Кримінальне право і процес

Вид відображення:

Cosa Nostra. История сицилийской мафии

630.00 грн.

Имя этой преступной организации давно стало нарицательным. Коза Ностра - не просто название, фактически это криминальный бренд, олицетворение тайной власти, основанной на насилии и кровопролитии. Самая жестокая, самая неуловимая, самая эффективная преступная организация мира - такова сицилийская мафия, широко известная под именем Коза Ностра. Вой..

Deliktology. Volume 1

950.00 грн.

V ruznych zemich je rada otazek souvisejicich s pravni odpovednosti za pochybeni resena odlisne. Stejny akt mohou v ruznych zemich posuzovat ruzne orgdny v odlisnem procesnim poradi. I jurisdikce spadd do ruznych vladnich slozek: vykonnd nebo soudni. Provadeni dokumentu, postupu atd. Se take list. Tato kolektivni monografie je venovana studiu otaz..

Deliktology. Volume 2

950.00 грн.

У розділі розкриті поняття, основи та умови звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини в Україні. На підставі аналізу сфери розповсюдження злочинів визначено сутність та значення основних концепцій Інституту щодо звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини, такі як «підстави» та «умови». Підкреслено ..

Немає в наявності

Principles of International Criminal Law. Third edition

2800.00 грн.

Principles of International Criminal Law has become one of the most influential textbooks in the field of international criminal justice. It offers a systematic and comprehensive analysis of the foundations and general principles of substantive international criminal law, including thorough discussion of its core crimes. It provides a detailed unde..

«Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми

440.00 грн.

У монографії аналізуються зміни, що були внесені до Кримінального кодексу України після введення воєнного стану, викликаного відкритою збройною агресією російської федерації, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Викладено власне бачення щодо вирішення тих дискусійних положень, опанування яких, на думку автора, здатне викликати найбільші проблеми як..

Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право. Науково-практичний посібник

280.00 грн.

У роботі здійснено аналіз застосування Європейським судом з прав людини фундаментальних принципів кримінального права: nullum crimen, nulla poena sine lege; lex prospicit, non respicit; mens rea; non bis in idem; гуманізму тощо. Розглядається роль актів надзаконного кримінального права. Також досліджуються прецеденти Європейського суду, прийняті ..

Європейська прокуратура: взаємодія з державами-членами ЄС та перспективи взаємодії з Україною

580.00 грн.

У монографії окреслено взаємодію Європейської прокуратури з державами-членами ЄС, а також перспективи взаємодії з Україною з метою ознайомлення широкого кола читачів із питаннями, що стосуються виникнення пропозиції щодо Європейської прокуратури та її причин, пошуку компромісу щодо створення Європейської прокуратури, посиленої співпраці як шляху до..

Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика)

360.00 грн.

У роботі здійснено системний та детальний правововий аналіз імунітету свідка у кримінальному провадженні. Наведено загальну порівняльно-правову характеристику імунітету свідка у кримінальному провадженні. Проведено порівняльний аналіз класифікації та видів імунітету свідка у кримінальному провадженні. Визначені порівняльні аспекти реалізації імуні..

Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія

250.00 грн.

В книге рассматривается история развития института наказания несовершеннолетних в уголовном праве Украины. Дается общая характеристика состояния исследования проблем наказания несовершеннолетних в современной уголовно-правовой науке. Исследованы содержательные составляющие международных и европейских стандартов применения наказания к несовершеннол..

Інструкція з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

100.00 грн.

Ця Інструкція регулює порядок організації перегляду кореспонденції, яку одержують або відправляють засуджені до позбавлення волі та особи, взяті під варту...

Немає в наявності

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого столу (24 травня 2018 року, м. Одеса)

370.00 грн.

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню сачасного стану наукових розробок інформаційного забезпечення розслідування злочинів та їх впровадженню в теорію криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності та експертології з метою інформаційного забезпечення попередження..

Історія формування прокурорської діяльності в Україні та світі

470.00 грн.

У монографії досліджено ключові аспекти зародження прокуратури в різних країнах світу. З’ясовано особливості становлення прокуратури до часів утворення Київської Русі, а також специфіку формування прокурорської діяльності з IX до поч. XX ст. на території нинішньої України та в різних країнах світу. Досліджено прокурорську діяльність на території ..

Адвокат в умовах воєнного стану: участь в окремих слідчих та процесуальних діях. Видання друге

350.00 грн.

Ця книга є узагальненням адвокатського досвіду автора. В ній розглянута участь адвоката в деяких слідчих та процесуальних діях в умовах воєнного стану. Автор торкається найбільш популярних слідчих та процесуальних дій, аналізує зміни, що відбулись у порядку їх проведення, а також труднощі, з якими щодня стикаються адвокати, працюючи в умовах воєн..

Адвокат на захисті потерпілого. Практичний посібник

480.00 грн.

Ця книга є узагальненням адвокатського досвіду автора в частині захисту (представництва) потерпілого у кримінальному провадженні. В ній розглянуті проблеми, з якими стикається потерпілий у сучасному кримінальному процесі, а також окреслені шляхи з подолання цих проблем. У книзі автор наводить власні рекомендації, вироблені протягом понад десяти р..

Немає в наявності

Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні. Навчально-практичний компендіум

610.00 грн.

Навчально-практичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні». Компендіум містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового ко..

Показано з 1 по 15 із 657 (44 сторінок)