Іноземна мова для юристів

Вид відображення:

"Мовний" іспит як умова допуску особи до публічної служби в Україні: правовий аспект (100 найпоширеніших запитань та відповідей)

320.00 грн.

У довіднику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальних дисциплін службово-правового циклу («Службове право», «Міжнародні та європейські правові стандарти публічного адміністрування»), подається 100 найпоширеніших питань та відповідей, нормативні документи, перелік використаної літератури. Для здобувачів ступе..

Business English. Картки для вивчення англійських слів

450.00 грн.

Business English - ділова англійська для роботи. Набір для тих, хто знає англійську на рівні В1-В2, але відчуває, що цього недостатньо для спілкування з бізнес-партнерами. Вибирають ті, хоче впевнено вести переговори англійською про маркетинг, економіку або торгівлю. Тут 818 слів і 680 прикладів. Набір карток для вивчення англійської включає:..

Немає в наявності

Competence in English. Типові тестові завдання

220.00 грн.

Навчально-практичний посібник спрямований на тестування рівня сформованості іншомовної компетентності студентів; підвищення рівня іншомовної компетенції та формування у студентів навичок виконання тестових завдань. Посібник розрахований на студентів юридичних закладів вищої освіти для використання в аудиторній роботі і при опрацюванні навчального..

English for Lawyers

600.00 грн.

Підручник «English for Lawyers» призначений для професійно орієнтованого усного і писемного спілкування. Містить інформацію про правові системи та судочинство України, Великої Британії та США, знайомить студентів з конституційним, адміністративним, міжнародним, кримінальним і цивільним правом, кримінальним і цивільним процесом цих країн. Розрахов..

Legal English

330.00 грн.

Навчальний посібник, попереднє видання якого побачило світ у 2020 році, призначений для студентів закладів вищої освіти спеціальності «Право» і має на меті розвиток мовних, мовленнєвих та лінгвосоціокультурних компетентностей, необхідних для ефективного професійно-орієнтованого усного і писемного спілкування, та формування термінологічного апарату ..

Немає в наявності

Legal English. Картки для вивчення англійських слів

390.00 грн.

Legal English - професійний англійський для юристів. Набір для тих, хто знає англійську на рівні В1-С1, але цього недостатньо для професійного спілкування. Вибирають ті, хто хоче працювати в міжнародних компаніях, читати професійну літературу та нормативні акти без словника, а також легко укладати угоди з іноземними контрагентами. У цьому наборі..

Legal English. Картки для вивчення англійських слів. 105 карток

195.00 грн.

«Legal English» — професійна англійська для юристів. Набір для тих, хто знає англійську на рівні В1-С1, але цього недостатньо для професійного спілкування. Вибирають ті, хто хоче працювати в міжнародних компаніях, читати професійну літературу та нормативні акти без словника, а також з легкістю складати договори з іноземними контрагентами. На..

Legal path. Навчально-практичний посібник, 2-ге видання, перероблене і доповнене

210.00 грн.

Навчально-практичний посібник спрямований на формування іншомовної компетентності студентів для здійснення ефективного професійного усного і письмового спілкування у сфері права та самостійної роботи з англомовною правничою літературою та документами. Посібник розрахований на студентів юридичних закладів вищої освіти, зокрема тих, хто спеціалізуєт..

Lingua latina & media. Латинська мова для журналістів

550.00 грн.

Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови». Розділи &laq..

Military English. Картки для вивчення англійських слів

195.00 грн.

Картки «Military English» — це англійська для військових. Набір із військовою лексикою підходить для курсантів, солдатів, офіцерів та всіх інших, які так чи інакше дотичні до армійської справи. Картки допоможуть підтягнути професійну англійську для покращення комунікації з іноземними колегами, а також скласти міжнародний іспит від НАТО за с..

Proficiency in Legal English

240.00 грн.

Навчальний посібник укладено з метою актуалізації та розвитку іншомовних компетентностей студентів (мовленнєвої, лексичної та граматичної) для забезпечення їх здатності вільно спілкуватися англійською мовою професійного спрямування та здійснювати самостійну роботу з англомовною правничою літературою та документами, вирішувати професійні завдання і ..

ЄВІ з англійської мови. Посібник для підготовки до вступу в магістратуру

450.00 грн.

Посібник містить практичний матеріал для підготовки до Єдиного вступного іспиту з англійської мови до магістратури: тести у форматі ЄВІ за темами, лексичні завдання за темами, граматичні таблиці та тестові завдання з граматики, відповіді до тестових завдань. Формат, тематика та послідовність матеріалу сприяють формуванню вмінь та навичок, які нео..

Немає в наявності

Англійська для юристів

90.00 грн.

Навчальний посібник – це своєрідна хрестоматія англійських текстів, яка розширює лексичний запас студентів, допомагає зрозуміти своє професійне покликання, поглиблює їхні знання в професійному аспекті, розширює кругозір, зачіпає широкий спектр професійних проблем і пропонує їх вирішення. Автор детально розкриває систему державних структур Великої..

Англійська мова в міжнародних документах з прав людини

280.00 грн.

Учебное пособие по переводу международно-правовых документов в области прав человека (с английского на украинский язык) выдано в Украине впервые. Он содержит 10 важнейших международных деклараций, конвенций и пактов по правам человека на английском языке (на языке оригинала), что приводит структуру руководства. Пособие состоит из трех частей. Кажд..

Немає в наявності

Англійська мова для магістрів

70.00 грн.

Лексико-граматичний посібник “Aнглійська мова для магістрів” написано для магістрів різних факультетів вишів, котрі вивчають англійську мову. Цей посібник призначений для підготовки магістрів із різноманітних сфер. До видання увійшли такі розділи, як: “Modern school”, “Teaching and learning Еnglish”, “Education (in Ukraine, Russia, Germany, Can..

Показано з 1 по 15 із 33 (3 сторінок)