Адміністративне право

Вид відображення:

"Мовний" іспит як умова допуску особи до публічної служби в Україні: правовий аспект (100 найпоширеніших запитань та відповідей)

320.00 грн.

У довіднику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальних дисциплін службово-правового циклу («Службове право», «Міжнародні та європейські правові стандарти публічного адміністрування»), подається 100 найпоширеніших питань та відповідей, нормативні документи, перелік використаної літератури. Для здобувачів ступе..

Немає в наявності

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності

490.00 грн.

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження тематики адміністративної відповідальності за системою «питання-відповідь». Запропонований матеріал обумовлений українською та європейською доктринами адміністративного права. Значну увагу приділено правозастосовчій практиці. Розраховано на студентів, асп..

100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву!

200.00 грн.

В учебном пособии излагается основное содержание Общего административного права по системе «вопрос-ответ». Структурное содержание и текстовое наполнение пособия обусловлены украинской и европейской доктринами административного права, охватывая собой все основные институты Общего административного права. Значительное внимание уделяется правопримени..

Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України

140.00 грн.

Інструкція визначає загальні правила ведення діловодства в місцевих та апеляційних судах України, регламентує порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення до знищення в установленому порядку або передачі до державної архівної установи. Також Інструкція встановлює порядок автоматизованої (електронної) обробки, обліку та контр..

Інформаційно-аналітичне забезпечення особистої безпеки співробітників правоохоронних органів

200.00 грн.

Посібник містять інформацію, перш за все для співробітників правоохоронних органів, з точки зору особистої безпеки, найбільш актуальною буде здатність до самозбереження та самовиховання (стійкість), нормальне (стабільне) функціонування в умовах впливу різних внутрішніх та зовнішніх загроз, можливість професійної діяльності за умови ризику та в інши..

Історія судових і правоохоронних органів України. Курс лекцій

480.00 грн.

Книга вміщує стислий виклад авторських лекцій сучасних вітчизняних науковців з навчальної дисципліни «Історія судових і правоохоронних органів України», прочитаних здобувачам вищої освіти Національної академії внутрішніх справ. Висвітлюються виникнення, розвиток та еволюція судових і правоохоронних органів як важливої складової державно-правового..

Немає в наявності

Адміністративні послуги: поняття, види, процедурне регулювання

160.00 грн.

Монографію присвячено дослідженню поняття і правової природи адміністративних послуг в Україні. На підставі здобутків вітчизняних і зарубіжних учених і з урахуванням сучасних напрямків реформування як системи державного управління, так і адміністративного права надано характеристику чинного законодавства, яке регламентує адміністративні послуги, їх..

Немає в наявності

Адміністративні процедури в питаннях та відповідях. Навчальний посібник

150.00 грн.

У навчальному посібнику викладено актуальні питання історії формування та розвитку, поняття та загальні засади правового інституту «адміністративні процедури», його місце в системі адміністративного права України, основні завдання та принципи адміністративних процедур, завдання та види адміністративних процедур, загальні поняття щодо структури адмі..

Немає в наявності

Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи

480.00 грн.

В монографії представлено комплексний аналіз та порівняння законодавства про адміністративні процедури країн Європейського Союзу, зокрема Австрійської Республіки, Естонської Республіки, Королівства Нідерландів, Латвійської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республік..

Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення

270.00 грн.

Розкрито фундаментальні положення адміністративного права. Описано правові засади здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Висвітлено стан чинного законодавства про адміністративну віповідальність, а також положення підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері. Для купсантів, студентів і слухачів вищих юридичних на..

Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Законодавство. Судова практика

420.00 грн.

Адміністративна відповідальність юридичних осіб - це окремий комплексний вид відповідальності. Вона виникає у відносинах між фізичними та юридичними особами та між юридичними особами при порушенні певних правил та процедур. У разі вчинення адміністративного правопорушення юридичною особою можливі певні варіанти правового реагування, зокрема притя..

Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку

170.00 грн.

У представленому навчальному посібнику запропоновано такий механізм адміністративних правовідносин, де адміністративна діяльність органів публічної влади органічно поєднується із загальновизнаною людиноцентристською концепцією відносин громадянина та держави. Основа сучасної трансформації органів публічної влади - звичаї, традиції та надбання укра..

Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях

150.00 грн.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», яка викла- дається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки практичної діяльності органів Національної поліції в сучасних умовах. Розрахований на слухачів та ..

Адміністративна діяльність правоохоронних органів

290.00 грн.

Навчальний посібник підготовлений із врахуванням наступності викладання матеріалу, присвяченому адміністративній діяльності правоохоронних органів, новітнього законодавства та практичних питань його застосування. У навчальному посібнику логічно висвітлено основні адміністративно-правові засади функціонування правоохоронних органів із врахуванням ..

Адміністративна діяльність. Для підготовки до іспитів. Навчальний поcібник

200.00 грн.

При підготовці посібника використана ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у приго..

Показано з 1 по 15 із 333 (23 сторінок)