Іноземна мова для юристів

Вид відображення:

"Мовний" іспит як умова допуску особи до публічної служби в Україні: правовий аспект (100 найпоширеніших запитань та відповідей)

350.00 грн.

У довіднику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальних дисциплін службово-правового циклу («Службове право», «Міжнародні та європейські правові стандарти публічного адміністрування»), подається 100 найпоширеніших питань та відповідей, нормативні документи, перелік використаної літератури. Для здобувачів ступе..

Business English. Картки для вивчення англійських слів

450.00 грн.

Business English - ділова англійська для роботи. Набір для тих, хто знає англійську на рівні В1-В2, але відчуває, що цього недостатньо для спілкування з бізнес-партнерами. Вибирають ті, хоче впевнено вести переговори англійською про маркетинг, економіку або торгівлю. Тут 818 слів і 680 прикладів. Набір карток для вивчення англійської включає:..

Немає в наявності

Legal English. Картки для вивчення англійських слів

390.00 грн.

Legal English - професійний англійський для юристів. Набір для тих, хто знає англійську на рівні В1-С1, але цього недостатньо для професійного спілкування. Вибирають ті, хто хоче працювати в міжнародних компаніях, читати професійну літературу та нормативні акти без словника, а також легко укладати угоди з іноземними контрагентами. У цьому наборі..

Немає в наявності

Lingua latina & media. Латинська мова для журналістів

250.00 грн.

Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови». Розділи &laq..

Немає в наявності

Military English. Картки для вивчення англійських слів

195.00 грн.

Картки «Military English» — це англійська для військових. Набір із військовою лексикою підходить для курсантів, солдатів, офіцерів та всіх інших, які так чи інакше дотичні до армійської справи. Картки допоможуть підтягнути професійну англійську для покращення комунікації з іноземними колегами, а також скласти міжнародний іспит від НАТО за с..

Немає в наявності

Англійська для юристів

90.00 грн.

Навчальний посібник – це своєрідна хрестоматія англійських текстів, яка розширює лексичний запас студентів, допомагає зрозуміти своє професійне покликання, поглиблює їхні знання в професійному аспекті, розширює кругозір, зачіпає широкий спектр професійних проблем і пропонує їх вирішення. Автор детально розкриває систему державних структур Великої..

Англійська мова в міжнародних документах з прав людини

180.00 грн.

Учебное пособие по переводу международно-правовых документов в области прав человека (с английского на украинский язык) выдано в Украине впервые. Он содержит 10 важнейших международных деклараций, конвенций и пактов по правам человека на английском языке (на языке оригинала), что приводит структуру руководства. Пособие состоит из трех частей. Кажд..

Немає в наявності

Англійська мова для магістрів

70.00 грн.

Лексико-граматичний посібник “Aнглійська мова для магістрів” написано для магістрів різних факультетів вишів, котрі вивчають англійську мову. Цей посібник призначений для підготовки магістрів із різноманітних сфер. До видання увійшли такі розділи, як: “Modern school”, “Teaching and learning Еnglish”, “Education (in Ukraine, Russia, Germany, Can..

Немає в наявності

Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості

160.00 грн.

Практикум містить 10 тестів у форматі сертифікаційної роботи з англійської мови. За змістом тести орієнтовані на Програму зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов з акцентом на професійному компоненті іншомовної підготовки студентів юридичного факультету. Метою посібника є формування міжкультурної комунікативної компетентсті майбутніх юри..

Немає в наявності

Англійська юридична мова: Комунікативний аспект. Legal Еnglish: Communicative Аspect

150.00 грн.

Пропонований підручник призначений для вдосконалення фахового мовлення студентами-правниками, а також може бути використаний (системно чи вибірково) при викладанні англійської мови на факультетах іноземних мов, міжнародних відносин, журналістики та філологічних факультетах...

Немає в наявності

Глосарій юридичних понять і термінів з "Історії держави і права України", "Історії держави і права зарубіжних країн", "Історії вчень про державу і право" у двох частинах

750.00 грн.

У термінологічному словнику вміщено понад дві тисячі юридичних термінів, якими користуються правознавці від найдавніших часів до сьогодення, з трьох фундаментальних історико-правових дисциплін, що вивчаються в усіх юридичних закладах вищої освіти України. Оскільки серед юридичних термінів і номенклатурних назв сучасності дедалі більшого поширення н..

Немає в наявності

Латинский язык для юристов. Latina Iuridicalis

150.00 грн.

Пособие призвано облегчить труд преподавателя и студента, а также интенсифицировать учебный процесс по латинскому языку для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», хотя подборка хрестоматийного материала позволяет использование пособия и студентами других гуманитарных нефилологических специальностей...

Немає в наявності

Латинська мова для юристів

370.00 грн.

Підручник покликаний полегшити працю викладача і студента, а також інтенсифікувати навчальний процес по латинській мові для студентів, що навчаються за фахом «Юриспруденція», хоча добірка хрестоматійного матеріалу дозволяє використання підручника і студентами інших гуманітарних спеціальностей...

Немає в наявності

Латинська мова для юристів

180.00 грн.

Мета підручника - підготовка до читання юридичних текстів і розуміння міжнародної наукової та правової термінології. Складається з граматичного курсу, лексико-граматичних вправ, юридичних текстів, хрестоматії та латинсько-українського словника. Навчальний матеріал пропорційно розміщений у 19 заняттях. Граматичні положення ілюструються лексичним м..

Немає в наявності

Німецько-український словник юридичних термінів

850.00 грн.

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлює сучасні закономірності й тенденції функціонування юридичної термінології та враховує нові підходи в порівняльному правознавстві в умовах швидкого розвитку глобалізаційних процесів. Словник містить близько 27 тисяч словникових статей. Призначени..

Показано з 1 по 15 із 22 (2 сторінок)