Європейське право

Вид відображення:

Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом

230.00 грн.

Сборник трудов печатается по материалам международной научно-практической конференции "Европейские стандарты защиты прав в гражданском судопроизводстве: испытание временем", целью которой является подведение итогов 10-летия принятия Гражданского процессуального кодекса Украины, а также реформ правовой и судебной системы страны, определение приорите..

Немає в наявності

Європейська інтеграція

250.00 грн.

У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть, досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення, розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу, процес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку, висвітле..

Європейська економічна міждержавна інтеграція (XIX ст. - кінець 40-х рр ХХ ст.): історико-правове дослідження

380.00 грн.

Монографія присвячена історико-правовому дослідженню європейської економічної міждержавної інтеграції (XIX ст. - кін. 40-х рр. XX ст.). Проаналізовано різні форми економічних міждержавних інтеграційних систем, які було вироблено протягом економічних міждержавних процесів. У роботі виявлено взаємозв’язок між економічними, політичними та правовими ін..

Немає в наявності

Європейська конвенція з прав людини: знайомство та практика застосування

150.00 грн.

Європейський Суд з прав людини є унікальним органом історії міжнародного права, який встановив стандарти, що пронизують правопорядок 47 Договірних сторін, і зробив великий внесок у формування законодавства та правозастосовної практики країн практично в будь-якій галузі права: у галузі відправлення кримінального правосуддя, цивільного, кримінального..

Немає в наявності

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Посібник для складання адвокатського іспиту

60.00 грн.

Целью создания данного пособия было систематизировать и кратко изложить информацию по теоретическим вопросам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусмотренных программой квалификационного экзамена для получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. Пособие может быть полезным для студентов, обуча..

Європейська прокуратура: взаємодія з державами-членами ЄС та перспективи взаємодії з Україною

580.00 грн.

У монографії окреслено взаємодію Європейської прокуратури з державами-членами ЄС, а також перспективи взаємодії з Україною з метою ознайомлення широкого кола читачів із питаннями, що стосуються виникнення пропозиції щодо Європейської прокуратури та її причин, пошуку компромісу щодо створення Європейської прокуратури, посиленої співпраці як шляху до..

Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна

440.00 грн.

Монографія представляє собою комплексне дослідження європейської системи місцевого і регіонального самоврядування, яка активно розвиваєтся за участю сучасних держав, їх адміністративно-територіальних одиниць субнаціонального рівня, ряду міжнародних організацій, насамперед, Ради Європи, ОБСЄ, ОЧЕС, Європейського союзу. Проаналізовано її понятійно-ка..

Європейське право (право Європейського Союзу). Навчальний посібник для підготовки до іспитів

160.00 грн.

Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: вступ до європейського права (поняття, принципи, джерела, система права, основні положення про Європейський Союз), положення про інститути Європейського Союзу, його консультативні органи, громадянство Союзу, політика Союзу та внутрішня діяльність, зовнішня діяльність Союзу, правові ак..

Європейське право та порівняльне правознавство: Збірник статей

250.00 грн.

Збірник присвячено теоретичному та порівняльно-правовому осягненню феномена європейського права. Розглядаються методологічні основи порівняльного правознавства, сучасні підходи до типології та класифікації правових систем, особливості права ЄС та інших європейських організацій, галузі та інститути європейського права, наднаціональні тенденції у пра..

Немає в наявності

Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми

220.00 грн.

У монографії досліджені проблеми становлення європейського правового простору, його інституційна структура, для чого з’ясовується роль у його створенні основних центрів правового співробітництва європейських держав, місце в структурі європейського правового простору політико-правових норм і стандартів, вироблених у рамках "загальноєвропейського про..

Австрійська Республіка та Європеський Союз: правовий вимір європейської інтеграції

380.00 грн.

У монографії на прикладі досвіду Австрійської Республіки розглянуто актуальні питання розвитку інтеграційних процесів у Європі. Представлено авторське бачення напрямів внутрішньої та зовнішньої політики та стану розвитку країни у контексті реалізації її потенціалу в рамках ЄС. Охарактеризовано австрійський шлях до європейської інтеграції: від уча..

Довідник термінів у практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства

140.00 грн.

Довідник містить систематизований в алфавітному порядку стислий виклад основних термінів, які використовуються у прецедентній практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства. Видання розраховано на науковців, адвокатів, працівників правоохоронних органів, здобувачів вищої освіти. Гонорар авторського колективу від продажу книги перераховується на..

Немає в наявності

Зібрання актів Європейського права

380.00 грн.

У виданні зібрані основоположні міжнародні договори Ради Європи. Ця перша публікація започатковує видання всіх конвенцій та інших правових документів Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, в якій зацікавлена вітчизняна громадськість. Мета збірника - зробити загальнодоступними в Україні принципи, норми і стандарти прав і свобод людини, які є загал..

Закони України "Про Товариство Червоного Хреста України", "Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні"

90.00 грн.

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю Товариства Червоного Хреста України, визначає його правовий статус та правові засади діяльності...

Немає в наявності

Застосування практики Європейського суду з прав людини під час вирішення податкових спорів

470.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань, пов’язаних з ґрунтовним вивченням положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у поєднанні з практикою її тлумачення та застосування Європейським судом з прав людини, яка виступає фундаментальним джерелом міжнародно-правових гарантій, що визначають..

Показано з 1 по 15 із 54 (4 сторінок)