Діловий лист і етика

Вид відображення:

Ділова українська мова. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

140.00 грн.

Пропонований посібник зорієнтований на формування знань з дисципліни «Ділова українська мова» з урахуванням поширення в обігу електронних документів в діловодстві та останніх тенденцій щодо запровадження електронного документообороту в державних органах. Посібник сприятиме активізації та поглибленню знань сучасної ділової мови, а також розвиткові..

Ділове спілкування та культура мовлення

210.00 грн.

У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писе..

Немає в наявності

Кваліфікаційна робота юриста: методика написання та захисту

180.00 грн.

Посібник містить загальні вимоги та відомості щодо структури кваліфікаційної роботи з юридичних спеціальностей, методичні та практичні рекомендації з підготовки та основних розділів роботи, оформлення та організації захисту. Посібник покликаний допомогти студентам-юристам у розвитку навичок науково-дослідницької роботи, пошуку та обробки нормативно..

Немає в наявності

Квалификационная работа юриста. Методика написания и защиты

180.00 грн.

Пособие содержит общие требования и сведения о структуре квалификационной работы по юридическим специальностям, методические и практические рекомендации по подготовке основных разделов работы, оформлению и организации защиты. Призвано помочь студентам-юристам в развитии навыков научно-исследовательской работы, поиска и обработки нормативно-правовы..

Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів

460.00 грн.

У систематизованому, дидактично витриманому вигляді підручник розкри-ває метод логіки, основні форми і закони мислення. У підручнику при викладенні програми курсу логіки враховується специфі-ка юридичної спеціальності. Значний фактичний матеріал ілюструє особливості судового пізнання, показує як виявляється та чи інша логічна форма у правовій тео..

Немає в наявності

Мистецтво промови в суді

390.00 грн.

Книга "Мистецтво промови в суді" вперше була видана в 1910 році, але и в наш час користується зацікавленністю й повагою читачів. Юрист П.С. Пороховщиков (Сергеїч П.), надаючи практичні поради, захоплює яскравими прикладами, цитує видатних ораторів різних епох і країн, здійснює переклади літературних зразків, послуговуючись власним досвідом і досяг..

Немає в наявності

Мова державних службовців

290.00 грн.

Навчальний посібник висвітлює роль державної мови у життєдіяльності нашого народу. Орієнтує на вивчення української літературної мови. Виокремлено особливості ділової мови – усної і писемної, зокрема, наголошено на публічному мовленні, міжособистісному спілкуванні, службовій бесіді, діалогічному мовленні; підкреслено роль комунікативних якостей т..

Новий український правопис. Навчальний посібник

330.00 грн.

Як відомо, під правописом розуміється така сукупність загальновизнаних і загальнообов’язкових правил, що встановлюють способи передання усної мови на письмі. Правопис охоплює також орфографію та пунктуацію. При цьому інколи терміни «орфографія» і «правопис» вживаються як тотожні, що насправді не зовсім правильно. Зазвичай, правопис складається іс..

Ораторське мистецтво

250.00 грн.

Учебник «Ораторское искусство» написан автором, который является экспертом в данной отрасли науки. Учебник содержит 10 разделов в которых рассматриваются как научно-теоретические, так и практические основы риторики. Учебник «Ораторское искусство» содержит исторические сведения судебного красноречия. Высокий рейтинг современных ораторов определяетс..

Немає в наявності

Організація професійної діяльності юриста: теорія і практика

220.00 грн.

Ця книга - переклад другого видання ґрунтовної праці знаних англійських фахівців-правників, присвяченої теорії та практиці організації професійної юридичної діяльності. У посібнику в доступній формі розкриваються засадничі принципи підготовки різноманітних юридичних паперів, офіційних документів та експертних висновків, надання правових консульта..

Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів

220.00 грн.

У навчальному посібникові висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням». Подано юридичну термінологію, правничі тексти для мовно-стилістичного аналізу, вправи на укладання ділових паперів професійного спрямування. Практикум також містить тематику навчальних проектів, виконання яких сприятиме ефекти..

Руководство по составлению и заключению франчайзинговых договоров

150.00 грн.

В начале века слово «франчайзинг» было непонятно многим, и в Украине метод франчайзинга использовался единицами. Сегодня это испытанный метод, применяемый во многих видах предпринимательской деятельности. Применение франчайзинга как метода сбыта товаров и услуг требует знаний бизнес и юридического характера о нем. Впервые на русском языке в книге А..

Секреты практической юриспруденции

150.00 грн.

Книга "Секреты практической юриспруденции" автора Масюк В.В. обобщает житейские ситуации и приемы, которые возникают у практикующих юристов и не разглашаются. Книга будет полезна тем юристам, которые "любят" юриспруденцию и пользуются всеми ее инструментами. Описаны практические приемы и способы, проверенные многолетней юридической практикой многи..

Немає в наявності

Українська мова для державних службовців: курс для підготови до атестації

490.00 грн.

Мета пропонованого посібника – допомогти претендентам на державну службу досконало, ґрунтовно підготуватися до атестації щодо вільного володіння українською літературною мовою. Посібник укладено відповідно до Стандарту української мови для державних службовців. У посібнику послідовно й дохідливо викладено теоретичний матеріал, у якому докладно ..

Немає в наявності

Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. 5-те видання, виправлене і доповненене

650.00 грн.

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі. Систем..

Показано з 1 по 15 із 20 (2 сторінок)