Податкове право

Вид відображення:

Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві

280.00 грн.

В монографії досліджується інститут податкової амністії та його місце в податковому праві. Проаналізовано теоретико-правові основи податкової амністії, надано правову характеристику податкової амністії як інституту податкового права, визначено основні на-прями розвитку інституту податкової амністії. Монографія може бути корисною для науковців, ..

Інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні: теорія та практика

380.00 грн.

Монографія присвячена проблематиці інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. Комплексний аналіз положень чинного законодавства України, міжнародних правових актів та проектів законів, вітчизняних та зарубіжних наукових, навчальних, публіцистичних джерел, урахування вітчизняних наукових теорій та позитивного досвіду, дозво..

Немає в наявності

Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики

350.00 грн.

Посібник є п’ятим виданням податкової студії юридичної компанії Jurimex, що присвячене аналізу правового регулювання адміністративних процедур в оподаткуванні на підставі дослідження правозастосовчої практики Вищого адміністративного суду України, Верховного суду України, інших судів, а також Державної фіскальної служби України. Видання підготовле..

Механізм податкового стимулювання соціально-економічного розвитку України

320.00 грн.

У монографії розглянуто теоретичні та методичні аспекти податкового регулювання в системі важелів державного регулювання економіки. Досліджено сучасний стан системи оподаткування, вивчено світовий і вітчизняний досвід стимулювання економічної діяльності засобами податкового права. На основі проведеного дослідження альтернативних методів обґрунтован..

Немає в наявності

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України

900.00 грн.

Станом на 4 березня 2021 року. У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Бюджетного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар розрахований перш за все на спеціалістів у галузях фінансового права, працівників фіскальних органів України, всіх, за своїм фахом пов'язаний з фінасово-грошово..

Непряме оподаткування: правова сутність та адміністрування

120.00 грн.

Посібник є спробою проаналізувати найбільш значущі проблемні питання непрямого оподаткування у вітчизняній та європейській правозастосовчій практиці. На базі аналізу історичної генези непрямого оподаткування, основних економічних теорій, вітчизняного законодавства та судової практики, практики Європейського суду з прав людини, права Європейського ..

Немає в наявності

Оподаткування при вчиненні правочинів щодо нерухомого та рухомого майна

330.00 грн.

У книзі наведено основні аспекти оподаткування операцій з нерухомим та рухомим майном, які підлягають нотаріальному посвідченню. Зокрема, авторами узагальнено положення законодавства щодо особливостей нарахування податку на доходи фізичних осіб, військового збору при операціях з купівлі-продажу, міни, дарування та спадкування нерухомого і рухомого ..

Податкові спори. Детальна інструкція для платників податків

280.00 грн.

Дана книга буде цікавою та корисною для всіх платників податків, навіть для тих, які ще не включилися у податковий спір. Адже, автор, крок за кроком, розповідає про те: коли, як і за яких обставин виникає податковий спір, як його можна уникнути, а якщо вже увійшли у нього - як виграти справу. У книзі багато посилань на судову практику (Верховного ..

Податкова система

360.00 грн.

У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні питання організації та функціонування податкової системи України, відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» на основі чинного законодавства України з питань оподаткування та податкового регулювання. Навчальний посібник..

Податкове право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

90.00 грн.

В даному посібнику наведені в стислому вигляді відповіді на найбільш актуальні питання правого регулювання, що зачіпаються в курсі податкового права, в тому числі подаються визначення основних понять курсу, як то «податок» і т.ін. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудова..

Немає в наявності

Податковий кодекс України в 2-х частинах

480.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенці..

Немає в наявності

Податковий кодекс України. Алерта

490.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Кодекс збільшеного формату А4...

Податковий кодекс України. ЦУЛ

500.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції друкованих останніх змін і доповнень видавництва! Видання містить офіційний текст та має постатейний зміст...

Немає в наявності

Податково-правовий патерналізм: правова сутність та форми прояву

200.00 грн.

У виданні досліджено сутність податково-правового патерналізму як невід’ємної частини української ментальності, культури та практики оподаткування. Всебічно проаналізовано поняття податково-правового патерналізму, його витоки, еволюцію та місце у державно організованому суспільстві. Глибоко вивчені властивості податково-правового патерналізму, що д..

Немає в наявності

Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців в Україні

250.00 грн.

В монографії досліджується правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Проаналізовані загальнотеоретичні питання оподаткування доходів фізичних осіб. Здійснено правову характеристику систем оподаткування фізичних осіб-підприємців (загальну та спрощену). Особливу увагу приділено особливостям спрощеної системи оподаткування, об..

Показано з 1 по 15 із 18 (2 сторінок)