Трудове право

Вид відображення:

Аксиологические аспекты трудового права

80.00 грн.

Настоящая монография соединяет в себе максимально точное воспроизведение текста диссертационного исследования автора, выполненного в период 1988 - 1993 годов, представленного для соискания ученой степени кандидата юридических наук и успешно защищенного 16 ноября 1994 года, а также ряд методологических замечаний по теме исследования, сделанных в бол..

Немає в наявності

Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення

240.00 грн.

У монографії з урахуванням здобутків зарубіжного та міжнародного трудового права розглядаються актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення України, аналізуються сучасне трудове законодавство, практика його застосування. Авторами монографії як результату науково-дослідної роботи кафедри на тему «Теоретичні та практи..

Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення

450.00 грн.

У монографії досліджуються актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення щодо основних тенденцій функціонування сучасного трудового права, юридичного механізму забезпечення трудових прав працівників, правового регулювання нестандартних форм зайнятості, здійснення права на об’єднання в профспілки, правового статусу робо..

Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 11. Трудове право

800.00 грн.

Видання є першим в Україні систематизованим зводом знань про сутність і зміст трудового права. Розраховане на науковців, викладачів, студентів закладів вищої освіти, а також усіх тих, хто цікавиться доктриною та практикою трудового права...

Немає в наявності

Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12,00.05. - трудове право; право соціального забезпечення в Україні (1991-2012 рр.)

150.00 грн.

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по 2012 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття..

Доктрина локального регулювання охорони праці в Україні

380.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктрини локального регулювання охорони праці в Україні. У науковій роботі визначено наукову інтерпретацію локального правового регулювання охорони праці. Досліджено сутність та ознаки локального правового регулювання охорони праці. Проаналізовано недоліки та переваги сучасного стану локального право..

Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині

450.00 грн.

У монографії розглянуто становлення юридичної доктрини щодо найму праці в доіндустріальному суспільстві. Висвітлені думки античних авторів, середньовічних дослідників, вказано на становлення вітчизняної політичної та правової думки щодо договірного забезпечення праці. Автором досліджено аспекти еволюції доктринальних поглядів на питання договорів..

Немає в наявності

Забезпечення стабільності трудових правовідносин: теорія та практика

420.00 грн.

Монографічне дослідження присвячене становленню комплексної наукової думки про феномен забезпечення стабільності трудових правовідносин в Україні. Досягти окресленої мети дозволив усебічний аналіз соціально-правової сутності феномена стабільності трудових правовідносин в Україні, а також встановлення сутності правового механізму забезпечення стабіл..

Немає в наявності

Загальнотеоретична характеристика правових основ забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства в Україні

320.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних аспектів подальшого розвитку правового регулювання трудових прав працівників сільського господарства. У науковій роботі проаналізовано теоретико-правові основи трудових прав працівників сільського господарства, здійснено характеристику змісту кожного із цих прав, а..

Закон України "Про відпустки''

90.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень!..

Немає в наявності

Закон України "Про охорону праці". ЦУЛ

60.00 грн.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 жовтня 2020 року (відповідає офіційному текстові)..

Закон України “Про охорону праці”

90.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем..

Закони України "Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в України"

120.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон України "Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності" визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а та..

Закони України “Про оплату праці”, "Про колективні договори і угоди"

90.00 грн.

Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договір..

Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин: теоретико-практичне дослідження

250.00 грн.

Cтаття 43 Конституції України гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Одним із найважливіших завдань сучасного трудового права є створення умов для узгодження інтересів учасників соціально-трудових відносин, захист прав і законних інтересів суб’єкті..

Показано з 1 по 15 із 64 (5 сторінок)