Господарське право і процес

Вид відображення:
Немає в наявності

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування

380.00 грн.

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання. Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зок..

Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі

210.00 грн.

Монография посвящена исследованию современных взглядов на административно-правового обеспечения строительной отрасли в контексте адаптации системы законодательства в соответствии с acquis communautaire. Исследованы проблемы становления, формирования и дальнейшего развития строительной отрасли, определены тенденции и направления совершенствования ад..

Немає в наявності

Адміністративно-правове забезпечення надання рекламних послуг в Україні

120.00 грн.

У монографії досліджено сутність адміністративно-правового забезпечення надання рекламних послуг в Україні, фого поняття та ознаки, історичний генезис, особливості сучасного стану законодавства. Розглянуто адміністративно-правовий механізм забезпечення надання рекламниз послуг, його поняття та елемент, адміністративно-правовий статус осіб, які його..

Немає в наявності

Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина). Підручник

640.00 грн.

У підручнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти Особливої частини курсу «Актуальні проблеми господарського права». На підставі аналізу чинного господарського законодавства та джерел спеціальної літератури розкриваються особливості та проблеми правового регулювання окремих видів господарської діяльності, а також висвітлюються тенденції ро..

Актуальні проблеми господарського права. Навчальний посібник

100.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти загальної частини курсу «Актуальні проблеми господарського права». Висвітлено основні концепції господарсько-правової науки та тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні. Розрахований на викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів та вищих навчальн..

Актуальные проблемы коммерческого права. Сборник статей, выпуск 3

50.00 грн.

Настоящий сборник работ по актуальным проблемам российского коммерческого права подготовлен коллективом преподавателей кафедры коммерческого права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и сотрудничающих с кафедрой Специалистов. В сборник включены работы, посвященные основным направлениям развития российского коммерческого права в современ..

Немає в наявності

Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві. Практичний посібник.

60.00 грн.

Посібник ставить за мету викласти узагальнення поглядів щодо поняття принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, а також запропонувати практичні поради стосовно процедури перегляду рішень суду в апеляційному та касаційному порядку. Також наводяться зразки процесуальних документів, узагальнення судової практики, матері..

Арбитражный процесс: практикум

195.00 грн.

Практикум составлен по ключевым темам курса «Арбитражный процесс». Каждая тема Практикума включает: вопросы по теме, перечень нормативных актов и судебной практики, специальную литературу для подготовки, задачи для решения, контрольные вопросы и задания для проверки знаний. В приложениях даны: схемы по арбитражному процессу, обновленная..

Арбитражный процесс: учебник

420.00 грн.

В учебнике, который подготовлен в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, на основе учебной программы и современных процессуально-правовых концепций, освещены все основные институты арбитражного процессуального права, в том числе вопросы международного гражданского (арбитражного) процесса и третейского ра..

Введення прав промислової власності в господарський оборот: теорія, законодавство, практика

380.00 грн.

Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам введення прав промислової власності в господарський оборот. Проаналізовано і доопрацьовано поняття промислової власності, права промислової власності, визначено місце цього нормативного утворення в системі національного права. Розкрито правовідносини, які складаються у сфері введення п..

Визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу, який не суперечить закону

420.00 грн.

Монографію присвячено науковому дослідженню теоретичних засад і порядку визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу. З’ясовано теоретичні підходи до розуміння категорії «ефективний спосіб судового захисту» у приватному праві. Приділено увагу підставам та порядку визначення судом способу судового захисту приватного прав..

Господарські відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, оглядові листи.

330.00 грн.

Посібник розрахований на суддів, адвокатів, суб’єктів підприємницької діяльності, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права...

Господарські договори: правове визначення, законодавче регулювання, зразки окремих видів договорів

110.00 грн.

Понятие «хозяйственный договор» довольно широко используется в юридической практике, но до сих пор является явлением спорным, по большому счету неопределенным в правовом смысле. Отечественная юридическая наука и практика унаследовали советскую цивилистическая направленность, а также принятие в свое время Хозяйственного кодекса Украины не исправило..

Немає в наявності

Господарська правосуб'єктність акціонерних товариств: проблеми теорії і практики

350.00 грн.

У монографії комплексно досліджено господарську правосуб’єктність акціонерних товариств. На базі узагальнення теоретичних положень, аналізу чинного законодавства про акціонерні товариства та практики його застосування з’ясовано передумови формування, сутність та зміст господарської правосуб’єктності акціонерних товариств; досліджено правовий механі..

Немає в наявності

Господарське законодавство України

195.00 грн.

По состоянию на 5 февраля 2016. Пособие рассчитано на судей, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, а также на студентов высших учебных заведений, которые готовят специалистов в области права...

Показано з 1 по 15 із 99 (7 сторінок)