Адвокатура

Вид відображення:
Немає в наявності

Інститут адвокатури в Галичині другої половини XIX - початку ХХ століття. Історико-правове дослідження

280.00 грн.

У монографії досліджено організаційно-правові основи становлення інституту адвокатури в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини. Розкрито її місце та роль у державно-політичній системі. Виявлено переваги, недоліки та особливості функціонування адвокатури, зумовлені специфікою регіону. Проаналізовано організаційну структуру, компетенцію та пра..

Немає в наявності

Історія адвокатури Харківської області. Книга 1

380.00 грн.

У книзі зібрано основні історичні факти про розвиток адвокатури Харківщини. Автори книги розкрили віхи становлення і формування адвокатури, відобразили роль та місце адвокатів у суспільно-політичному та культурному житті регіону, роботі судів та здійсненні правосуддя, проаналізували еволюцію законодавства про адвокатуру та в цілому підкреслили зд..

А.Ф. Кони как судебный оратор

680.00 грн.

Анатолий Федорович Кони (1844-1927) - известный судебный деятель и оратор, доктор уголовного права, почетный член Академии наук и многих научных обществ, в 1865 г. закончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата. А.Ф.Кони принимал участие в судебной реформе, занимал высокие посты в судебных учреждениях. Проникнувшись..

Немає в наявності

Адвокат (алгоритм самозахисту та захисту і представництва)

900.00 грн.

Не весела, але корисна книжка, яку можна розглядати як інструкцію, але аж ніяк як жарт. Девіз цієї книги: захищайтеся всіма силами самі, але розумно. І у вас все вийде. Ця книга є практичним матеріалом для вироблення тактики самозахисту та захисту клієнтів...

Адвокат єврейського народу

190.00 грн.

Видання присвячено маловідомим фактам біографії видатного діяча сіонізму Зеєва (Володимира) Жаботинського, пов’язаним з юриспруденцією. Розглянуто деякі епізоди його юридичної освіти та адвокатської діяльності, а також їхнє відображення у прозі Жаботинського. Видання містить рукопис Жаботинського, присвячений самоврядуванню національних меншин. ..

Адвокат в умовах воєнного стану: участь в окремих слідчих та процесуальних діях. Видання друге

350.00 грн.

Ця книга є узагальненням адвокатського досвіду автора. В ній розглянута участь адвоката в деяких слідчих та процесуальних діях в умовах воєнного стану. Автор торкається найбільш популярних слідчих та процесуальних дій, аналізує зміни, що відбулись у порядку їх проведення, а також труднощі, з якими щодня стикаються адвокати, працюючи в умовах воєн..

Адвокат на захисті потерпілого. Практичний посібник

480.00 грн.

Ця книга є узагальненням адвокатського досвіду автора в частині захисту (представництва) потерпілого у кримінальному провадженні. В ній розглянуті проблеми, з якими стикається потерпілий у сучасному кримінальному процесі, а також окреслені шляхи з подолання цих проблем. У книзі автор наводить власні рекомендації, вироблені протягом понад десяти р..

Немає в наявності

Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні. Навчально-практичний компендіум

610.00 грн.

Навчально-практичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні». Компендіум містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового ко..

Адвокат у кримінальному процесі. Практичні поради. Видання друге

780.00 грн.

Ця книга є узагальненням адвокатського досвіду автора. В ній розглянута участь адвоката в сучасному кримінальному процесі, починаючи з першого побачення з клієнтом і закінчуючи переглядом вироку за нововиявленими або виключними обставинами. У книзі автор наводить власні рекомендації, вироблені протягом понад десяти років активної практичної діяль..

Адвокат як учасник судового процесу в адміністративному, цивільному, господарському, кримінальному, конституційному судочинстві

680.00 грн.

Адвокат як суб’єкт процесуальних правовідносин є важливим учасником судового процесу у всіх судочинствах (адміністративному, господарському, цивільному і особливо кримінальному, а також у конституційному). Нині на конституційному рівні адвокатура віднесена до невід’ємної складової національної системи правосуддя (ст. 1312 Конституції). Таким чино..

Немає в наявності

Адвокатська діяльність як об’єкт податково-правового регулювання

430.00 грн.

Монографію присвячено теоретико-прикладним засадам податково-правового регулювання адвокатської діяльності та формуванню обґрунтованих пропозицій з удосконалення законодавства у цій сфері. Монографія може бути цікавою для адвокатів, податкових органів, суддів, науковців, здобувачів вищої освіти, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового..

Адвокатська техніка (підготовка до процесу і методики переконання)

700.00 грн.

Книга торкається питань адвокатської техніки - теми недослідженої в системі правової науки, але необхідної для практичної діяльності адвоката (захисника). В посібнику з використанням зарубіжного досвіду викладені окремі елементи адвокатської техніки та методики підготовки прямого допиту і вступної промови. Для написання книги автори використали по..

Немає в наявності

Адвокатський іспит: зразки процесуальних документів

330.00 грн.

Даний посібник підготовлений для використання у процесі підготовки до письмової частини іспиту, згідно діючий програми і є логічним доповненням до посібника для складання усної частини, який завдяки своїй популярності і незмінності авторського колективу перевидавався вже сім разів. Запропоновані зразки документів, що розміщені у цій книзі за обся..

Немає в наявності

Адвокатура зарубіжних країн (Англія, Німеччина, Франція)

180.00 грн.

Викладено правові основи організації та діяльності адвокатури в таких країнах світу, як Англія, Німеччина, Франція. Вперше у вітчизняній літературі такого типу зроблено спробу висвітлити процес інтеграції інституту адвокатури до права Європейського Союзу, що є особливо актуальним в аспекті історичного майбутнього української адвокатури. Читача, без..

Адвокатура України

150.00 грн.

Цей підручник є навчальним виданням з курсу „Адвокатура України”, в якому, крім системного викладення тем курсу, містяться контрольні питання та завдання, тести та відповіді до них, теми рефератів та семінарів-дискусій, а також варіанти задач та рольових ігор для активізації методики навчання студентів. У данному виданні аналізується історія розв..

Показано з 1 по 15 із 97 (7 сторінок)