає в наявності

Юридические факты, фактические составы и их дефекты

240.00 грн.

Монография посвящена рассмотрению понятия, структуры, функций и роли юридических фактов и фактических составов для механизма правового регулирования. В работе исследуется и анализируется правовая природа дефектности юридических фактов и фактических составов, их генезиса, способов проявления, правовых последствий, порождаемых дефектными юридическими..

Показано з 286 по 300 із 303 (21 сторінок)