Цивільне право і процес

Вид відображення:
Немає в наявності

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона)

1200.00 грн.

Книга является русским переводом действующего Гражданского кодекса Франции (Кодекса Наполеона), который на протяжении более двух столетий по праву удерживает славу эталона гражданского законодательства во всем мире. Идеи, концепции и нормы Кодекса были восприняты правовыми системами подавляющего большинства стран земного шара, которые до сих пор че..

Немає в наявності

Гражданский процессуальный кодекс Франции

1100.00 грн.

Перевод с французского языка Книга является русским переводом действующего Гражданского процессуального кодекса Франции. В ней содержатся нормы данного Кодекса со всеми изменениями на день публикации и с указанием тех положений, которые в последние годы подверглись изменениям или реформированию. Текст Кодекса предваряет Предисловие, содержащее кр..

Немає в наявності

Гражданское судопроизводство за рубежом

225.00 грн.

Учебное издание рекомендовано Учебно-методическим советом по образованию в области юриспруденции УФО на базе ФГБОУ высшего профессионального образования «Уральская государственная юридическая академия» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе «Гражданский процесс (судебная деятельность)» (в рамках нап..

Немає в наявності

Діяльність в інтересах іншої особи в умовах війни: цивілістичні аспекти

450.00 грн.

Монографія присвячена розгляду питань правового регулювання цивільних відносин, що виникають при здійсненні діяльності в інтересах іншої особи в умовах війни. Об'єкти дослідження: проблеми колізії й солідарності цивільних прав та інтересів в умовах війни; надання допомоги іншим особам фактичними та юридичними діями; особливості виникнення цивільно-..

Дифамація. Збірка статей

380.00 грн.

У збірці зібрані статті науковців, суддів, адвокатів з тематики дифамації. Автори спільними зусиллями надали можливість розкрити поняття дифамації, як воно розуміється в науці та застосовується в українській судовій практиці та в практиці ЄСПЛ. Крім статей, в збірці поміщені коментарі рішень ЄСПЛ, що дозволить читачеві скласти власне бачення з при..

Добросовісність: доктрина & судова практика

600.00 грн.

У збірці зібрані статті науковців, суддів Верховного Суду, адвокатів з тематики добросовісності у правозастосуванні. Автори спільними зусиллями надали можливість розкрити принцип добросовісності як він розуміється в науці та застосовується в українській судовій практиці. Крім статей, у збірці поміщені коментарі рішень Верховного Суду, що дозволить..

Немає в наявності

Договір довірчого управління майном: порівняльно-правовий аналіз

260.00 грн.

У монографії на підставі методу порівняльно-правового аналізу досліджено особливості правового регулювання договору довірчого управління майном в Україні, Республіці Молдова, Росіийській Федерації, висвітлено специфіку інститутів управління майном та довірчої власності у деяких західносвропейських країнах. За результатами проведеного аналізу сформу..

Договір побутового підряду в цивільному праві України: монографія.

100.00 грн.

Вперше на монографічному рівні проведено комплексне наукове дослідження правової природи договору побутового підряду та особливостей правового регулювання відносин, що виникають із цього договору. Результати дослідження можуть бути використані у науковій, навчальній та практичній діяльності, спеціалістами юридичного фаху, науковими та практичними ..

Немає в наявності

Договір роздрібної купівлі-продажу за цивільним законодавством України

240.00 грн.

Монографію присвячено дослідженню генезису та правової природи договору роздрібної купівлі-продажу, виявленню актуальних проблем його правового реіу-лювання у цивільному законодавстві України. Висвітлено історію розвитку та правового регулювання договору роздрібної купівлі-продажу в країнах романо-германської правової сім'ї та в Україні. Визначено..

Договірне право. Том 1

870.00 грн.

У підручнику викладаються основні положення правового регулювання договірних відносин. На основі норм цивільного, господарського законодавства України, основних міжнародних нормативно-правових актів, судової практики та юридичної доктрини розкриваються основні положення та структура договорів у приватному праві. Наводиться правовий аналіз груп до..

Договори в цивільному праві України. Видання друге

490.00 грн.

Навчальний посібник «Договори в цивільному праві України» містить основні положення договірного права. На підставі чинного цивільного законодавства та сучасних наукових концепцій характеризуються загальні засади договірного права, основні види договірних зобов’язань. Друге видання навчального посібника доповнено положеннями, що узгоджуються із чи..

Договори валютного дилінгу в цивільному праві України

100.00 грн.

Монографія присвячена договорам валютного форварду, ф'ючерсу, іншим правочинам валютного дилінгу в цивільному праві України. Розглядаються питання еволюції і порівняльної характеристики договорів валютного дилінгу за законодавством України та іноземних країн, досліджуються поняття, правова природа і підстави виникнення зобов'язань валютного дилінг..

Договори у праві соціального забезпечення: проблеми теорії та практики

430.00 грн.

У монографії комплексно досліджуються теоретичні та практичні проблеми договорів у праві соціального забезпечення. Визначається поняття «договори у праві соціального забезпечення», розкривається їх правова природа. Доводиться, що у сфері соціального забезпечення укладаються різні за своєю природою договори, окрему численну групу серед яких склада..

Докази і доказування в цивільному судочинстві: основні поняття інституту доказів, види доказів в цивільному процесі, особливості засобів доказування, актуальна судова практика

690.00 грн.

Пропоноване видання розраховане перш за все для здобувачів юридичної освіти та їхніх викладачів, практикуючих правників, суддів, адвокатів, працівників та службовців державних органів та органів місцевого самоврядування. Воно стане в нагоді пересічному читачеві у питаннях захисту порушених цивільних прав...

Доказування у цивільному процесі України та Франції

350.00 грн.

Монографія є першим у вітчизняній науці цивільного процесуального права спеціальним комплексним дослідженням інституту доказування у цивільному процесі України та Франції. У монографії здійснено аналіз становлення та розвитку законодавства щодо доказування у цивільному процесі України та Франції. Досліджено особливості законодавчого регулювання ..

Показано з 31 по 45 із 303 (21 сторінок)