IT-право

Вид відображення:

IT-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар

450.00 грн.

Збірник вперше в Україні містить перелік нормативно-правових актів, які регулюють відносини у ІТ-сфері та діяльності ІТ-компаній. У ньому наведено коментарі до основних проблемних питань у сфері ІТ-права. Також розміщено матеріали судової практики та розглянуто кейси з проблемних питань ІТ-відносин. Видання розраховане на студентів, які навчають..

Немає в наявності

ІТ-право та інформаційна безпека

170.00 грн.

У монографії досліджуються категорії «ІТ-право», «інформаційна безпека», розглядаються взаємозв’язки та взаємодія між цими категоріями. Аналізується теоретичне підґрунтя визначення взаємозв’язку інформаційної безпеки та ІТ-права та конкретика взаємин «ІТ-права» та «інформаційної безпеки». Призначена для науковців, науково-педагогічних працівників ..

Немає в наявності

ІТ-право: сутність та поняття

320.00 грн.

У монографії з позицій цивілізаційного та концептного підходів досліджується феномен "ІТ-права", котрий останнім часом привертає усе більше уваги вітчизняних правознавців. З метою характеристики його, як концепту, ІТ-право розглядається у системі правових концептів, категорій та суспільних звязків. Призначена для науковців, науково-педагогічних пр..

ІТ-право: теорія та практика

650.00 грн.

Видання 2-ге, виправлене та доповнене У посібнику викладаються основи правового регулювання інформаційно-комунікативних відносин та забезпечення інформаційної безпеки у сфері ІТ, характеризуються особливості суб’єктів та об’єктів відносин у цій сфери, віртуальна власність, електронна комерція, технології блокчейн і смартконтракти, стартапи і соціа..

Електронні докази в цивільному процесі

250.00 грн.

У монографії вивчається правова природа електронних доказів у цивільному судочинстві та їх місце у структурі засобів доказування. Здійснено аналіз чинного процесуального законодавства, що врегульовує правовий режим електронних доказів, особливості процедури їх подання, дослідження та оцінки. Проаналізовано судову практику використання електронн..

Електронне кримінальне судочинство: передумови виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку

200.00 грн.

Сьогоднішні зміни до кримінального процесуального закону України, зумовлені системною інформатизацією держави, забезпечують модернізацію судового провадження. Кримінальні процесуальні процедури частково перейшли в електронний формат і доповнились спеціалізованим електронним інструментарієм. 'Сучасне кримінальне судочинство України – це електронна ..

Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"

90.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повно..

Кібербезпека в Україні: нормативна база, коментарі та роз'яснення, актуальна судова практика

590.00 грн.

Кібербезпека та боротьба з кіберзлочинністю у ХХІ столітті – це одні з найбільш важливих питань, які потребують глибокого аналізу, розробок та впровадження високотехнологічних рішень з метою запобігання та викриття кіберзагроз. У цьому виданні будуть висвітлені основні питання і визначені основні напрями щодо стану кібербезпеки в України, будуть н..

Конкурентна розвідка та безпека бізнесу

450.00 грн.

У всіх розвинених країнах світу конкурентна розвідка міцно увійшла в практику бізнесу, і є сьогодні потужним інструментом інформаційно-аналітичного супроводу забезпечення безпеки бізнесу та управління бізнес-діяльністю. У практичному посібнику, підготовленому на базі більш ніж 20-ти річного досвіду та практичної роботи автора - Когута Юрія Іванови..

Основи ІТ-права

480.00 грн.

Посібник побудований на практичному досвіді юридичного супроводу ІТ-компаній в Україні. У ньому висвітлено багато питань, але основну увагу приділено аналізу судової практики та кейсів. З метою порівняння та вивчення зарубіжного досвіду у сфері ІТ-права здійснено аналіз та вивчено досвід США та країн ЄС. Посібник призначений для підготовки студен..

Немає в наявності

Правове забезпечення цифрової економіки

360.00 грн.

У посібнику викладено теоретичний матеріал для вивчення дисципліни «Правове забезпечення цифрової економіки». Зокрема, розкрито сутність, основні характеристики та етапи становлення інформаційного суспільства, а також надано характеристику цифрової (інформаційної) економіки як економічної основи сучасного інформаційного суспільства. Проаналізован..

Немає в наявності

Правове регулювання IT-відносин

60.00 грн.

У збірці містяться матеріали доповідей з теоретичних та методологічних проблем ІТ- права, які були обговорені на всеукраїнському круглому столі на тему «Правове регулюванняІТ-відносин», що відбувся 18 травня 2017 року на базі Національного університету «Одеська юридична академія». Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослі..

Цифрова валюта у світі та в Україні: правове регулювання, судова практика, цифрові валюти, е-гривня

490.00 грн.

Цифрові кошти стають реальністю, яка досі є загадкою для основної маси населення. Така сама загадка це й для фінансових інституцій держав і міжнародної фінансової спільноти. У цій збірці спробуємо надати відповіді на певні запитання і прослідкувати тенденції і перспективи цього фінансового інструменту...

Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки

350.00 грн.

Представлений практичний посібник є першим українським виданням, в якому акумульовані теоретичні знання та практичний досвід, системно розкриті питання та приведені технології забезпечення кібербезпеки в процесі цифрової трансформації державних та приватних структур в епоху четвертої промислової революції - Індустрії 4.0. Дана робота підготовлена ..

Показано з 1 по 15 із 15 (1 сторінок)