Теорія держави і права

Вид відображення:

Iсторія держави і права зарубіжних країн

300.00 грн.

У навчальному посібнику відповідно до програми навчального курсу «Iсторія держави і права зарубіжних країн» і з урахуванням останніх досягнень історико-правової науки висвітлюється історія виникнення, розвитку і функціонування державно-правових систем Стародавнього Світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часів. Детально аналізується зміст державн..

Немає в наявності

Legal English through the Prism of the Law of Ukraine

440.00 грн.

Навчальний посібник «Юридична англійська мова крізь призму права України» розроблений для іншомовної підготовки студентів закладів вищої юридичної освіти. Навчальний посібник складається із 12 розділів, які охоплюють різні галузі українського права, його історію та особливості юридичної освіти в Україні, а також додатків, аудіозаписів, глосарію, к..

Немає в наявності

Methodology of Jurisprudence: interactive manual

90.00 грн.

The interactive manual is designed to train specialists in the specialty "Law" and provides interactive learning using technology of Google Suite Education. The authors of the manual aim to deepen the legal training of masters in educational institutions. The discipline reveals the essence and provides an opportunity to understand and comprehen..

Немає в наявності

Історія вчень про державу і право. Навчальний посібник

340.00 грн.

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій, питання для самоконтролю, базову і допоміжну літературу, приклади текстів та запитання до кожної теми навчальної дисципліни. Посібник допоможе курсантам, студентам та слухачам більш ефективно організувати процес самостійної підготовки, глибше усв..

Немає в наявності

Історія вчень про державу та право

80.00 грн.

Матеріал, викладений у посібнику, структурно відповідає навчальній програмі курсу “Історія вчень про державу та право”, яку вивчають у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації. У виданні в короткій і доступній для сприйняття формі викладено відповіді на типові екзаменаційні питання. Посібник призначений студентам, котрі ..

Історія вчень про державу та право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

150.00 грн.

У запропонованому навчальному посібнику розглядається світова політична думка, викладено основні доктрини про право і державу Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано народження і розвиток основних ідей про право і державу, особливу увагу приділено теорії правової держави, характеристиці різних шкіл права тощо. Навчаль..

Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

90.00 грн.

Основной целью учебного пособия является ознакомление с общими закономерностями возникновения и развития государств, важнейшими историко-правовыми и политическими фактами в жизни зарубежных стран, юридической терминологией и с мировыми достопримечательностями юридической культуры. Пособие рассчитано на студентов, слушателей, аспирантов юридических..

Немає в наявності

Історія держави і права зарубіжних країн. Посібник для підготовки до іспитів.

80.00 грн.

Посібник "Історія держави і права зарубіжних країн" буде незамінним помічником студента як під час підготовки до іспиту(заліку),так і під час складання іспиту (заліку).Посібник дає відповіді на основні питання з курсуісторіі держави і права зарубіжних країн. У посібнику для підготовки до іспиту наведені повні і лаконічні відповіді на ..

Історія держави і права України. Курс лекцій

480.00 грн.

Книга вміщує стислий виклад авторських лекцій з історії держави і права України сучасних вітчизняних науковців, прочитаних здобувачам вищої освіти Національної академії внутрішніх справ, юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Висвітлюються суспільно-політичний лад, державний устрій і право України від на..

Історія держави і права України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

190.00 грн.

Структура навчального посібника визначена навчальною програмою курсу, системою юридичних знань даної галузі та складається з двадцяти одного розділу. Метою посібника є забезпечення студентів вищих юридичних навчальних закладів понятійним матеріалом щодо змісту питань, які традиційно розглядають у курсі «Історія держави і права України». Начальний..

Немає в наявності

Історія держави і права України. Посібник для підготовки до іспитів

80.00 грн.

Посібник розроблений відповідно до вимог обов’язкових стандартів з історії держави і права України, затверджених Міністерством освіти і науки України. Структурно відповідає навчальній програмі курсу «Історія держави і права України». У виданні в короткій і доступній для сприйняття формі викладено відповіді на типові екзаменаційні питання. Посібник..

Немає в наявності

Історія держави і права України: навчально-методичний посібник

550.00 грн.

У навчально-методичному посібнику містяться рекомендації щодо опрацювання тем з навчальної дисципліни «Історія держави і права України», починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Він містить правові джерела різних часів історичного розвитку держави на території сучасної України. Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни «..

Немає в наявності

Історія держави та права України: навчальний посібник

350.00 грн.

Посібник підготовлений на основі багаторічного досвіду викладання авто­ром навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах і з урахуванням кре­дитно-модульної системи навчання. Його метою є не нав’язування читачеві власних оцінок державно-правових явищ, які мали місце протягом багато­вікової історії нашої країни, а спонукання його до творчого мис..

Історія держави та права України: термінологічний словник

250.00 грн.

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване видання стане корисним здобувачам вищої освіти за спеціальністю «Право» при підготовці до семінарських, практичних занять та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Історія держави та права України». Видання розраховане для викладачів, аспіра..

Немає в наявності

Історія політичних і правових вчень: від стародавніх часів до XVII століття

300.00 грн.

У книзі представлені основні політико-правові концепції і вчення про державу і право від стародавніх часів до XVII століття. Зокрема, авторами розкриті особливості політико-правових поглядів давньосхідних цивілізацій, концепцій античного світу, представлені ідеї раннього християнства, вчення про державу і право епохи Середньовіччя, мусульманські вч..

Показано з 1 по 15 із 112 (8 сторінок)