Інформаційне право

Вид відображення:
Немає в наявності

Інформаційна безпека

490.00 грн.

У підручнику розкрито концептуальні засади інформаційної безпеки, національні інтереси в інформаційній сфері, стратегія формування та розвитку єдиного інформаційного простору України, загрози безпеці держави та її громадянам в інформаційній сфері, технології інформаційного та інформаційно-психологічного впливу й захисту від цих впливів, система заб..

Немає в наявності

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування

380.00 грн.

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання. Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зок..

Немає в наявності

Інформаційна безпека: проблеми приватного права. Навчально-методичний посібник

220.00 грн.

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальн..

Немає в наявності

Інформаційна культура в Україні: правовий вимір

250.00 грн.

У монографії висвітлюється феномен інформаційної культури на міждисциплінарному рівні з акцентом на інформаційно-правові дослідження. Аналізуються перспективи впровадження міжнародного досвіду організаційно-правового забезпечення та пропонуються шляхи підвищення ефективності формування інформаційної культури в контексті удосконалення чинного націон..

Немає в наявності

Інформаційне право України

380.00 грн.

У підручнику розкриваються поняття та структура інформаційного права, право на інформацію та теорія доступу до інформації, види інформаційної діяльності в Україні; особливості нормативно-правового регулювання процесу розвитку інформаційного суспільства в Україні, поняття та основні напрямки інформатизації в Україні. Визначено правовий статус суб’єк..

Досконала зброя. Війна, саботаж і страх у кіберепоху

360.00 грн.

Вражаюча оповідь про початки та перебіг застосувань кіберзброї, які кидають виклик балансу сил, що встановився у світі з часу винайдення атомної бомби. Побудована на великому обсязі інсайдерській інформації, вона посвячує читача у малопомітне, але загрозливе для самих основ техногенної цивілізації протистояння у кіберпросторі. Автор веде нас чере..

Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Том 1

380.00 грн.

Проект «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ» є науковим виданням у формі словника-довідника, в якому розкрито зміст основних доктринальних та нормативно-правових понять, термінів та словосполук, що використовуються в обігу наукових досліджень інформаційних процесів, явищ та відносин в соціальних та гуманітарних галузях наукових знань. Нада..

Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Том 2

450.00 грн.

Проєкт «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ» є науковим виданням у формі словника-довідника, в якому розкрито зміст основних доктринальних та нормативно-правових понять, термінів та словосполук, а також понять-англіцизмів та неологізмів, що використовуються в обігу наукових досліджень інформаційних процесів, явищ та відносин у соціальних та..

Закон України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів"

60.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів...

Закони України “Про інформацію”, ''Про доступ до публічної інформації''

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон України “Про інформацію” Згідно Закону інформація - це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Дія Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають ..

Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности

220.00 грн.

Рассмотрено становление и развитие правового регулирования деятельности субъектов информационной сферы Украины. С целью введения в предметную область описаны особенности информационной сферы и ее составляющих. Исследованы особенности формирования институциональной структур системы государственного управления и регулирования информационной сферой. ..

Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компаній

350.00 грн.

Практичний посібник підготовлено експертом з більш ніж 20-ти річним практичним досвідом в сфері кібербезпеки та корпоративної безпеки бізнесу, та є першим українським виданням, в якому акумульовані теоретичні знання та практичний досвід, системно розкриті питання та технології забезпечення кібербезпеки на рівнях держави, суспільства, бізнесу та осо..

Немає в наявності

Кібербезпекова політика України стан та пріоритетні напрями забезпечення

520.00 грн.

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в Україні. У роботі визначено такі поняття : "кібербезпекова політика", "кібернетична функція держави", "правовий режим кібербезпекової політики", "коннотація кіберпростору", "homo cyberus", "аксіологія кіберпростору", "кібер освіта". Проаналізовано с..

Немає в наявності

Кібервійна та безпека об'єктів критичної інфраструктури. Практичний посібник

450.00 грн.

В книзі розкриті та проаналізовані питання створення національної системи безпеки та стійкості критичної інфраструктури для протидії гібридним загрозам в умовах стрімкого зростання кіберризиків для функціонування критичної інфраструктури. Надано дієві рекомендації для розбудови державних можливостей гарантувати безпеку суспільства в умовах реаліза..

Немає в наявності

Кібервійни, кібертероризм, кіберзлочинність (концепції, стратегії, технології)

350.00 грн.

У книзі розкриті питання щодо основних концепцій, технологій та стратегій здійснюваних зараз у світі кібервійн, асиметричних, гібридних, мере-жевоцентричних (мережевих), інформаційних війн, засад теорії проведення спеціальних інформаційних операцій, проблем та перспектив застосування кіберзброї в сучасній мережевій війні, загроз застосування у проц..

Показано з 1 по 15 із 30 (2 сторінок)