Історія держави і права

Вид відображення:
Немає в наявності

Історія держави і права зарубіжних країн. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

220.00 грн.

У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни подаються матеріали для вивчення студентами юридичного факультету історії держави і права зарубіжних країн за навчальною програмою КНЕУ. У посібнику подаються програма курсу, методичні поради до вивчення тем курсу, а також плани семінарських занять і навчальні завдання для самос..

Історія суду і судочинства в Україні

290.00 грн.

Мета дисципліни «Історія суду та судочинства в Україні» полягає в підвищенні загального та теоретичного рівня знань здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 («право»), в підготовці їх до системного сприйняття історії розвитку судової системи в Україні. Отже, володіючи матеріалами дисципліни здобувач буде в змозі краще орієн..

Немає в наявності

Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації

480.00 грн.

У монографії досліджуються процеси становлення і розвитку вітчизняної традиції концептуалізації порівняльної історії права. Автором на основі комплексного і системного опрацювання праць доведено, що цілісність традиції ґрунтувалась на поєднанні поглядів, ідей, уявлень науковців щодо сутності порівняльної історії права. Варіативність осмислення уч..

Немає в наявності

Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації

480.00 грн.

Обгрунтовано концепт правової політології як науково-пізнавальної системи, дослідницької парадигми, наукового напряму та навчальної дисципліни. Розкрито її теоретичний, аксіологічний, праксеологіч-ний потенціал; визначено об’єкт, предмет, методологію, принципи, функції, понятійно-категоріальний апарат. Взаємодія політики і права показана як евристи..

Рассуждение об изучении права природы и наций. И.И. Дахно

80.00 грн.

Вниманию читателя предлагается трактат известного британского юриста Джеймса Макинтоша (1765-1832г.г.). Сочинение было опубликовано в 1799 году на английском языке. С тех пор никогда не издавалось на русском языке. Рассматриваются многие аспекты естественного права [правильнее – права природы, природного права] и международного публичного права. ..

Показано з 1 по 5 із 5 (1 сторінок)