Сімейне право

Вид відображення:

93 питання з сімейного права. Посібник для суддів

130.00 грн.

Метою посібника є висвітлення найбільш актуальних питань у сфері сімейно-правових відносин. У посібнику аналізується сучасне вітчизняне законодавство у сфері сімейно-правових відносин, висвітлюється актуальна судова практика з розгляду сімейних спорів, розглядаються позиції Європейського Суду з прав людини в сфері сімейно-правових відносин. Посібн..

Аліменти. Особливості нарахування, стягнення за рішенням (наказом) суду і в порядку виконавчого провадження

330.00 грн.

Пропонований збірник визначає правові підстави виникнення аліментних відносин, загальних підстав їх нарахування, а також порядок добровільної уплати, примусового стягнення у судовому порядку та в порядку виконавчого провадження. Oкремо розглядаються питання відповідальності за несплату аліментів та негативні наслідки наявної заборгованості з їх у..

Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування. Видання друге

400.00 грн.

Це видання є продовженням правового аналізу практики застосування спадкового законодавства судами України, виданого у 2019 р. [Кухарєв О. Є. Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування. Київ : Алерта, 2019. 340 с.]. У посібнику детально висвітлені основні категорії спадкових справ, що розглядалися судами в порядку позовного т..

Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 12. Сімейне право

670.00 грн.

Видання є систематизованим зведенням знань про поняття, категорії, норми сімейного права, основні міжнародні правові акти у сфері сімейного права. Розглянуто теоретичні і практичні проблеми науки та практики застосування сімейного законодавства України. Розраховано як на науковців, викладачів, студентів закладів вищої освіти, так і на суддів, а..

Немає в наявності

Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

90.00 грн.

Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства...

Закони України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”, Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям''

90.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпеченн..

Закони України “Про Запобігання та протидію домашньому насильству", "Про протидію торгівлі людьми", "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"

140.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові і організаційні основи попередження насильства в сім'ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї. Цей Закон визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьм..

Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства

350.00 грн.

Монография посвящена комплексному научному исследованию института защиты семейных прав и интересов в порядке неискового гражданского судопроизводства. Определены теоретико-правовые и методологические основы защиты семейных прав и интересов в порядке неискового гражданского судопроизводства, прослеживается взаимосвязь норм семейного права и процессу..

Майно подружжя. Судові спори

240.00 грн.

Розуміння майнових правовідносин між чоловіком та жінкою, тобто подружжям - це ключ до правильного сприйняття усіх цивільних правовідносин. Між подружжям відбувається в мініатюрі все те, що притаманно більшому колу людей, суспільству. Те, що на поверхні, а це буквальне споглядання норми закону - не зовсім достатньо для розуміння майнових правовідн..

Науково-практичний коментар приписів першого та сьомого розділів Сімейного кодексу України

170.00 грн.

Науково-практичний коментар приписів першого та сьомого розділів Сімейного кодексу України ґрунтується на здобутках національної доктрини сімейного права, сімейного законодавства та практики його застосування. Науково-практичний коментар приписів першого та сьомого розділів Сімейного кодексу України адресований субʼєктам правотворчості і правозаст..

Немає в наявності

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України

1100.00 грн.

У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено ретельний аналіз усіх статей. Аналіз статей проводився з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України, які більш детально окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються у судовій практиці. Комен..

Немає в наявності

НПК Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків.

320.00 грн.

Станом на 05.09.2017 року В данном научно-практическом комментарии Семейного кодекса Украины проведен тщательный анализ всех статей. Анализ статей проводился с учетом Гражданского, Хозяйственного, Уголовного, Административного кодексов и нормативно-правовых актов Украины, которые более подробно определяют нормы статей Кодекса и применяются в судеб..

Немає в наявності

Принципи сімейного права (сутність та проблеми застосування)

380.00 грн.

Монографія є комплексним дослідженням сутності та проблем застосування принципів сімейного права. Висвітлено основні концепції щодо розуміння поняття та ознак принципів сімейного права. Досліджено види принципів сімейного права, а також їх місце в системі правових принципів. Особливу увагу приділено аналізу способів фіксації та особливостей застос..

Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей

470.00 грн.

В монографии определены методологические основы осуществления и защиты прав родителей и детей, рассмотрено в-гальнотеоретични положения о правах родителей и детей, принципы и пределы их осуществления, исследованы общие положения о защите прав родителей и детей, выявлено теоретические и практические проблемы осуществления и защит-ю личных и имуществ..

Релігійно-правовий контекст мусульманського сімейного права

2400.00 грн.

Іслам — одна з найбільших світових релігій, прихильників якої налічується більше мільярда, а мусульманське право, яке виступає цілісною структурою з внутрішньо узгодженими, взаємопов’язаними, соціально-однорідними правовими, релігійними та моральними засобами, що мало і має глибокий вплив на історію розвитку держав та права цілої низки країн...

Показано з 1 по 15 із 28 (2 сторінок)