Адвокатура

Вид відображення:
Немає в наявності

Інститут адвокатури в Галичині другої половини XIX - початку ХХ століття. Історико-правове дослідження

120.00 грн.

У монографії досліджено організаційно-правові основи становлення інституту адвокатури в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини. Розкрито її місце та роль у державно-політичній системі. Виявлено переваги, недоліки та особливості функціонування адвокатури, зумовлені специфікою регіону. Проаналізовано організаційну структуру, компетенцію та пра..

Немає в наявності

Історія адвокатури Харківської області. Книга 1

380.00 грн.

У книзі зібрано основні історичні факти про розвиток адвокатури Харківщини. Автори книги розкрили віхи становлення і формування адвокатури, відобразили роль та місце адвокатів у суспільно-політичному та культурному житті регіону, роботі судів та здійсненні правосуддя, проаналізували еволюцію законодавства про адвокатуру та в цілому підкреслили зд..

А.Ф. Кони как судебный оратор

680.00 грн.

Анатолий Федорович Кони (1844-1927) - известный судебный деятель и оратор, доктор уголовного права, почетный член Академии наук и многих научных обществ, в 1865 г. закончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата. А.Ф.Кони принимал участие в судебной реформе, занимал высокие посты в судебных учреждениях. Проникнувшись..

Адвокат (алгоритм самозахисту та захисту і представництва)

900.00 грн.

Не весела, але корисна книжка, яку можна розглядати як інструкцію, але аж ніяк як жарт. Девіз цієї книги: захищайтеся всіма силами самі, але розумно. І у вас все вийде. Ця книга є практичним матеріалом для вироблення тактики самозахисту та захисту клієнтів...

Адвокат єврейського народу

120.00 грн.

Видання присвячено маловідомим фактам біографії видатного діяча сіонізму Зеєва (Володимира) Жаботинського, пов’язаним з юриспруденцією. Розглянуто деякі епізоди його юридичної освіти та адвокатської діяльності, а також їхнє відображення у прозі Жаботинського. Видання містить рукопис Жаботинського, присвячений самоврядуванню національних меншин. ..

Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні. Навчально-практичний компендіум

390.00 грн.

Навчально-практичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні». Компендіум містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового ко..

Адвокат у кримінальному процесі. Практичні поради. Видання друге

720.00 грн.

Ця книга є узагальненням адвокатського досвіду автора. В ній розглянута участь адвоката в сучасному кримінальному процесі, починаючи з першого побачення з клієнтом і закінчуючи переглядом вироку за нововиявленими або виключними обставинами. У книзі автор наводить власні рекомендації, вироблені протягом понад десяти років активної практичної діяль..

Немає в наявності

Адвокатська діяльність як об’єкт податково-правового регулювання

260.00 грн.

Монографію присвячено теоретико-прикладним засадам податково-правового регулювання адвокатської діяльності та формуванню обґрунтованих пропозицій з удосконалення законодавства у цій сфері. Монографія може бути цікавою для адвокатів, податкових органів, суддів, науковців, здобувачів вищої освіти, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового..

Адвокатська техніка (підготовка до процесу і методики переконання)

500.00 грн.

Книга торкається питань адвокатської техніки - теми недослідженої в системі правової науки, але необхідної для практичної діяльності адвоката (захисника). В посібнику з використанням зарубіжного досвіду викладені окремі елементи адвокатської техніки та методики підготовки прямого допиту і вступної промови. Для написання книги автори використали по..

Адвокатський іспит: зразки процесуальних документів

330.00 грн.

Даний посібник підготовлений для використання у процесі підготовки до письмової частини іспиту, згідно діючий програми і є логічним доповненням до посібника для складання усної частини, який завдяки своїй популярності і незмінності авторського колективу перевидавався вже сім разів. Запропоновані зразки документів, що розміщені у цій книзі за обся..

Адвокатура зарубіжних країн (Англія, Німеччина, Франція)

145.00 грн.

Викладено правові основи організації та діяльності адвокатури в таких країнах світу, як Англія, Німеччина, Франція. Вперше у вітчизняній літературі такого типу зроблено спробу висвітлити процес інтеграції інституту адвокатури до права Європейського Союзу, що є особливо актуальним в аспекті історичного майбутнього української адвокатури. Читача, без..

Немає в наявності

Адвокатура України: кваліфікаційний адвокатський іспит, проходження стажування, адвокатська діяльність

160.00 грн.

Посібник розрахований на адвокатів, осіб, які мають намір скласти кваліфікаційний адвокатський іспит, стажистів та помічників адвокатів. 05 липня 2012 року Верховную Радою України № 5076-VI "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", яким комплексно реформовано засади здійснення адвокатської діяльності в Україні відповідно до загальновизнаних міжн..

Немає в наявності

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом)

500.00 грн.

В учебнике (Книга 1) рассмотрены теоретические основы науки об адвокатуре, история становления и развития адвокатуры Украины, организацию адвокатуры в Украине, правовые основы ее деятельности, принципы организации и деятельности адвокатуры, принципы адвокатского самоуправления и его организационные формы, правовой статус адвоката, порядок его приоб..

Немає в наявності

Адвокатура: минуле, сучасність, майбутнє. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції

650.00 грн.

Збірник містить матеріали доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє», яка відбулася 6 листопада 2020 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія». Доповіді учасників присвячено удосконаленню діяльності адвокатури та сфери надання професійної правничої допомоги, історії адвока..

Апеляційне оскарження вироку суду. Практичний посібник

570.00 грн.

Книга написана адвокатом-практиком, з метою полегшення процедури підготовки до участі в кримінальному процесі, формування обґрунтованої та переконливої правової позиції на стадії апеляційного оскарження вироку суду. Автором, можливо вперше в такому обсязі, приділено увагу цій найважливішій стадії. Проаналізовані суперечності у викладенні певних пр..

Показано з 1 по 15 із 79 (6 сторінок)