Господарське право і процес

Вид відображення:
Немає в наявності

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування

620.00 грн.

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання. Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зок..

Немає в наявності

Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі

270.00 грн.

Монография посвящена исследованию современных взглядов на административно-правового обеспечения строительной отрасли в контексте адаптации системы законодательства в соответствии с acquis communautaire. Исследованы проблемы становления, формирования и дальнейшего развития строительной отрасли, определены тенденции и направления совершенствования ад..

Адміністративно-правове забезпечення надання рекламних послуг в Україні

330.00 грн.

У монографії досліджено сутність адміністративно-правового забезпечення надання рекламних послуг в Україні, фого поняття та ознаки, історичний генезис, особливості сучасного стану законодавства. Розглянуто адміністративно-правовий механізм забезпечення надання рекламниз послуг, його поняття та елемент, адміністративно-правовий статус осіб, які його..

Аксіоми: підприємець-початківець

320.00 грн.

Книга про те, як зробити менше помилок, роблячи свій перший бізнес. У ній міститься комплекс базових теоретичних і практичних знань про старт своєї справи від молодого автора з понад 15-літнім досвідом ведення підприємницької діяльності у різних сферах. Дана книга буде корисна для тих, хто хоче створити свій перший бізнес та для тих, хто цікави..

Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина). Підручник

850.00 грн.

У підручнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти Особливої частини курсу «Актуальні проблеми господарського права». На підставі аналізу чинного господарського законодавства та джерел спеціальної літератури розкриваються особливості та проблеми правового регулювання окремих видів господарської діяльності, а також висвітлюються тенденції ро..

Актуальні проблеми господарського права. Навчальний посібник

150.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти загальної частини курсу «Актуальні проблеми господарського права». Висвітлено основні концепції господарсько-правової науки та тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні. Розрахований на викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів та вищих навчальн..

Актуальные проблемы коммерческого права. Сборник статей, выпуск 3

50.00 грн.

Настоящий сборник работ по актуальным проблемам российского коммерческого права подготовлен коллективом преподавателей кафедры коммерческого права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и сотрудничающих с кафедрой Специалистов. В сборник включены работы, посвященные основным направлениям развития российского коммерческого права в современ..

Немає в наявності

Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві. Практичний посібник.

60.00 грн.

Посібник ставить за мету викласти узагальнення поглядів щодо поняття принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, а також запропонувати практичні поради стосовно процедури перегляду рішень суду в апеляційному та касаційному порядку. Також наводяться зразки процесуальних документів, узагальнення судової практики, матері..

Арбитражный процесс: практикум

195.00 грн.

Практикум составлен по ключевым темам курса «Арбитражный процесс». Каждая тема Практикума включает: вопросы по теме, перечень нормативных актов и судебной практики, специальную литературу для подготовки, задачи для решения, контрольные вопросы и задания для проверки знаний. В приложениях даны: схемы по арбитражному процессу, обновленная..

Немає в наявності

Арбитражный процесс: учебник

420.00 грн.

В учебнике, который подготовлен в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, на основе учебной программы и современных процессуально-правовых концепций, освещены все основные институты арбитражного процессуального права, в том числе вопросы международного гражданского (арбитражного) процесса и третейского ра..

Введення прав промислової власності в господарський оборот: теорія, законодавство, практика

380.00 грн.

Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам введення прав промислової власності в господарський оборот. Проаналізовано і доопрацьовано поняття промислової власності, права промислової власності, визначено місце цього нормативного утворення в системі національного права. Розкрито правовідносини, які складаються у сфері введення п..

Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 15. Господарське право

800.00 грн.

Видання є систематизованим зводом знань з господарського права, в якому розкриваються основні поняття і категорії цієї галузі з посиланнями на норми чинного законодавства України. Містить довідкові дані про вітчизняні наукові центри, що здійснюють господарсько-правові дослідження, відомих українських учених-господарників. Розраховане на широке ..

Немає в наявності

Визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу, який не суперечить закону

420.00 грн.

Монографію присвячено науковому дослідженню теоретичних засад і порядку визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу. З’ясовано теоретичні підходи до розуміння категорії «ефективний спосіб судового захисту» у приватному праві. Приділено увагу підставам та порядку визначення судом способу судового захисту приватного прав..

Немає в наявності

Господарські відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, оглядові листи.

330.00 грн.

Посібник розрахований на суддів, адвокатів, суб’єктів підприємницької діяльності, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права...

Господарські договори: правове визначення, законодавче регулювання, зразки окремих видів договорів

110.00 грн.

Понятие «хозяйственный договор» довольно широко используется в юридической практике, но до сих пор является явлением спорным, по большому счету неопределенным в правовом смысле. Отечественная юридическая наука и практика унаследовали советскую цивилистическая направленность, а также принятие в свое время Хозяйственного кодекса Украины не исправило..

Показано з 1 по 15 із 156 (11 сторінок)