Європейське право

Вид відображення:
Немає в наявності

Європейська інтеграція

250.00 грн.

У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть, досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення, розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу, процес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку, висвітле..

Немає в наявності

Європейська економічна міждержавна інтеграція (XIX ст. - кінець 40-х рр ХХ ст.): історико-правове дослідження

380.00 грн.

Монографія присвячена історико-правовому дослідженню європейської економічної міждержавної інтеграції (XIX ст. - кін. 40-х рр. XX ст.). Проаналізовано різні форми економічних міждержавних інтеграційних систем, які було вироблено протягом економічних міждержавних процесів. У роботі виявлено взаємозв’язок між економічними, політичними та правовими ін..

Немає в наявності

Європейська конвенція з прав людини: знайомство та практика застосування

150.00 грн.

Європейський Суд з прав людини є унікальним органом історії міжнародного права, який встановив стандарти, що пронизують правопорядок 47 Договірних сторін, і зробив великий внесок у формування законодавства та правозастосовної практики країн практично в будь-якій галузі права: у галузі відправлення кримінального правосуддя, цивільного, кримінального..

Немає в наявності

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Посібник для складання адвокатського іспиту

60.00 грн.

Целью создания данного пособия было систематизировать и кратко изложить информацию по теоретическим вопросам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусмотренных программой квалификационного экзамена для получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. Пособие может быть полезным для студентов, обуча..

Немає в наявності

Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна

440.00 грн.

Монографія представляє собою комплексне дослідження європейської системи місцевого і регіонального самоврядування, яка активно розвиваєтся за участю сучасних держав, їх адміністративно-територіальних одиниць субнаціонального рівня, ряду міжнародних організацій, насамперед, Ради Європи, ОБСЄ, ОЧЕС, Європейського союзу. Проаналізовано її понятійно-ка..

Європейське право (право Європейського Союзу). Навчальний посібник для підготовки до іспитів

80.00 грн.

Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: вступ до європейського права (поняття, принципи, джерела, система права, основні положення про Європейський Союз), положення про інститути Європейського Союзу, його консультативні органи, громадянство Союзу, політика Союзу та внутрішня діяльність, зовнішня діяльність Союзу, правові ак..

Немає в наявності

Європейське право та порівняльне правознавство: Збірник статей

250.00 грн.

Збірник присвячено теоретичному та порівняльно-правовому осягненню феномена європейського права. Розглядаються методологічні основи порівняльного правознавства, сучасні підходи до типології та класифікації правових систем, особливості права ЄС та інших європейських організацій, галузі та інститути європейського права, наднаціональні тенденції у пра..

Немає в наявності

Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми

220.00 грн.

У монографії досліджені проблеми становлення європейського правового простору, його інституційна структура, для чого з’ясовується роль у його створенні основних центрів правового співробітництва європейських держав, місце в структурі європейського правового простору політико-правових норм і стандартів, вироблених у рамках "загальноєвропейського про..

Немає в наявності

Австрійська Республіка та Європеський Союз: правовий вимір європейської інтеграції

160.00 грн.

У монографії на прикладі досвіду Австрійської Республіки розглянуто актуальні питання розвитку інтеграційних процесів у Європі. Представлено авторське бачення напрямів внутрішньої та зовнішньої політики та стану розвитку країни у контексті реалізації її потенціалу в рамках ЄС. Охарактеризовано австрійський шлях до європейської інтеграції: від уча..

Немає в наявності

Довідник термінів у практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства

140.00 грн.

Довідник містить систематизований в алфавітному порядку стислий виклад основних термінів, які використовуються у прецедентній практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства. Видання розраховано на науковців, адвокатів, працівників правоохоронних органів, здобувачів вищої освіти. Гонорар авторського колективу від продажу книги перераховується на..

Немає в наявності

Застосування практики Європейського суду з прав людини під час вирішення податкових спорів

320.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань, пов’язаних з ґрунтовним вивченням положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у поєднанні з практикою її тлумачення та застосування Європейським судом з прав людини, яка виступає фундаментальним джерелом міжнародно-правових гарантій, що визначають..

Немає в наявності

Зона вільної торгівлі Україна-Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти

80.00 грн.

У виданні представлено статті учасників міжнародної науково-практичної конференції "Зона вільної торгівлі Україна - Европейський Союз: правові та економічні аспекти", що відбулась у м. Одесі 8 червня 2007 року за ініціативою Одеської національної юридичної академії, Британської Ради в Україні, Української асоціації европейських студій, Проекту "Тор..

Лобістська діяльність у країнах та інституціях ЄС

350.00 грн.

Монографія присвячена розгляду комплексу питань, що пов’язані з лобістською діяльністю в рамках ЄС. У ній розкрита практика здійснення лобіювання щодо інституцій ЄС та органів влади країн-членів ЄС. Також висвітлені концептуальні та теоретичні засади лобіювання. Наведена велика кількість прикладів лобіювання, проаналізовано значну кількість зак..

Немає в наявності

Міжнародно-правове регулювання охорони довкілля в Європейському союзі

390.00 грн.

У монографії розглянуто правове регулювання охорони довкілля в рамках юрисдикції ЄС та системи права Союзу. Досліджена участь ЄС в міжнародних природоохоронних угодах, вплив екологічного права ЄС на зміст двосторонніх та окремих колективних договорів за участю Союзу, діяльності ЄС конвенційних органах універсальних природоохоронних договорів та с..

Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі

330.00 грн.

У монографії комплексно обгрунтовуються теорстико-методологічні основи конституційного регулювання моделей місцевого самоврядування в державах-учасницях ЄС і в Україні. Зокрема, досліджується сутність і зміст категорії «модель місцевого самоврядування», а також питання типології основних моделей місцевого самоврядування. Узагальнюється та системати..

Показано з 1 по 15 із 40 (3 сторінок)