Судова практика

Вид відображення:

Friend of the Court. On the front lines with the first amendment

1900.00 грн.

Since 1971, when the Pentagon Papers were leaked to the New York Times and furious debate over First Amendment rights ensued, free-speech cases have emerged in rapid succession. Floyd Abrams has been on the front lines of nearly every one of these major cases, which is also to say that, more than any other person, he has forged this country’s legal..

Інструкція з організації примусового виконання рішень

60.00 грн.

Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон), інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Міністерства юстиції України і визначає окремі питання організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - рішення), що відповідно до Закону підлягають примусовому в..

Вибрані промови. Ф.Н. Плевако

500.00 грн.

Збірка містить 35 промов Федора Никифоровича Плевако (1842-1909), видатного юриста, адвоката, майстра судового красномовства. Адресована широкому колу читачів...

Закон України "Про судовий збір". Алерта

30.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Текст Закону України "Про судовий збір" відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Алерта

70.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Текст Закону України "Про судоустрій і статус суддів" відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Закон України "Про третейські суди"

50.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон регулює порядок утворення та діяльності третейських судів в Україні та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб...

Закони України "Про виконавче провадження", "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", ''Про гарантії держави щодо виконання судових рішень"

70.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку. Цей Закон визначає основи організації та діяльності державної викон..

Закони України "Про судовий збір", "Про доступ до судових рішень" та Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

60.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору. Цей Закон визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості дія..

Закони України "Про судову експертизу"

40.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки. Еко..

Захист права власності. Правові позиції Верховного Суду: коментарі науковців

600.00 грн.

У цьому виданні на прикладах із судової практики розкриваються проблемні аспекти вирішення спорів щодо захисту права власності. коментується широкий спектр способів захисту права власності – віндикаційний, негаторний, кондикційний, реституційний позови, відшкодування збитків і багато інших. Коментуються постанови верховного суду за період 2019 – ..

Защита прав потребителей в арбитраже

550.00 грн.

Целью данной публикации является анализ взаимодействия органов государственной власти (в частности, судебных органов) и арбитража в ходе урегулирования потребительских споров. Особое внимание будет уделено различным режимам правового регулирования арбитража при разрешении потребительских споров. Будут также проанализированы некоторые вопросы гармон..

Наукові висновки щодо застосування норм права та судова практика Верховного Суду 2018–2020 років

500.00 грн.

Збірка включає наукові висновки, підготовлені авторами як членами Науково-консультативної ради при Верховному Суді у 2018–2020 роках відповідно до норм Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України, статті 47 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», Положення про Науково-консультативну раду при ..

Помилки в юридичних документах: попередження та уникнення. Коментар, роз'яснення, судова практика

320.00 грн.

У книзі за матеріалами судової практики наводиться системний аналіз найбільш поширених і небезпечних помилок у юридичних документах (договори та документи, що оформлюють їх виконання, процесуальні судові документи, податкові та трудові). Крім розгляду самих помилок, автор пропонує найбільш оптимальні варіанти їх уникнення та запобігання, розгляда..

Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях

200.00 грн.

Представлений збірник постанов пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних справах та адміністративних провадженнях є першим в Україні виданням, що обєднує та систематизує саме такі нормативні документи. Кримінальне, кримінально-процесуальне, адміністративне та адміністративно-процесуальне право за сферам..

Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України

420.00 грн.

У рукописі з урахуванням Європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні права на свободу та особисту недоторканність. Видання розраховане на працівників органів прокуратури, поліції та органів правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів вищих юридичних навчаль..

Показано з 1 по 15 із 29 (2 сторінок)