Конституційне право

Вид відображення:
Немає в наявності

Foreigners in Ukraine

390.00 грн.

The book is a practical guide, which includes information about Ukraine, human fundamental rights and freedoms that are guaranteed in Ukraine, actions that are prohibited in Ukraine, responsibility for offenses, your rights during arrest, interrogation, search and seizure of things and documents, property rights, inheritance and taxation of foreign..

Helvetica's Vademecum. Конституційно-правова наука та освіта в персоналіях

380.00 грн.

Довідник є другим виданням у серії довідників про вчених України HELVETICA’S VADEMECUM, започаткованої Видавничим домом «Гельветика». У межах серії передбачене видання довідників, що будуть присвячені життєпису як представників різних галузей права, так і вчених з інших галузей знань (педагогіки, журналістики, публічного управління та адмініструван..

Немає в наявності

Європейські стандарти регіонального самоврядування: актуальні питання конституційно-правового забезпечення в Україні

130.00 грн.

У монографії досліджуються актуальні питання становлення в Україні інститутів місцевого (регіонального) самоврядування як нових феноменів української демократичної державності; розглядаються теоретико-правові засади гносеології стандарту, міжнародного стандарту, міжнародного стандарту місцевого та регіонального самоврядування; аналізуються методоло..

Інститут імпічменту. Порівняльний політико-правовий аналіз

280.00 грн.

У книзі розкриваються проблеми застосування процедури імпічменту як інституту політичної і конституційної відповідальності. Аналізуються норми, які закріплюють підстави ініціювання процедури імпічменту та її проведення . Висвітлюються історичне походження інституту імпічменту та об’єктивні причини його появи, а також еволюція його трансформації до..

Немає в наявності

Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в контексті рішень Європейського Суду з прав людини

410.00 грн.

Монографію присвячено питанням, пов’язаним із інтерпретаційною діяльністю Конституційного Суду України. Автор аналізує застосування практики Європейського суду з прав людини під час формування правових позицій КСУ. Детально розкривається роль практики ЄСПЛ як джерела конституційного права України, а також способи використання рішень ЄСПЛ у інтерп..

Немає в наявності

Актуальні проблеми конституційного права України. Підручник затверджений МОНУ

300.00 грн.

У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, у..

Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні

340.00 грн.

В представленому навчальному посібнику упорядники зібрали в хронологічній, історичній послідовності міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо виникнення та становлення правового статусу біженців та осіб, які потребують додатковою або тимчасовою захисту, розкрили порядок формування системи організаційно-правових заходів, спрямованих на ..

Білль про права. Практика застосування

330.00 грн.

Науково-популярне видання, підготовлене американським адвокатом українського походження Борисом Палантом, є першим друкованим виданням, у якому наведено докладний аналіз рішень Верховного суду США щодо практики застосування Білля про права до Конституції США. Кожній із десяти Поправок присвячено окремий розділ, у якому йдеться про найцікавіші спра..

Немає в наявності

Билль о правах

520.00 грн.

По мнению автора, одного из ведущих американских адвокатов, специалиста в области международного и иммиграционного права, Америка стала великой страной благодаря своей Конституции и Биллю о правах. Читателю будет интересно и полезно узнать, почему наряду с Конституцией американцам потребовались еще и поправки к ней, что такое общее право и чем оно..

Немає в наявності

Виборче право України

470.00 грн.

У підручнику викладено основні положення навчальної дисципліни "Виборче право України". У виданні висвітлюється поняття та основні підходи щодо розуміння виборчого права України, джерела виборчого права України, його субєкти та принципи, конституційно-правові засади проведення виборів в Україні, види порушень та форми захисту вибрчого права в Украї..

Немає в наявності

Виборчий кодекс України

210.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Кодекс відповідно до Конституції України визначає гарантії права громадян на участь у виборах, регулює підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, ..

Немає в наявності

Виборчий кодекс України. Науково-практичний коментар

1400.00 грн.

Станом на 1 грудня 2021 року. Кодекс увібрав положення основних законодавчих актів, які до прийняття Виборчого кодексу регулювали питання, що пов’язані із виборчим процесом. Це Закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори» (деякі приписи останнього закону залишаються тимчасово в сил..

Немає в наявності

Виборчий кодекс України. Право

240.00 грн.

Цей Кодекс відповідно до Конституції України визначає гарантії права громадян на участь у виборах, регулює підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів...

Вопросы теории конституционного правосудия в Украине

380.00 грн.

В монографическом исследовании рассматриваются теоретические вопросы, составляющие доктринальное правопонимание конституционного правосудия, которое реализуется в двух важнейших направлениях – конституционного контроля и официального толкования норм Конституции и законов Украины. С учетом практического опыта деятельности Конституционного Суда Укр..

Глава держави і антикорупційна політика: проблеми формування та реалізації

350.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних та правових засад формування і реалізації антикорупційної політики глави держави. Проаналізовано місце глави держави в системі протидії корупції Визначено основні закономірності еволюції державної антикорупційної політики в історико-правовому контексті. Піддано комплексному а..

Показано з 1 по 15 із 141 (10 сторінок)