Господарське право і процес

Вид відображення:

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування

380.00 грн.

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання. Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зок..

Адміністративно-правове забезпечення надання рекламних послуг в Україні

120.00 грн.

У монографії досліджено сутність адміністративно-правового забезпечення надання рекламних послуг в Україні, фого поняття та ознаки, історичний генезис, особливості сучасного стану законодавства. Розглянуто адміністративно-правовий механізм забезпечення надання рекламниз послуг, його поняття та елемент, адміністративно-правовий статус осіб, які його..

Актуальные проблемы коммерческого права. Сборник статей, выпуск 3

50.00 грн.

Настоящий сборник работ по актуальным проблемам российского коммерческого права подготовлен коллективом преподавателей кафедры коммерческого права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и сотрудничающих с кафедрой Специалистов. В сборник включены работы, посвященные основным направлениям развития российского коммерческого права в современ..

Арбитражный процесс: практикум

195.00 грн.

Практикум составлен по ключевым темам курса «Арбитражный процесс». Каждая тема Практикума включает: вопросы по теме, перечень нормативных актов и судебной практики, специальную литературу для подготовки, задачи для решения, контрольные вопросы и задания для проверки знаний. В приложениях даны: схемы по арбитражному процессу, обновленная..

Арбитражный процесс: учебник

420.00 грн.

В учебнике, который подготовлен в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, на основе учебной программы и современных процессуально-правовых концепций, освещены все основные институты арбитражного процессуального права, в том числе вопросы международного гражданского (арбитражного) процесса и третейского ра..

Господарська правосуб'єктність акціонерних товариств: проблеми теорії і практики

350.00 грн.

У монографії комплексно досліджено господарську правосуб’єктність акціонерних товариств. На базі узагальнення теоретичних положень, аналізу чинного законодавства про акціонерні товариства та практики його застосування з’ясовано передумови формування, сутність та зміст господарської правосуб’єктності акціонерних товариств; досліджено правовий механі..

Господарське право (загальна частина). Підручник

350.00 грн.

У підручнику відповідно до програми курсу на основі Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів господарського законодавства висвітлено основні правові інститути Загальної частиини курсу господарського права. Головну увагу зосереджено на правових питаннях організації та здійснення господарської діяльності. Для студентів і асп..

Немає в наявності

Господарське право в умовах цифровізації економіки

300.00 грн.

У навчальному посібнику на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 травня 2020 р., теоретичних праць, матеріалів практики висвітлюються основні теми та інститути загальної частини господарського права з урахуванням використання електронних ресурсів(поняття та сучасний стан господарських відносин і господарського права; вплив цифровіз..

Господарське право України. Загальна частина. Том 1

300.00 грн.

Базовою галуззю у розвитку національної економіки стало господарське право України. З прийняттям Цивільного кодексу України ця комплексна галузь права набула усіх ознак самостійності. Дуже велика «мобільність» законодавства і, як наслідок, цієї галузі юридичних знань не дозволяє оперативно напрацьовувати наукові підходи та концепції. Однак в цьому..

Господарське право України. Особлива (спеціальна) частина. Том 2

300.00 грн.

Всебічний розвиток економічної та правової систем нашої держави у своєму наслідку призвів до становлення господарського права України як однієї з базових правових галузей. У зв’язку з прийняттям Господарського кодексу України ця галузь набула всіх системоутворюючих ознак самостійної галузі права, що при цьому має ознаки правової конструкції комплек..

Господарське право. Підручник. Видання 3-тє, доповнене та перероблене

390.00 грн.

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспекті положення Господарського кодексу України і спеціального господарського законодавства України. Особлива увага приділена питанням становлення господарського права як самостійній галузі права, методам державного впливу на економіку, правовому статусу суб'єктів господарювання, специфіці ..

Господарське право: підручник

320.00 грн.

У підручнику відповідно до навчальної програми курсу висвітлюються основні інститути Загальної частини господарського права та питання правового регулювання в окремих галузях господарювання в рамках Особливої частини. Крім того, в підручнику аналізуються актуальні дискусійні питання, колізії та прогалини правового регулювання господарської діяльно..

Немає в наявності

Господарське процесуальне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

100.00 грн.

У навчальному посібнику розкриті загальні положення господарського процесу, положення про досудове врегулювання господарського спору, про підвідомчість та підсудність справ, про учасників судового процесу, про докази та запобіжні заходи, про судові витрати та процесуальні строки, про подання позову, про порушення провадження у справі та підготовка ..

Господарське судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки

180.00 грн.

Цей практичний посібник покликаний перш за все визначити загальні правила складання процесуальних документів з визначенням їх черговості, строків подання та інших супутніх складових. Саме тому наголос буде зроблений на цьому, а не на якнайширшому охопленні конкретних правовідносин, які є предметом судового розгляду. Посібник розрахований на широке..

Господарський кодекс України

90.00 грн.

Всі Закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утверд..

Показано з 1 по 15 із 53 (4 сторінок)