Цивільне право і процес

Вид відображення:

Моє! Що кому належить і як це на нас впливає. Видання друге

300.00 грн.

Що таке власність? Що саме ми можемо назвати «своїм» - і де межі наших володінь? Здавалося б, слово «моє» ми засвоюємо ще в дитинстві. Однак усе набагато складніше. Власність не є ані сталим поняттям, ані чітко окресленим: навіть у різних штатах США поняття того, чим саме ти володієш, є розмитим. Автори цієї книжки надають свої роздуми щодо понят..

Немає в наявності

Модернiзацiя цивiльного законодавства у сферi надання медичної допомоги

280.00 грн.

У новій монографії, присвяченій дослідженню приватноправового регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги, автором розглядаються сучасні проблемні аспекти модернізації (оновлення) цивільного законодавства України на засадах концепту приватного права західної традиції та міжнародно-правових стандартів. Проаналізовано ..

Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти)

400.00 грн.

У монографії розглядається низка проблем, що стосуються визначення та характеристики основних понять та категорій цивілістики: її поняття, предмету, методу та принципів цивільного права, цивільних правовідносин тощо. Другу частину монографії можна вважати «антологією концептів», тобто понять, розширених у результаті всієї сучасної наукової ситуаці..

Немає в наявності

Настільна книга судді при розгляді цивільних справ. Практичний посібник.

110.00 грн.

Запропоноване до Вашої уваги видання не претендує на абсолютну повноту процесуальних документів, що можуть бути прийняті судом при розгляді цивільної справи. У посібнику наведені зразки процесуальних документів, що найчастіше зустрічаються у практиці цивільного провадження. Для зручності вони викладені за стадіями цивільного процесу, розроблені на ..

Немає в наявності

Науково-практичний коментар ''Про вищу освіту''

290.00 грн.

Науково-практичний коментар розрахований на наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих учбових закладів, здобувачів вищої освіти (студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів), інших осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах (слухачів, асистентів-стажистів, інтернів тощо), а також на осіб, які мають намір на..

Науково-практичний коментар до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"

350.00 грн.

Видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року. Коментар охоплює загальні положення, права та обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я, основи організації охорони здоров’я, забезпечення здорових і безпечних умов життя, медичну допомогу, за..

Немає в наявності

Науково-практичний коментар Житлового кодексу України

800.00 грн.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української РСР з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар, що призначений для правників, студентів юридичних факультетів, спеціалістів з управління житловим фондом, іншого широкого кола читачів, вже буде до сучасної редакції вказаного кодексу...

Немає в наявності

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України

1900.00 грн.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на лютий 2021 року. Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також ус..

Немає в наявності

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Станом на 05.09.2017

620.00 грн.

Станом на 05.09.2017 року В данном научно-практическом комментарии подано постатейный анализ положений Гражданского кодекса Украины с учетом последних изменений и дополнений по состоянию на 2 сентября 2017 года. В процессе подготовки комментария авторы пытались сделать акцент именно на практическом аспекте применения норм ГК с учетом особенностей ..

Немає в наявності
-74%

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах

1000.00 грн. 3800.00 грн.

У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права та узагальнення судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства. Використані нові, оригінальні підходи у тлумаченні складних правових норм та найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовчій діяльності. У..

Немає в наявності

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України

900.00 грн.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на лютий 2021 року. Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закла..

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України

1200.00 грн.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України містить аналіз його норм з огляду на сучасний стан теорії цивільного процесу, судової і правової систем України, практику їх застосування вітчизняними судами, передусім Верховним Судом, а також рішення Євро­пейського суду з прав людини, постанови Пленуму Верховного Суду України т..

Немає в наявності

Недійсність правочинів. Коментар судової практики

230.00 грн.

У коментарі ставляться злободенні питання судової практики з позовної давності – її застосування, початок перебігу, зупинення, переривання, наслідки спливу тощо. Відповіді на питання дають науковці з посиланням на правові позиції вищих судових інстанцій із наданням чіткого їх обґрунтування. Для суддів, адвокатів, студентів, викладачів та всіх, хто..

Недоговірні зобов'язання в цивільному праві України

150.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання недоговірних зобов’язань в цивільному праві України. Аналізуються відповідні норми Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють дані відносини, судова практика, наукові праці. У посібнику визначається поняття та класифікація недоговірних зобов’язань, а та..

Нетипові об'єкти. Збірка статей

600.00 грн.

У збірці розкриваються нетрадиційні підходи до традиційних об’єктів цивільного права та висвітлюється проблематика новітніх об’єктів - віртуальних активів, цифрового контенту та ін. Автори спільними зусиллями надали можливість розкрити різні аспекти поняття об’єктів та продемонструвати їх значущість для належного правового регулювання і в правозаст..

Показано з 121 по 135 із 303 (21 сторінок)