Аграрне право

Вид відображення:

Аграрне право України

120.00 грн.

У підручнику висвітлено нормативний навчальний курс «Аграрне право» для ОКР «бакалавр» юридичних спеціальностей. Розділи підручника виокремлено у Загальну, Особливу та Спеціальну частини, структуровані за кредитно-модульною системою. Авторами зроблено спробу викласти якнайбільший обсяг тем з метою охоплення всіх особливостей правового регулювання с..

Аграрне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

100.00 грн.

При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридич-них навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому по-данні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажа..

Немає в наявності

Аграрне право. Підручник

250.00 грн.

У підручнику стисло викладено питання повного курсу аграрного права, висвітлено предмет аграрного права, методи правового регулювання аграрних відносин, принципи, систему аграрного права, джерела, аграрні правовідносини, державне регулювання сільського господарства. У посібнику містяться основні положення, що стосуються правового становища суб’єкті..

Вопросы судопроизводства в арбитражных судах: решения и аргументы, которыми можете воспользоваться и Вы

220.00 грн.

Книга о проблемах судопроизводства в арбитражных судах написана в формате «вопрос-ответ» и представляет собой прикладное пособие, основанное на процессуальной доктрине, анализе современной судебной практики и толковании постоянно меняющегося права. Автор предлагает обоснованные решения 131 вопроса судебной практики. В некоторых случаях автор пров..

Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення

480.00 грн.

Монографію присвячено проблемам правового забезпечення державної підтримки сільського господарства України. Правове регулювання державної підтримки сільського господарства розглядається з позицій його оформлення у підгалузь аграрного права – агропротекційне право. Виявлені характерні тенденції розвитку вітчизняного агропротекційного законодавства..

Немає в наявності

Закони України "Про фермерське господарство", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про аграрні розписки"

100.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України. Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні т..

Немає в наявності

Закони України “Про особисте селянське господарство”, ''Про сільськогосподарську дорадчу діяльність'', ''Про колективне сільськогосподарське підприємство''

60.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади ведення особистого селянського господарства...

Органічне господарювання: наукова концепція аграрно-екологічних та цивільно-господарських відносин

580.00 грн.

Монографія висвітлює наукові погляди на здійснення органічного господарювання в межах аграрно-екологічного та цивільно-господарського спрямування, вміщує відображення елементів їхньої взаємодії, визначає сучасну нормативно-правову базу та правовий аналіз запланованих змін як національного, так і міжнародного законодавства. Наведено характеристику..

Немає в наявності

Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей)

120.00 грн.

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни, подається перелік 200 найпоширеніших питань та відповідей, переліки основної та додаткової літератури. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів...

Правове регулювання органічного господарювання. Навчальний посібник

780.00 грн.

Навчальний посібник побудований на засадах системності, багатогранності, складності та міждисциплінарних зв'язків. Поєднує два змістові модулі, у межах яких розкриваються 7 тем, глосарій, бібліографію і С0-додаток. У додатку надано автентичні нормативно-правові акти як першоджерела та презентації до кожної теми українською та англійською мовами. Д..

Немає в наявності

Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений. Сборник избранных статей, докладов и рецензий (1997 – 2007)

250.00 грн.

В предлагаемом сборнике представлены избранные статьи и доклады, посвящённые правовому регулированию аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений. Они были опубликованы в различных периодических изданиях последнего десятилетия, доступ к которым в настоящее время является затруднительным. Ознакомление с их содержанием будет полезным ..

Теоретико-методологічні засади інституційного забезпечення аграрного сектору України в контексті його інноваційного розвитку

390.00 грн.

У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення функціонування аграрного сектору та його інноваційного розвитку. Інституційне забезпечення функціонування аграрного сектору розглядається як система послідовних дій органів державної влади у взаємодії з суспільними інститутами (наука, бізнес, громадськість), комплексу організаційних, норматив..

Фермерські господарства як учасники цивільних та земельних правовідносин: за матеріалами судової практики

560.00 грн.

У монографії всебічно проаналізоване правове становище і майновий стан фермерського господарства. В ній розглядаються злободенні питання прав членів фермерського господарства, можливість та порядок зміни складу його членів, обороту часток у складеному капіталі та ін. Автори, спираючись на практику Верховного Суду та доктрину, намагалися розкрити пр..

Показано з 1 по 13 із 13 (1 сторінок)