Інформаційне право

Вид відображення:

Інформаційна безпека

490.00 грн.

У підручнику розкрито концептуальні засади інформаційної безпеки, національні інтереси в інформаційній сфері, стратегія формування та розвитку єдиного інформаційного простору України, загрози безпеці держави та її громадянам в інформаційній сфері, технології інформаційного та інформаційно-психологічного впливу й захисту від цих впливів, система заб..

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування

380.00 грн.

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання. Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зок..

Інформаційна безпека: проблеми приватного права. Навчально-методичний посібник

220.00 грн.

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальн..

Немає в наявності

Інформаційна культура в Україні: правовий вимір

250.00 грн.

У монографії висвітлюється феномен інформаційної культури на міждисциплінарному рівні з акцентом на інформаційно-правові дослідження. Аналізуються перспективи впровадження міжнародного досвіду організаційно-правового забезпечення та пропонуються шляхи підвищення ефективності формування інформаційної культури в контексті удосконалення чинного націон..

Інформаційне право України

250.00 грн.

У підручнику розкриваються поняття та структура інформаційного права, право на інформацію та теорія доступу до інформації, види інформаційної діяльності в Україні; особливості нормативно-правового регулювання процесу розвитку інформаційного суспільства в Україні, поняття та основні напрямки інформатизації в Україні. Визначено правовий статус суб’єк..

Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Том 1

380.00 грн.

Проект «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ» є науковим виданням у формі словника-довідника, в якому розкрито зміст основних доктринальних та нормативно-правових понять, термінів та словосполук, що використовуються в обігу наукових досліджень інформаційних процесів, явищ та відносин в соціальних та гуманітарних галузях наукових знань. Нада..

Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Том 2

450.00 грн.

Проєкт «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ» є науковим виданням у формі словника-довідника, в якому розкрито зміст основних доктринальних та нормативно-правових понять, термінів та словосполук, а також понять-англіцизмів та неологізмів, що використовуються в обігу наукових досліджень інформаційних процесів, явищ та відносин у соціальних та..

Закон України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів"

60.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів...

Закони України “Про інформацію”, ''Про доступ до публічної інформації''

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон України “Про інформацію” Згідно Закону інформація - це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Дія Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають ..

Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности

220.00 грн.

Рассмотрено становление и развитие правового регулирования деятельности субъектов информационной сферы Украины. С целью введения в предметную область описаны особенности информационной сферы и ее составляющих. Исследованы особенности формирования институциональной структур системы государственного управления и регулирования информационной сферой. ..

Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компаній

350.00 грн.

Практичний посібник підготовлено експертом з більш ніж 20-ти річним практичним досвідом в сфері кібербезпеки та корпоративної безпеки бізнесу, та є першим українським виданням, в якому акумульовані теоретичні знання та практичний досвід, системно розкриті питання та технології забезпечення кібербезпеки на рівнях держави, суспільства, бізнесу та осо..

Кібербезпекова політика України стан та пріоритетні напрями забезпечення

520.00 грн.

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в Україні. У роботі визначено такі поняття : "кібербезпекова політика", "кібернетична функція держави", "правовий режим кібербезпекової політики", "коннотація кіберпростору", "homo cyberus", "аксіологія кіберпростору", "кібер освіта". Проаналізовано с..

Немає в наявності

Кібервійна та безпека об'єктів критичної інфраструктури. Практичний посібник

450.00 грн.

В книзі розкриті та проаналізовані питання створення національної системи безпеки та стійкості критичної інфраструктури для протидії гібридним загрозам в умовах стрімкого зростання кіберризиків для функціонування критичної інфраструктури. Надано дієві рекомендації для розбудови державних можливостей гарантувати безпеку суспільства в умовах реаліза..

Немає в наявності

Кібервійни, кібертероризм, кіберзлочинність (концепції, стратегії, технології)

350.00 грн.

У книзі розкриті питання щодо основних концепцій, технологій та стратегій здійснюваних зараз у світі кібервійн, асиметричних, гібридних, мере-жевоцентричних (мережевих), інформаційних війн, засад теорії проведення спеціальних інформаційних операцій, проблем та перспектив застосування кіберзброї в сучасній мережевій війні, загроз застосування у проц..

Кібернетична безпека в умовах гібридної війни: адміністративно-правові засади

490.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми адміністративного права України, яка має міждисциплінарний характер виявлення складних у науково-теоретичному та практичному аспектах проблем кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни. Увага зосереджується на широкому колі проблемних питань від методологічних засад пізнання феномену «кібер..

Показано з 1 по 15 із 27 (2 сторінок)