Митне право

Вид відображення:

Державна прикордонна служба України. Історія, сучасний стан, основні нормативні акти, коментарі і роз’яснення

590.00 грн.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні. На відомство покладено захист від будь-яких спроб незаконного проходження лінії..

Економіко-правові засоби стимулювання експорту в Україні на євроорієнтованих засадах

360.00 грн.

У монографії досліджуються економіко-правові засоби стимулювання експорту в Україні на євроорієнтованих засадах. Особлива увага приділена системі засобів державної підтримки ефективного функціонування та розвитку експооріентованих підприємств та сфер господарювання. Досліджені організаційно-правові інструменти забезпечення підвищення конкурентозд..

Міжнародне митне право

230.00 грн.

Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, плани та завдання до практичних занять та самостійної роботи, тести, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти...

Немає в наявності

Митне право

600.00 грн.

Підручник є одним із перших, в якому враховано комплексний характер митного права, яке охоплює не тільки суто юридичну, а й економічну складові митної справи. Така поліструктурність об’єкту митно-правового регулювання визначила структуру та зміст підручника, що складають шість змістовних модулів, якими охоплено 20 тем. Кожний модуль складається..

Митне право ЄС. Навчально-методичний посібник

180.00 грн.

Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра права в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань - 08 «Право» спеціальність - 081 «Право»..

Митне право. Навчально-методичний посібник

180.00 грн.

Навчально-методичний посібник Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань - 08 «Право», спеціальність - 081 «Право»..

Митний кодекс України

280.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Законодавство України з питань державної митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Ук..

Немає в наявності

Науково-практичний коментар Митного кодексу України

1300.00 грн.

Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на лютий 2021 року. Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, підприємців, правників та інших осіб...

Немає в наявності

НПК Митного кодексу. Науково-практичний посібник

380.00 грн.

Станом на 05.09.2017 року Научно-практический комментарий Таможенного кодекса Украины подано с учетом последних изменений и дополнений по состоянию на 5 вересня 2017 года. В этом научно-практическом комментарии подано постатейный анализ действующей редакции Таможенного кодекса Украины с учетом изменений и дополнений, внесенных в него. Издание пре..

Немає в наявності

Організація митної справи в Україні

120.00 грн.

Навчальний посібник є фундаментальним матеріалом щодо розкриття науково-теоретичної та практичної сутності завдань митної справи. Призначений для студентів вищих навчальних закладів згідно з вимогами програм дисциплін „Правове регулювання митної діяльності”, „Організація і управління в митній системі” та інших за фахами 7.060101 „Правознавство”, 7..

Немає в наявності

Органи, що реалізують державну митну політику, як складова системи публічного адміністрування: організаційно-правові аспекти реформування

640.00 грн.

Монографія присвячена визначенню на підставі аналізу доктринальних та нормативних джерел організаційно-правових аспектів реформування органів, що реалізують державну митну політику. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів...

Постанова Кабінету Міністрів України "Про прикордонний режим"

100.00 грн.

Це Положення встановлює систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, які регламентують відповідно до законодавства правила в'їзду, перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб, провадження робіт, використання повітряних суден, ведення обліку та тримання на пристанях, причалах, базах д..

Правила перетинання державного кордону України

150.00 грн.

Ці Правила визначають порядок та умови перетинання громадянами України державного кордону...

Правове регулювання процедури безоплатної передачі установам виконання покарань та слідчим ізоляторам майна, яким митні органи набули права розпорядження

180.00 грн.

Монографію присвячено правовому регулюванню процедури безоплатної передачі установам виконання покарань та слідчим ізоляторам майна, яким митні органи набули права розпорядження. Визначено специфіку процедури безоплатної передачі установам виконання покарань та слідчим ізоляторам майна, яким митні органи набули права розпорядження. Встановлено су..

Немає в наявності

Провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України

390.00 грн.

Монографію присвячено сутності та особливостям провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України, а також формуванню напрямів підвищення ефективності у цій сфері. Монографія може бути цікавою для адвокатів, митних органів, суддів, фізичних та юридичних осіб, що переміщують предмети через митний кордон України, науковців..

Показано з 1 по 15 із 19 (2 сторінок)