Міжнародне приватне право

Вид відображення:
Немає в наявності

Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М. Сироти

80.00 грн.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам соціального права в умовах евроін-теграції, метою яких с ознайомлення юридичної громадськості з висновками відомих на молодих науковців у сфері трудового права, права соціального забезпечення, аграрного, земельного та екологічного права. Предст..

Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 13. Міжнародне приватне право

820.00 грн.

Видання є першим в Україні систематизованим зводом знань про міжнародне приватне право. Статті Енциклопедії розкривають сучасний правовий інструментарій, що використовується для регулювання міжнародних приватних відносин. Розраховане на науковців, викладачів, студентів закладів вищої освіти, а також усіх тих, хто цікавиться сучасною доктриною та п..

Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу

220.00 грн.

Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу охоплює визначення термінології й понять навчального курсу міжнародного приватного права, науки та законодавства міжнародного приватного права й міжнародного цивільного процесу. Окремо наведені переліки нормативно-правових актів і міжнародних договорів, керуючись якими мо..

Немає в наявності

Довірчі правовідносини з іноземним елементом

100.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань, пов’язаних із довірчими правовідносинами з іноземним елементом. Значна увага приділена проблемам правової кваліфікації та визначенню права, що підлягає застосуванню до таких відносин. На основі порівняльно-правового аналізу положень міжнародних актів, законодавства, с..

Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом

220.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню правової природи договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. У роботі проаналізовано джерела правового регулювання, визначено поняття та виокремлено ознаки, досліджено істотні умови договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. Як наслідок, запропоновано авторське в..

Европейское международное частное право —договорные связи и обязательства (2 тома)

4200.00 грн.

В публикации речь идет о правовом пространстве Европейского Союза, которое в узком значении охватывает правовые нормы, регулирующие вопросы компетенции, юрисдикции, признания и исполнения судебных решений, сотрудничества между органами правосудия отдельных государств, а в широком — охватывает также и материально-правовые коллизионные нормы ме..

Закон України "Про державно-приватне партнерство"

90.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приватними партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на договірній основі...

Закон України "Про дипломатичну службу"

140.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові засади та порядок організації дипломатичної служби як складової частини державної служби, а також особливості її проходження та правового статусу посадових осіб дипломатичної служби...

Закон України “Про міжнародне приватне право”

90.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень!..

Звіти та звітність транснаціональних корпорацій за стандартами "US GAAP"

260.00 грн.

У монографії висвітлена методика трансформації інформації, що представлена за національними стандартами фінансової звітності, до подання цієї ж інформації за стандартами фінансової звітності для міжнародних компаній, які входять до лістінгу Нью-Йоркської фондової біржі, а також основні механізми контролю, які було впроваджено після прийняття закону..

Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть. Том 1

1000.00 грн.

Публикуемая книга является русским переводом регламентарной части Коммерческого кодекса Франции, действующего на всей территории французского государства с 28 марта 2007 года с учетом позднейших изменений, которые явились результатом его неоднократного реформирования за прошедшие двенадцать лет. Данный нормативно-правовой акт, являясь важной и не..

Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть. Том 2

700.00 грн.

Публикуемая книга является русским переводом регламентарной части Коммерческого кодекса Франции, действующего на всей территории французского государства с 28 марта 2007 года с учетом позднейших изменений, которые явились результатом его неоднократного реформирования за прошедшие двенадцать лет. Данный нормативно-правовой акт, являясь важной и нео..

Коммерческий кодекс Франции: в 2-х томах. Том 1

1000.00 грн.

Данная книга является вторым, обновленным, изданием перевода на русский язык действующего Коммерческого кодекса Франции, который за последнее десятилетие французский законодатель существенным образом пересмотрел (а в некоторых случаях переписал) в свете новых тенденций развития национального законодательства и законодательства Европейского Союза. ..

Коммерческий кодекс Франции: в 2-х томах. Том 2

1000.00 грн.

Данная книга является вторым, обновленным, изданием перевода на русский язык действующего Коммерческого кодекса Франции, который за последнее десятилетие французский законодатель существенным образом пересмотрел (а в некоторых случаях переписал) в свете новых тенденций развития национального законодательства и законодательства Европейского Союза. ..

Немає в наявності

Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання

160.00 грн.

Учебное пособие содержит материалы для подготовки к занятиям со спецкурсов «Актуальные проблемы коллизионного договорного права», «Международные коммерческие контракты", "Коммерческие контракты, связанные с различными странами». Кроме того, он может использоваться для подготовки по отдельным темам курса «Межд..

Показано з 1 по 15 із 48 (4 сторінок)