Діловий лист і етика

Вид відображення:

Ділова українська мова. Навчальний посібник

340.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери. Розрахований на слухачів, студентів, державних сл..

Ділова українська мова. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

170.00 грн.

Пропонований посібник зорієнтований на формування знань з дисципліни «Ділова українська мова» з урахуванням поширення в обігу електронних документів в діловодстві та останніх тенденцій щодо запровадження електронного документообороту в державних органах. Посібник сприятиме активізації та поглибленню знань сучасної ділової мови, а також розвиткові..

Ділове спілкування та культура мовлення

210.00 грн.

У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писе..

Документознавство. Зразки документів праводілової сфери

740.00 грн.

Навчальний посібник має на меті допомогти курсантам, слухачам і студентам навчитися правильно складати службові документи праводілової сфери. Наведено основні відомості про службові документи, викладено правила складання й оформлення організаційно-розпорядчої документації відповідно до чинних державних стандартів, подано основні зразки управлінськи..

Кваліфікаційна робота юриста: методика написання та захисту

350.00 грн.

Посібник містить загальні вимоги та відомості щодо структури кваліфікаційної роботи з юридичних спеціальностей, методичні та практичні рекомендації з підготовки та основних розділів роботи, оформлення та організації захисту. Посібник покликаний допомогти студентам-юристам у розвитку навичок науково-дослідницької роботи, пошуку та обробки нормативно..

Квалификационная работа юриста. Методика написания и защиты

280.00 грн.

Пособие содержит общие требования и сведения о структуре квалификационной работы по юридическим специальностям, методические и практические рекомендации по подготовке основных разделов работы, оформлению и организации защиты. Призвано помочь студентам-юристам в развитии навыков научно-исследовательской работы, поиска и обработки нормативно-правовы..

Латинська мова. Підручник

660.00 грн.

У підручнику наведено відомості з фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм. Розділи граматики латинської мови розглянуто в обсязі, достатньому для грамотного використання спеціальної термінології на практиці. Підручник містить алфавітний покажчик ..

Немає в наявності

Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів

600.00 грн.

У систематизованому, дидактично витриманому вигляді підручник розкри-ває метод логіки, основні форми і закони мислення. У підручнику при викладенні програми курсу логіки враховується специфі-ка юридичної спеціальності. Значний фактичний матеріал ілюструє особливості судового пізнання, показує як виявляється та чи інша логічна форма у правовій тео..

Мистецтво промови в суді

400.00 грн.

Книга "Мистецтво промови в суді" вперше була видана в 1910 році, але и в наш час користується зацікавленністю й повагою читачів. Юрист П.С. Пороховщиков (Сергеїч П.), надаючи практичні поради, захоплює яскравими прикладами, цитує видатних ораторів різних епох і країн, здійснює переклади літературних зразків, послуговуючись власним досвідом і досяг..

Мистецтво слова

170.00 грн.

У роботі викладено базові знання з техніки й виразності мови як основних елементів мистецтва живого слова. Посібник створювався в умовах майже повної відсутності літератури з цієї теми, тому він призначений для широкого кола читачів, від акторів, декламаторів, співаків до педагогів, студентів і учнів. Книга написана в науково-популярному стилі й..

Мова державних службовців

290.00 грн.

Навчальний посібник висвітлює роль державної мови у життєдіяльності нашого народу. Орієнтує на вивчення української літературної мови. Виокремлено особливості ділової мови – усної і писемної, зокрема, наголошено на публічному мовленні, міжособистісному спілкуванні, службовій бесіді, діалогічному мовленні; підкреслено роль комунікативних якостей т..

Мова української юриспруденції

400.00 грн.

У навчальному посібнику розкрито основні питання і поняття мови української юриспруденції, охарактеризовано норми мови та їхні різновиди, запропоновано форми правильного застосування в юридичній діяльності. Висвітлено стилі мови юриспруденції, викладено особливості усного й писемного мовлення, надано класифікацію документів, вимоги до оформлення ре..

Мова як система

200.00 грн.

У навчальному посібнику розглянуто питання системної організації мови на всіх рівнях, що передбачено програмою курсу «Вступ до мовознавства» на філологічних факультетах. Книга може бути корисна не тільки студентам, а й учителям-словесникам, а також усім, хто цікавиться системними властивостями мови...

Науковий стиль української мови. Навчальний посібник з алгоритмічними приписами

640.00 грн.

В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Організація самостійної роботи запропонованими алґоритмічними приписами, що раціонально й оптимально скеровують мисленнєво-мовленнєву..

Новий український правопис. Навчальний посібник

450.00 грн.

Як відомо, під правописом розуміється така сукупність загальновизнаних і загальнообов’язкових правил, що встановлюють способи передання усної мови на письмі. Правопис охоплює також орфографію та пунктуацію. При цьому інколи терміни «орфографія» і «правопис» вживаються як тотожні, що насправді не зовсім правильно. Зазвичай, правопис складається іс..

Показано з 1 по 15 із 42 (3 сторінок)