Судова практика

Вид відображення:

Friend of the Court. On the front lines with the first amendment

1900.00 грн.

Since 1971, when the Pentagon Papers were leaked to the New York Times and furious debate over First Amendment rights ensued, free-speech cases have emerged in rapid succession. Floyd Abrams has been on the front lines of nearly every one of these major cases, which is also to say that, more than any other person, he has forged this country’s legal..

Інструкція з організації примусового виконання рішень

120.00 грн.

Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон), інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Міністерства юстиції України і визначає окремі питання організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - рішення), що відповідно до Закону підлягають примусовому в..

Вибрані промови. Ф.Н. Плевако

650.00 грн.

Збірка містить 35 промов Федора Никифоровича Плевако (1842-1909), видатного юриста, адвоката, майстра судового красномовства. Адресована широкому колу читачів...

Немає в наявності

Виконавче провадження в Україні

140.00 грн.

Практический комментарий рассчитан на государственных исполнителей, адвокатов, специалистов в области права для использования в практической работе, а также в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, которые готовят специалистов в области права...

Виконання судових рішень. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика

250.00 грн.

У збірнику наводяться законодавчі та нормативно-правові акти щодо порядку виконання судових рішень. Йдеться про виконання судових рішень у цивільних, адміністративних, господарських та кримінальних справах. До кожного розділу надано роз’яснення та матеріали судової практики. Збірник стане принагоді професійним юристам, правозахисникам, членам гро..

Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами

260.00 грн.

Ідейно-методологічною основою монографії є науковий аналіз гармонізації законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами. Досліджуються теоретико-методологічні напрями приведення національного законодавства про судо­устрій і статус суддів у відповідність із міжнародними стандартами шляхом їх упровадження у правову си..

Загальні питання розуміння і застосування практики ЄСПЛ. Том 1

480.00 грн.

Це видання буде корисним для представників усіх юридичних професій, які бажають поглибити свої знання в питаннях розуміння та застосування практики Європейського суду з прав людини, володіти конкретними навичками пошуку практики Суду, посилання на неї в ефективний спосіб в практичній та науковій діяльності, а також при розгляді та опрацюванні окрем..

Закон України "Про судовий збір". Алерта

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Текст Закону України "Про судовий збір" відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Алерта

130.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Текст Закону України "Про судоустрій і статус суддів" відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Немає в наявності

Закон України "Про третейські суди"

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон регулює порядок утворення та діяльності третейських судів в Україні та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб...

Закони України "Про виконавче провадження", "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", ''Про гарантії держави щодо виконання судових рішень"

200.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку. Цей Закон визначає основи організації та діяльності державної викон..

Закони України "Про судовий збір", "Про доступ до судових рішень" та Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

120.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору. Цей Закон визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості дія..

Закони України "Про судову експертизу"

90.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки. Еко..

Захист права власності. Правові позиції Верховного Суду: коментарі науковців

790.00 грн.

У цьому виданні на прикладах із судової практики розкриваються проблемні аспекти вирішення спорів щодо захисту права власності. коментується широкий спектр способів захисту права власності – віндикаційний, негаторний, кондикційний, реституційний позови, відшкодування збитків і багато інших. Коментуються постанови верховного суду за період 2019 – ..

Захист правосуддя. Законодавство. Коментар. Судова практика

250.00 грн.

Збірка включає широкий спектр нормативно-правових акти, актів судової практики та коментар законодавства із захисту правосуддя в України. Це перше видання, що враховує нову редакцію науково-практичного коментарю Розділу 18 чинного Кримінального кодексу України –«Злочини проти правосуддя». Видання стане у нагоді суддям, адвокатам, прокурорам, слід..

Показано з 1 по 15 із 60 (4 сторінок)