Трудове право

Вид відображення:

Аксиологические аспекты трудового права

80.00 грн.

Настоящая монография соединяет в себе максимально точное воспроизведение текста диссертационного исследования автора, выполненного в период 1988 - 1993 годов, представленного для соискания ученой степени кандидата юридических наук и успешно защищенного 16 ноября 1994 года, а также ряд методологических замечаний по теме исследования, сделанных в бол..

Немає в наявності

Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення

240.00 грн.

У монографії з урахуванням здобутків зарубіжного та міжнародного трудового права розглядаються актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення України, аналізуються сучасне трудове законодавство, практика його застосування. Авторами монографії як результату науково-дослідної роботи кафедри на тему «Теоретичні та практи..

Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12,00.05. - трудове право; право соціального забезпечення в Україні (1991-2012 рр.)

150.00 грн.

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по 2012 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття..

Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині

250.00 грн.

У монографії розглянуто становлення юридичної доктрини щодо найму праці в доіндустріальному суспільстві. Висвітлені думки античних авторів, середньовічних дослідників, вказано на становлення вітчизняної політичної та правової думки щодо договірного забезпечення праці. Автором досліджено аспекти еволюції доктринальних поглядів на питання договорів..

Забезпечення стабільності трудових правовідносин: теорія та практика

420.00 грн.

Монографічне дослідження присвячене становленню комплексної наукової думки про феномен забезпечення стабільності трудових правовідносин в Україні. Досягти окресленої мети дозволив усебічний аналіз соціально-правової сутності феномена стабільності трудових правовідносин в Україні, а також встановлення сутності правового механізму забезпечення стабіл..

Загальнотеоретична характеристика правових основ забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства в Україні

320.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних аспектів подальшого розвитку правового регулювання трудових прав працівників сільського господарства. У науковій роботі проаналізовано теоретико-правові основи трудових прав працівників сільського господарства, здійснено характеристику змісту кожного із цих прав, а..

Закон України "Про відпустки''

40.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень!..

Закон України “Про охорону праці”

40.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем..

Закони України “Про оплату праці”, "Про колективні договори і угоди"

50.00 грн.

Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договір..

Кодекс законів про працю України

90.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміц..

Кодекс законів про працю України (актуальна судова практика, базові законодавчі та нормативно-правові акти). Видання 2-ге

190.00 грн.

Метою підготовки збірника є систематизація інформації, яка може бути корисною для формування правової позиції у судових суперечках, належного оформлення трудових відносин, зокрема при підготовці трудових договорів, наказів, рішень одноособових або колегіальних органів управління роботодавця, визначенні предмету доказування та джерел отримання інфор..

Кодифікація трудового законодавства України: теорія та практика

380.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних основ кодифікації трудового законодавства України, а також актуальних проблем практичного характеру та пошуку шляхів їх вирішення. У науковій роботі здійснено правову характеристику сутності кодифікації трудового законодавства як особливої форми систематизації права, визначено її поняття, р..

Концептуальні основи гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного законодавства

350.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних основ гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного законодавства, а також актуальних проблем у даній царині і пошуку шляхів їх вирішення. У науковій роботі здійснено загальнотеоретичну характеристику нормативно-правового забезпече..

Концепція оптимізації співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників

380.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників. У науковій роботі здійснено загальнотеоретичну характеристику форм захисту трудових прав працівників, визначено поняття та зміст індивідуальних форм захисту трудових прав п..

Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України: теорія і практика

350.00 грн.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади розвитку правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України. Проаналізовано правову природу охорони праці, визначено завдання, функції, принципи та гарантії правового забезпечення охорони праці в умовах євроінтеграції України. Охарактеризовано зміст механізму національного..

Показано з 1 по 15 із 45 (3 сторінок)