Митне право

Вид відображення:
Немає в наявності

Економіко-правові засоби стимулювання експорту в Україні на євроорієнтованих засадах

150.00 грн.

У монографії досліджуються економіко-правові засоби стимулювання експорту в Україні на євроорієнтованих засадах. Особлива увага приділена системі засобів державної підтримки ефективного функціонування та розвитку експооріентованих підприємств та сфер господарювання. Досліджені організаційно-правові інструменти забезпечення підвищення конкурентозд..

Немає в наявності

Митне право ЄС. Навчально-методичний посібник

110.00 грн.

Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра права в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань - 08 «Право» спеціальність - 081 «Право»..

Немає в наявності

Митне право. Навчально-методичний посібник

120.00 грн.

Навчально-методичний посібник Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань - 08 «Право», спеціальність - 081 «Право»..

Немає в наявності

Митний кодекс України

210.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Законодавство України з питань державної митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Ук..

Немає в наявності

Науково-практичний коментар Митного кодексу України

1300.00 грн.

Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на лютий 2021 року. Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, підприємців, правників та інших осіб...

Немає в наявності

НПК Митного кодексу. Науково-практичний посібник

380.00 грн.

Станом на 05.09.2017 року Научно-практический комментарий Таможенного кодекса Украины подано с учетом последних изменений и дополнений по состоянию на 5 вересня 2017 года. В этом научно-практическом комментарии подано постатейный анализ действующей редакции Таможенного кодекса Украины с учетом изменений и дополнений, внесенных в него. Издание пре..

Немає в наявності

Організація митної справи в Україні

120.00 грн.

Навчальний посібник є фундаментальним матеріалом щодо розкриття науково-теоретичної та практичної сутності завдань митної справи. Призначений для студентів вищих навчальних закладів згідно з вимогами програм дисциплін „Правове регулювання митної діяльності”, „Організація і управління в митній системі” та інших за фахами 7.060101 „Правознавство”, 7..

Органи, що реалізують державну митну політику, як складова системи публічного адміністрування: організаційно-правові аспекти реформування

330.00 грн.

Монографія присвячена визначенню на підставі аналізу доктринальних та нормативних джерел організаційно-правових аспектів реформування органів, що реалізують державну митну політику. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів...

Немає в наявності

Провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України

230.00 грн.

Монографію присвячено сутності та особливостям провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України, а також формуванню напрямів підвищення ефективності у цій сфері. Монографія може бути цікавою для адвокатів, митних органів, суддів, фізичних та юридичних осіб, що переміщують предмети через митний кордон України, науковців..

Немає в наявності

Публічне управління у сфері митної справи. Навчально-методичний посібник

150.00 грн.

У посібнику викладаються сучасні тенденції публічного управління у сфері митної справи, організації управління митними органами України в умовах гармонізації митного законодавства зі стандартами ЄС, зокрема через розгляд оновленої системи та структури управління Державною митною службою України. Рекомендовано здобувачам вищої освіти ступеня магіст..

Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції

430.00 грн.

В монографічному дослідженні проаналізовано етапи створення, формування та історичного розвитку митних органів Європи і України, а також форми функціонування від моменту їх виникнення до сучасного періоду. Вивчено досвід організації діяльності сучасних митних адміністрацій усіх країн-членів Євросоюзу, систематизовано світові моделі їх побудови. Під..

Теоретико-методологічні та правові засади митних режимів в Україні

370.00 грн.

Монографія присвячена актуальним проблемам становлення та розвитку інституту митних режимів в Україні. Комплексний аналіз наукових джерел, джерел національного права та досвіду країн світу дозволив визначити місце цього правового інституту в системі митного та адміністративного права України. Детально аналізуються теоретико-методологічні та право..

Показано з 1 по 12 із 12 (1 сторінок)