Фінансове право

Вид відображення:
Немає в наявності

Forensic. Хроники аудитора - история одного форензиста

500.00 грн.

Это третья книга Артема Ковбеля о форензике и его персональном вкладе в популяризацию и развитие искусства финансовых расследований в Украине. Своей миссией Артем считает донесение обществу и злоумышленникам осознания неотвратимости наказания; повышение культуры корпоративной, экономической, юридической безопасности для повышения прозрачности бизн..

Інститут бенефіціарного власника доходу в Україні та напрями його вдосконалення

340.00 грн.

У монографії характеризуються еволюція, суть, нормативні засади та особливості застосування інституту бенефіціарного власника доходу як інструменту протидії неналежному використанню договірних норм в угодах про уникнення подвійного оподаткування. Особливу увагу приділено аналізу підходів ОЕСР, Сполученого Королівства та Канади, узагальнення яких до..

Біржове право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

200.00 грн.

При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає ..

Немає в наявності

Банківські та кредитні відносини. Законодавство. Судова практика.

310.00 грн.

Посібник розрахований на суддів, адвокатів, працівників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банківських установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян - позичальників кредитів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права...

Банківське право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

190.00 грн.

При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає ..

Бюджетний кодекс України

230.00 грн.

Всі Закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства..

Валютні операції

580.00 грн.

В учебнике освещены сущность и функции таких понятий, как валютные операции, валютные счета, способы платежей в международной торговле, основы кредитных, депозитных, конверсионных, срочных операций и валютных отношений. Изложен теоретический материал, различные интерактивы, тесты, перечень литературных источников, терминологический словарь, приложе..

Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 6. Фінансове право

700.00 грн.

Видання є першим в Україні систематизованим зведенням знань про основні поняття і проблеми філософії права як світоглядно-методологічної основи правознавства, а також історію головних філософсько-правових ідей із давнини до наших часів, містить відомості про видатних вітчизняних та зарубіжних філософів права. Розраховане на науковців, викладачів,..

Державні та місцеві цінні папери як об’єкти фінансово-правового регулювання

220.00 грн.

У монографії аналізуються нормативно-правові акти, що стосуються відносин у сфері фінансово-правового регулювання обігу державних і місцевих цінних паперів та пов’язаних із ними відносин. Використано фінансове законодавство деяких зарубіжних країн та висвітлено практику його застосування. Розглянуто становлення та розвиток законодавства України, щ..

Забезпечення безпеки у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: адміністративно-правові засади

680.00 грн.

На підставі аналізу широкого кола наукових джерел, законодавства, а також матеріалів практики діяльності органів державної влади у монографії здійснено комплексне адміністративно-правове дослідження забезпечення безпеки у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні. Розкрито історико-правові передумови становлення та розвитку інстит..

Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

160.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні...

Закон України "Про Бюро економічної безпеки України"

120.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України...

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Право

70.00 грн.

Цей Закон визначає принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності, її види, суб'єктів такої діяльності, основи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності...

Закон України "Про платіжні послуги"

200.00 грн.

Цей Закон визначає поняття та загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні, встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та умови авторизації їх діяльності, визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, загальні засади випуску та використання в Україні ел..

Немає в наявності

Закон України "Про споживче кредитування"

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон України "Про споживче кредитування" Цей Закон визначає загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері...

Показано з 1 по 15 із 58 (4 сторінок)