Історія держави і права

Вид відображення:

Історія держави i права зарубіжних кpaїн

830.00 грн.

Підручник з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» підготовлений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» Донецького державного університету внутрішніх справ. Усі теми підручника (крім теми № 6) поділяються на два дидактичні блоки: історичний нарис та державно-правова характеристика..

Немає в наявності

Історія держави і права зарубіжних країн. Курс лекцій

480.00 грн.

Книга вміщує авторські лекції сучасних вітчизняних науковців з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн», підготовлених на основі їх багаторічного досвіду викладання у закладах вищої освіти України. Висвітлюються історія виникнення, розвитку і функціонування державно-правових систем у різних країнах світу. Аналізується зміст..

Історія держави і права зарубіжних країн. Правові джерела

150.00 грн.

Навчальний посібник містить правові джерела різних часів історичного розвитку людства. Хрестоматію складено відповідно до програми навчального курсу «Iсторiя держави i права зарубіжних країн», побудованої за модульним принципом. Зокрема, подані численні правові першоджерела Стародавнього Світу, Середніх вiкiв, Нового i Новітнього часів. Тексти на..

Історія держави і права зарубіжних країн: посібник для підготовки до іспиту

280.00 грн.

У посібнику відповідно до навчальної програми з історії держави і права зарубіжних країн розглядаються основні питання виникнення, розвитку і функціонування держави і права зарубіжних країн із найдавніших часів до початку XXI ст. Питання посібника розташовані в хронологічному порядку та викладені лаконічно і несуперечливо. Завдяки висвітленню в пос..

Немає в наявності

Історія держави і права України. Підручник

320.00 грн.

У підручнику висвітлюються історія права, суспільно-політичний, державний лад України з найдавніших часів і до сьогодення – їх основні етапи, закономірності та особливості розвитку. Вивчаються досвід вітчизняного державо- і правотворення, його традиції. Розрахований на студентів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів та викл..

Історія зарубіжних політичних вчень

400.00 грн.

Презентаційний навчально-методичний посібник спрямований на забезпечення ефективної роботи студентів-політологів І курсу в мережі лекційних і семінарських занять, а також пропонує методи успішного опанування матеріалів навчального курсу під час виконання дистанційних і самостійних видів робіт. Авторами-упорядниками пропонуються схеми і таблиці, щ..

Історія судових і правоохоронних органів України. Курс лекцій

480.00 грн.

Книга вміщує стислий виклад авторських лекцій сучасних вітчизняних науковців з навчальної дисципліни «Історія судових і правоохоронних органів України», прочитаних здобувачам вищої освіти Національної академії внутрішніх справ. Висвітлюються виникнення, розвиток та еволюція судових і правоохоронних органів як важливої складової державно-правового..

Історія українського права

450.00 грн.

Висвітлює основні етапи становлення та розвитку українського права, починаючи з потестарного суспільства, до початку XXI ст. Продемонстровано спадкоємність українського права як в періоди національної державності, так і в дискретних умовах її існування. Проаналізовано не лише пам’ятки вітчизняного права, а й чинні на українських етнічних територіях..

Немає в наявності

Велика українська юридична енциклопедія у 20 томах. Том 1. Історія держави і права України

900.00 грн.

Видання є систематизованим зводом знань про суспільний, державний лад, джерела й основні інститути права, які характеризують багатовікову історію українського державотворення. Розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться історією держави і права України...

Вплив давньогрецької філософії права на сучасну українську юриспруденцію

420.00 грн.

У монографії викладено результати дослідження концептуальної значущості давньогрецької філософії права для реформування української юриспруденції на сучасному стапі. Обгрунтовано, що в контексті євроінтеграційного курсу нашої держави процеси узгодження українського права з свропейським передбачають його координацію з тими ідейними витоками останньо..

Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти

210.00 грн.

У монографії досліджуються теоретичні концепти та історичні практики реалізації ідеї соціальної держави, закономірності та особливості процесів її формування, функціонування й розвитку в країнах Західної Європи; еволюції національних моделей соціального захисту та їх модернізації в сучасних умовах комплексної кризи, глобалізації та евроінтеграцій. ..

Захист вітчизни: історія, сучасність, перспектива

200.00 грн.

У навчальному посібнику автори висвітлюють світоглядно-історичні основи захисту української державності. Показано, що війна є енциклопедією людських уболівань у системі захисту Вітчизни. Обґрунтовано нову концептуальну модель контррозвідувальної діяльності у захисті Вітчизни. Стверджено ембарго як санкційний пакет проти путінсько-російської агресії..

Книга емблем

550.00 грн.

«Книга емблем» є унікальною пам’яткою європейської ренесансної літератури. Вміщені до неї твори відображають світогляд автора – відомого італійського юриста і поета-гуманіста, засновника школи ренесансної юриспруденції «Mos gallicus» Дж. А. Альчато (1492–1550 рр.). Український переклад книги друкується вперше і є прируроченим до 500-ліття від н..

Немає в наявності

Княгиня Ольга. Наріжний камінь церкви і держави

450.00 грн.

Правителька Русі княгиня Ольга - одна з найшанованіших жінок християнської цивілізації. Свята є небесною захисницею правоохоронців і суддів, податківців і митників, дипломатів та розвідників, а також вдів, чоловіки яких загинули на війні. Великій київській княгині моляться про звільнення від ворогів. Свята рівноапостольна княгиня Ольга сприяла ро..

Країнознавство

700.00 грн.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з «Країнознавства» на основі розгляду теоретичних проблем країнознавства та характеристики окремих країн. Особлива увага приділяється синтезу, систематизації та узагальненню різнорідних даних про політичну, економічну, соціальну, культурологічну сфери життєдіяльності суспільства, світу в ці..

Показано з 1 по 15 із 20 (2 сторінок)