Теорія держави і права

Вид відображення:

Iсторія держави і права зарубіжних країн

250.00 грн.

У навчальному посібнику відповідно до програми навчального курсу «Iсторія держави і права зарубіжних країн» і з урахуванням останніх досягнень історико-правової науки висвітлюється історія виникнення, розвитку і функціонування державно-правових систем Стародавнього Світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часів. Детально аналізується зміст державн..

Methodology of Jurisprudence: interactive manual

90.00 грн.

The interactive manual is designed to train specialists in the specialty "Law" and provides interactive learning using technology of Google Suite Education. The authors of the manual aim to deepen the legal training of masters in educational institutions. The discipline reveals the essence and provides an opportunity to understand and comprehen..

Історія вчень про державу і право. Навчальний посібник

340.00 грн.

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій, питання для самоконтролю, базову і допоміжну літературу, приклади текстів та запитання до кожної теми навчальної дисципліни. Посібник допоможе курсантам, студентам та слухачам більш ефективно організувати процес самостійної підготовки, глибше усв..

Історія вчень про державу та право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

90.00 грн.

У запропонованому навчальному посібнику розглядається світова політична думка, викладено основні доктрини про право і державу Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано народження і розвиток основних ідей про право і державу, особливу увагу приділено теорії правової держави, характеристиці різних шкіл права тощо. Навчаль..

Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

90.00 грн.

Основной целью учебного пособия является ознакомление с общими закономерностями возникновения и развития государств, важнейшими историко-правовыми и политическими фактами в жизни зарубежных стран, юридической терминологией и с мировыми достопримечательностями юридической культуры. Пособие рассчитано на студентов, слушателей, аспирантов юридических..

Історія держави і права України. Курс лекцій

320.00 грн.

Книга вміщує стислий виклад авторських лекцій з історії держави і права України сучасних вітчизняних науковців, прочитаних здобувачам вищої освіти Національної академії внутрішніх справ, юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Висвітлюються суспільно-політичний лад, державний устрій і право України від на..

Історія держави і права України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

100.00 грн.

Структура навчального посібника визначена навчальною програмою курсу, системою юридичних знань даної галузі та складається з двадцяти одного розділу. Метою посібника є забезпечення студентів вищих юридичних навчальних закладів понятійним матеріалом щодо змісту питань, які традиційно розглядають у курсі «Історія держави і права України». Начальний..

Історія держави і права України: навчально-методичний посібник

550.00 грн.

У навчально-методичному посібнику містяться рекомендації щодо опрацювання тем з навчальної дисципліни «Історія держави і права України», починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Він містить правові джерела різних часів історичного розвитку держави на території сучасної України. Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни «..

Історія держави та права України: термінологічний словник

250.00 грн.

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване видання стане корисним здобувачам вищої освіти за спеціальністю «Право» при підготовці до семінарських, практичних занять та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Історія держави та права України». Видання розраховане для викладачів, аспіра..

Історія політичних і правових вчень: від стародавніх часів до XVII століття

300.00 грн.

У книзі представлені основні політико-правові концепції і вчення про державу і право від стародавніх часів до XVII століття. Зокрема, авторами розкриті особливості політико-правових поглядів давньосхідних цивілізацій, концепцій античного світу, представлені ідеї раннього християнства, вчення про державу і право епохи Середньовіччя, мусульманські вч..

Аксиосфера права: философский и юридический дискурс

135.00 грн.

Монография посвящена философско-правовым аспектам аксиосферы права, которая предстает в качестве структурного компонента права и выражается в виде центрированной системы правовых ценностей и иерархизированной системы ценностей права. Правовые ценности рассматриваются как феномены, являющиеся одновременно компонентами права и способом его постижения..

Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні.

350.00 грн.

У збірнику матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції опубліковані наукові статті та тези, присвячені теоретичним та практичним сучасного стану правотворення в Україні. Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану та подальшого розвитку правотворення України...

Великий енциклопедичний словник юриста у 3-х томах

1500.00 грн.

Словник включає в себе тлумачення основних юридичних термінів і понять, а також розкриває зміст найбільш вживаних в офіційному, діловому, науковому та повсякденному спілкуванні слів і словосполучень. Окремі поняття, представлені у законодавстві України, визначено у словнику з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт. У видання включено п..

Верховенство права и мера собственности

300.00 грн.

Когда приходят в столкновение права собственности и законодательство об охране окружающей среды, на чью сторону должно стать верховенство права? Именно в этом аспекте Джереми Уолдрон исследует Верховенство Права как с исторической точки зрения — рассматривая теорию собственности Джона Локка, — так и с точки зрения современных юридически..

Гуманізація правового регулювання в Україні: основні напрямки

250.00 грн.

У монографії досліджено генезу концепції гуманізації з античності до нашого часу, у тому числі гуманістичні засади у праві; міжнародні політико-правові документи у цій сфері; гуманістичні позиції в українському праві. Проаналізована гуманізація правового регулювання основних галузей публічного права: конституційного, кримінального, кримінально-проц..

Показано з 1 по 15 із 74 (5 сторінок)