Адвокатура

Вид відображення:

Інститут адвокатури в Галичині другої половини XIX - початку ХХ століття. Історико-правове дослідження

120.00 грн.

У монографії досліджено організаційно-правові основи становлення інституту адвокатури в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини. Розкрито її місце та роль у державно-політичній системі. Виявлено переваги, недоліки та особливості функціонування адвокатури, зумовлені специфікою регіону. Проаналізовано організаційну структуру, компетенцію та пра..

Немає в наявності

Історія адвокатури Харківської області. Книга 1

380.00 грн.

У книзі зібрано основні історичні факти про розвиток адвокатури Харківщини. Автори книги розкрили віхи становлення і формування адвокатури, відобразили роль та місце адвокатів у суспільно-політичному та культурному житті регіону, роботі судів та здійсненні правосуддя, проаналізували еволюцію законодавства про адвокатуру та в цілому підкреслили зд..

А.Ф. Кони как судебный оратор

420.00 грн.

Анатолий Федорович Кони (1844-1927) - известный судебный деятель и оратор, доктор уголовного права, почетный член Академии наук и многих научных обществ, в 1865 г. закончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата. А.Ф.Кони принимал участие в судебной реформе, занимал высокие посты в судебных учреждениях. Проникнувшись..

Немає в наявності

Адвокат (алгоритм самозахисту та захисту і представництва)

900.00 грн.

Не весела, але корисна книжка, яку можна розглядати як інструкцію, але аж ніяк як жарт. Девіз цієї книги: захищайтеся всіма силами самі, але розумно. І у вас все вийде. Ця книга є практичним матеріалом для вироблення тактики самозахисту та захисту клієнтів...

Адвокат єврейського народу

120.00 грн.

Видання присвячено маловідомим фактам біографії видатного діяча сіонізму Зеєва (Володимира) Жаботинського, пов’язаним з юриспруденцією. Розглянуто деякі епізоди його юридичної освіти та адвокатської діяльності, а також їхнє відображення у прозі Жаботинського. Видання містить рукопис Жаботинського, присвячений самоврядуванню національних меншин. ..

Немає в наявності

Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні. Навчально-практичний компендіум

390.00 грн.

Навчально-практичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні». Компендіум містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового ко..

Адвокатська діяльність як об’єкт податково-правового регулювання

260.00 грн.

Монографію присвячено теоретико-прикладним засадам податково-правового регулювання адвокатської діяльності та формуванню обґрунтованих пропозицій з удосконалення законодавства у цій сфері. Монографія може бути цікавою для адвокатів, податкових органів, суддів, науковців, здобувачів вищої освіти, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового..

Немає в наявності

Адвокатська техніка (підготовка до процесу і методики переконання)

400.00 грн.

Книга торкається питань адвокатської техніки - теми недослідженої в системі правової науки, але необхідної для практичної діяльності адвоката (захисника). В посібнику з використанням зарубіжного досвіду викладені окремі елементи адвокатської техніки та методики підготовки прямого допиту і вступної промови. Для написання книги автори використали по..

Адвокатський іспит: зразки процесуальних документів

280.00 грн.

Даний посібник підготовлений для використання у процесі підготовки до письмової частини іспиту, згідно діючий програми і є логічним доповненням до посібника для складання усної частини, який завдяки своїй популярності і незмінності авторського колективу перевидавався вже сім разів. Запропоновані зразки документів, що розміщені у цій книзі за обся..

Адвокатура зарубіжних країн (Англія, Німеччина, Франція)

145.00 грн.

Викладено правові основи організації та діяльності адвокатури в таких країнах світу, як Англія, Німеччина, Франція. Вперше у вітчизняній літературі такого типу зроблено спробу висвітлити процес інтеграції інституту адвокатури до права Європейського Союзу, що є особливо актуальним в аспекті історичного майбутнього української адвокатури. Читача, без..

Немає в наявності

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом)

500.00 грн.

В учебнике (Книга 1) рассмотрены теоретические основы науки об адвокатуре, история становления и развития адвокатуры Украины, организацию адвокатуры в Украине, правовые основы ее деятельности, принципы организации и деятельности адвокатуры, принципы адвокатского самоуправления и его организационные формы, правовой статус адвоката, порядок его приоб..

Немає в наявності

Адвокатура: минуле, сучасність, майбутнє. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції

650.00 грн.

Збірник містить матеріали доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє», яка відбулася 6 листопада 2020 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія». Доповіді учасників присвячено удосконаленню діяльності адвокатури та сфери надання професійної правничої допомоги, історії адвока..

Апеляційне оскарження вироку суду. Практичний посібник

470.00 грн.

Книга написана адвокатом-практиком, з метою полегшення процедури підготовки до участі в кримінальному процесі, формування обґрунтованої та переконливої правової позиції на стадії апеляційного оскарження вироку суду. Автором, можливо вперше в такому обсязі, приділено увагу цій найважливішій стадії. Проаналізовані суперечності у викладенні певних пр..

Ваш адвокат. На дорозі без конфліктів

80.00 грн.

Це видання створене для підвищення юридичної грамотності й формування порозуміння між водієм і поліцейським. Для досягнення максимальної ефективності своєї діяльності ми ретельно продумали структуру книжки, дібрали найцінніші й найважливіші поради й рекомендації, щоб у читача, хай би ким він був, сформувалося чітке розуміння послідовності дій у с..

Немає в наявності

Век криминалистики

460.00 грн.

«Век криминалистики» - мировой бестселлер немецкого писателя Юргена Торвальда. Это научный детектив, или детективная история одной науки. Эта книга, основанная на подлинных фактах и примерах самых громких и загадочных уголовных дел прошлого, описывает историю возникновения и развития криминалистики. Ее героями стали полицейские и врачи, химики и..

Показано з 1 по 15 із 71 (5 сторінок)