Медичне право

Вид відображення:

Анатомо-физиологическое обоснование причины смерти и продолжительности жизни смертельно раненых

480.00 грн.

В монографии представлены примеры анатомо-физиологического обоснования причины смерти и продолжительности жизни смертельно раненых. Все анатомические данные представлены согласно международной анатомической номенклатуры утвержденной и принятой для всех стран (г. Сан-Пауло, 1977 г.) Монография предназначена судебно-медицинским экспертам, студентам,..

Немає в наявності

Бібліографія з медичного права: національний контекст

250.00 грн.

Покажчик містить бібліографічні описи публікацій українських фахівців, до сфери інтересів яких належать медичне право, біоетика, фармацевтичне право. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і медичних навчальних закладів, представників правозастосувальних органів держави, юристів, працівників системи охорони здоров’я, а також дл..

Біоетика кримінально-правового забезпечення протидії злочинності

380.00 грн.

У монографії продовжено розв’язання важливої науково-прикладної проблеми−біоетизації кримінально-правового забезпечення протидії злочинності в якості тенденції розвитку науки кримінального правазапочатковане в попередній роботі автора «Біоетичні проблеми кримінального права України», виданій у 2014 р.Сформульовані автором біоетичні засади праворозу..

Немає в наявності

Безопасная медицинская практика. Защита врача от претензий пациентов

435.00 грн.

В последние годы мы наблюдаем тенденцию к росту пренебрежительного, хамского, оскорбительного отношения пациентов к врачам. Сегодня не стесняются оскорбить человека в белом халате, если, по мнению далеко не всегда образованного пациента, результат лечения оказался не таким, как себе фантазировал сам пациент. Жалобы, оскорбления, вымогательство де..

Немає в наявності

Безпечна медична практика. Захист лікаря від претензій пацієнтів

435.00 грн.

Останніми роками ми спостерігаємо тенденцію до зростання зневажливого, зухвалого, образливого ставлення пацієнтів до лікарів. Сьогодні не соромляться кривдити людину в білому халаті, якщо, на думку зовсім не завжди освіченого пацієнта, результат лікування виявився не таким, як собі фантазував сам пацієнт. Скарги, образи, вимагання грошей, цькування..

Військово-польова хірургія. Підручник

460.00 грн.

Матеріали підручника відображають досвід військових медиків у воєнних конфліктах кінця ХХ і початку ХХІ ст., а також при ліквідації різних катастроф і стихійних лих. Підручник містить основні відомості з воєнно-польової хірургії і цілком відповідає програмі навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах і програмі підготовки офіцерів медич..

Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров'я: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (30 квітня 2020 р., м. Ужгород)

160.00 грн.

У науковому збірнику опубліковано матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров'я», що відбулася ЗО квітня 2020 р. на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Для наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів правничого на..

Немає в наявності

Загальне медичне право. Альбом схем

350.00 грн.

Навчальний посібник з дисципліни розроблений відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Медичне право України» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за напрямом підготовки «Право», за спеціальністю «Правознавство», затвердженої наказом МОЗ України від 23.09.2010 р. №808, затвердженої МОН 01.07..

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

60.00 грн.

Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 жовтня 2021 року. Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності дер..

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб"

80.00 грн.

Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 жовтня 2021 року. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, ор..

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Алерта

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатно..

Концепція адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я

450.00 грн.

У монографії досліджено методологічний інструментарій наукового вивчення концепції адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я, поняття «адміністративно-правове забезпечення охорони здоров’я», співвідношення понять «право на здоров’я» та «право на охорону здоров’я». Розглянуто структурованість концепцій та їх класифікацію, концепції у..

Міжнародно-правове регулювання права людини на життя в контексті біоетики

720.00 грн.

Монографія є першим комплексним дослідженням, присвяченим захисту основоположного права людини на життя в міжнародному праві у контексті біоетики. Висвітлюються міжнародно-правові проблеми, пов’язані з розвитком науково-технічного прогресу в біології та медицині, зокрема із застосуванням інноваційних біомедичних технологій клонування людини; кріо..

Медична допомога як вид соціального забезпечення

350.00 грн.

Монографія містить комплексне дослідження теоретичних і практичних проблем медичної допомоги як виду соціального забезпечення. Визначаються поняття, особливості, ознаки та види медичної допомоги. Досліджується система охорони здоров’я, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Аналізуються окремі види медичної допомоги. С..

Немає в наявності

Медичне право. Підручник

850.00 грн.

Підручник підготовлено на основі законодавства України про охорону здоров'я та практики його застосування. Складається із 23 розділів, у яких висвітлено: загальні положення медичного права; медичні правовідносини; медична реформа в Україні; правове регулювання фармацевтичної діяльності; договір про надання медичних послуг; правове регулювання тра..

Показано з 1 по 15 із 22 (2 сторінок)