Інформаційне право

Вид відображення:

Інформаційна безпека

490.00 грн.

У підручнику розкрито концептуальні засади інформаційної безпеки, національні інтереси в інформаційній сфері, стратегія формування та розвитку єдиного інформаційного простору України, загрози безпеці держави та її громадянам в інформаційній сфері, технології інформаційного та інформаційно-психологічного впливу й захисту від цих впливів, система заб..

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування

380.00 грн.

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання. Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зок..

Немає в наявності

Інформаційна безпека: проблеми приватного права. Навчально-методичний посібник

220.00 грн.

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальн..

Немає в наявності

Інформаційна культура в Україні: правовий вимір

250.00 грн.

У монографії висвітлюється феномен інформаційної культури на міждисциплінарному рівні з акцентом на інформаційно-правові дослідження. Аналізуються перспективи впровадження міжнародного досвіду організаційно-правового забезпечення та пропонуються шляхи підвищення ефективності формування інформаційної культури в контексті удосконалення чинного націон..

Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Том 1

380.00 грн.

Проект «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ» є науковим виданням у формі словника-довідника, в якому розкрито зміст основних доктринальних та нормативно-правових понять, термінів та словосполук, що використовуються в обігу наукових досліджень інформаційних процесів, явищ та відносин в соціальних та гуманітарних галузях наукових знань. Нада..

Закони України “Про інформацію”, ''Про доступ до публічної інформації''

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон України “Про інформацію” Згідно Закону інформація - це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Дія Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають ..

Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности

220.00 грн.

Рассмотрено становление и развитие правового регулирования деятельности субъектов информационной сферы Украины. С целью введения в предметную область описаны особенности информационной сферы и ее составляющих. Исследованы особенности формирования институциональной структур системы государственного управления и регулирования информационной сферой. ..

Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компаній

350.00 грн.

Практичний посібник підготовлено експертом з більш ніж 20-ти річним практичним досвідом в сфері кібербезпеки та корпоративної безпеки бізнесу, та є першим українським виданням, в якому акумульовані теоретичні знання та практичний досвід, системно розкриті питання та технології забезпечення кібербезпеки на рівнях держави, суспільства, бізнесу та осо..

Кібербезпекова політика України стан та пріоритетні напрями забезпечення

520.00 грн.

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в Україні. У роботі визначено такі поняття : "кібербезпекова політика", "кібернетична функція держави", "правовий режим кібербезпекової політики", "коннотація кіберпростору", "homo cyberus", "аксіологія кіберпростору", "кібер освіта". Проаналізовано с..

Кібернетична безпека в умовах гібридної війни: адміністративно-правові засади

490.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми адміністративного права України, яка має міждисциплінарний характер виявлення складних у науково-теоретичному та практичному аспектах проблем кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни. Увага зосереджується на широкому колі проблемних питань від методологічних засад пізнання феномену «кібер..

Кібертероризм: історія, цілі, об'єкти. Практичний посібник

350.00 грн.

Практичний посібник підготовлено Когутом Юрієм Івановичем - експертом з більш ніж 20-ти річним практичним досвідом в сфері кібербезпеки та корпоративної безпеки бізнесу, та є першим українським виданням, в якому системно розкриті питання феномену кібертероризму в світі, ризики та загрози, пов’язані з цим явищем на рівні держави, суспільства, бізнес..

Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ

220.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 361 Кримінального кодексу України. Визначено теоретико-методологічні засади дослідження, проаналізовано історичний та зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання в роботу електронн..

Немає в наявності

Міжнародне інформаційне право: теорія і практика

420.00 грн.

В монографії розглядаються питання становлення та прогресивного розвитку міжнародного інформаційного права. Аналізується вплив Інтернету на міжнародне право і роль останнього у забезпеченні еволюції та функціонування Інтернету, сприянні та захисту прав і свобод людини в кібсрпросторі. Також приділяється увага питанням міжнародного співробітництв..

Організаційно-правові засади модернізації інформаційної інфраструктури органів прокуратури України: оптико-волоконні мережі в системі правоохоронних телекомунікацій

105.00 грн.

На монографічному рівні розкриваються основи правового регулювання волоконно-оптичних технологій, що використовуються в телекомунікаційних системах органів прокуратури. Охарактеризовано основи політики модернізації систем передачі інформації у сфері боротьби зі злочинністю. Для вчених і практичних фахівців захисту інформації...

Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту

580.00 грн.

У навчальному посiбнику наведена систематизована сукупнiсть вiдомостей про стан та перспективи розвитку широкого кола методологiчних, наукових та технiчних основ побудови кiберпростору, процесiв протиборства у кiберпросторi, органiзацiю забезпечення безпеки кiберпростору, методи та засоби забезпечення кiберзахисту. Навчальний посiбник створений з..

Показано з 1 по 15 із 19 (2 сторінок)