Інформаційне право

Вид відображення:
Немає в наявності

Інформаційна безпека

510.00 грн.

У підручнику розкрито концептуальні засади інформаційної безпеки, національні інтереси в інформаційній сфері, стратегія формування та розвитку єдиного інформаційного простору України, загрози безпеці держави та її громадянам в інформаційній сфері, технології інформаційного та інформаційно-психологічного впливу й захисту від цих впливів, система заб..

Немає в наявності

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування

620.00 грн.

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання. Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зок..

Інформаційна безпека та кібербезпека держави

420.00 грн.

Навчальний посібник рекомендовано для викладання навчальних дисциплін «Інформаційна безпека» та «Кібербезпека». Він містить теоретичні матеріали та правові основи з діяльності по забезпеченню інформаційної безпеки та кібербезпеки держави, значна увага приділена місцю медіа у проведенні інформаційної політики та спеціальних інформаційних операцій ..

Інформаційна безпека: проблеми приватного права. Навчально-методичний посібник

280.00 грн.

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальн..

Немає в наявності

Інформаційна культура в Україні: правовий вимір

250.00 грн.

У монографії висвітлюється феномен інформаційної культури на міждисциплінарному рівні з акцентом на інформаційно-правові дослідження. Аналізуються перспективи впровадження міжнародного досвіду організаційно-правового забезпечення та пропонуються шляхи підвищення ефективності формування інформаційної культури в контексті удосконалення чинного націон..

Інформаційне право України

590.00 грн.

У підручнику розкриваються поняття та структура інформаційного права, право на інформацію та теорія доступу до інформації, види інформаційної діяльності в Україні; особливості нормативно-правового регулювання процесу розвитку інформаційного суспільства в Україні, поняття та основні напрямки інформатизації в Україні. Визначено правовий статус суб’єк..

Інформаційне право. Підручник

430.00 грн.

У підручнику висвітлено порядок здійснення забезпечення інформаційної безпеки України в різних сферах суспільства, його форми та методи, дається тлумачення інформаційно-правових норм, коментується практика правозастосовчої діяльності.Підручник підготовлено з урахуванням силабусу, програми, робочої програми навчальної дисципліни «Інформаційне право»..

Немає в наявності

Інформаційне право. Підручник

380.00 грн.

В підручнику аналізуються базові принципи та положення інформаційного права, його основні інститути, розглядається правове регулювання основних видів інформаційних відносин та інформаційної діяльності. Рекомендовано студентам, аспірантам юридичних вищих навчальних закладів, а також закладів підготовки кадрів з державного управління, фахівцям та н..

Інформаційне суспільство: проблеми та перспективи. Матеріали VI всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 червня 2021 р.)

100.00 грн.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: проблеми та перспективи» присвячена розгляду актуальних питань розвитку інформаційного суспільства в Україні; перспектив створення всеохоплюючої системи електронного врядування; використання мережі Інтернет та «хмарних» технологій для задоволення професійних та побутових завдань..

Візи цифрових кочівників

360.00 грн.

У посібнику висвітлено умови й вимоги для отримання візи цифрового кочівника в таких країнах, як Греція, Естонія, Мальта, Хорватія, Португалія, Угорщина, Болгарія, Нідерланди, Норвегія, Латвія, Іспанія. Автори розглянули країни з класичними візами та з адаптованими для цифрових кочівників правовими режимами. Розділ щодо кожної країни містить вс..

Використання цифрової інформації у кримінальному процесуальному доказуванні

640.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню використання цифрової інформації в кримінальному процесуальному доказуванні. У роботі розглянуто зарубіжний досвід, розкрито поняття та ознаки цифрової інформації, запропоновано авторське бачення її місця в системі процесуальних джерел доказів, встановлено співвідношення і зміст категорій «оригінал», «..

Немає в наявності

Досконала зброя. Війна, саботаж і страх у кіберепоху

410.00 грн.

Вражаюча оповідь про початки та перебіг застосувань кіберзброї, які кидають виклик балансу сил, що встановився у світі з часу винайдення атомної бомби. Побудована на великому обсязі інсайдерській інформації, вона посвячує читача у малопомітне, але загрозливе для самих основ техногенної цивілізації протистояння у кіберпросторі. Автор веде нас чере..

Немає в наявності

Електронний документ як джерело доказів у цивільному процесі

390.00 грн.

Монографію присвячено дослідженню електронного документу як самостійного виду електронних доказів. Здійснено правовий аналіз комплексу питань, пов’язаних з правовою природою, поняттям, відмінними ознаками, структурою, практичними процесуально-правовими аспектами електронного документа як самостійного джерела доказів у цивільному процесі. Доведено..

Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Том 1

620.00 грн.

Проект «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ» є науковим виданням у формі словника-довідника, в якому розкрито зміст основних доктринальних та нормативно-правових понять, термінів та словосполук, що використовуються в обігу наукових досліджень інформаційних процесів, явищ та відносин в соціальних та гуманітарних галузях наукових знань. Нада..

Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Том 2

580.00 грн.

Проєкт «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ» є науковим виданням у формі словника-довідника, в якому розкрито зміст основних доктринальних та нормативно-правових понять, термінів та словосполук, а також понять-англіцизмів та неологізмів, що використовуються в обігу наукових досліджень інформаційних процесів, явищ та відносин у соціальних та..

Показано з 1 по 15 із 52 (4 сторінок)