Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект. Protecting the rights of investors in the field of management

300.00 грн.

Анотація

Медіація на захисті прав інвесторів. Іноземні інвестори є доволі беззахисними суб’єктами нашої господарської системи, попри те, що мають ширший спектр можливостей захисту, оскільки можуть звертатися й до іноземних судів. 

Медіація на захисті прав інвесторів. 

Іноземні інвестори є доволі беззахисними суб’єктами нашої господарської системи, попри те, що мають ширший спектр можливостей захисту, оскільки можуть звертатися й до іноземних судів. 

У дослідженні Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект, що побачило світ у видавництві «Юрінком Інтер», для вирішення цієї наболілої проблеми запропоновано  побудову цілісної теоретичної моделі захисту прав інвесторів у сфері господарювання на підставі авторської концепції інституту захисту прав інвесторів у сфері господарювання.

Серед решти форм захисту акцентовано увагу на медіації.

З огляду на те, що примирні процедури у правовій системі України ще перебувають на початковому етапі освоєння, вибір позасудової форми розв’язання конфліктів як ефективного способу захисту прав інвесторів виглядає трохи несподіваним.  Однак, оскільки автор праці - кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Олександр Хрімлі  - є суддею Київського апеляційного адміністративного суду, обґрунтування такого підходу безперечно заслуговує на увагу.

Книги
ISBN 978-966-667-688-0; 978-966-667-689-7
Автор О. Г. Хрімлі
Рік видання 2017
Кількість сторінок 656
Обкладинка тверда
Анотація У монографії розглянуто теоретико-правові аспекти захисту прав інвесторів у сфері господарювання. Сформульовано поняття й особливості інституту захисту прав інвесторів у сфері господарювання. Розглянуто співвідношення публічно-правових і приватноправових інтересів у сфері захисту прав інвесторів. Проаналізовано законодавство щодо захисту прав інвесторів у сфері господарювання. Запропоновано класифікацію форм захисту прав інвесторів у сфері господарювання та надано іх теоретико-правовий аналіз. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників судових органів, органів державної влади й місцевого самоврядування. The book deals with theoretical and legal aspects of investors `protection in the field of management. The concept and features of investors` protection institute in the field of management has been concepts. The ratio of public law and private interests in the protection of investors have been considered. Legislation to protect the rights of investors in the field of management has been analyzed. The classification of forms of protection of investors’ rights in the field of management has been provided with theoretical and legal analysis for scientists, teachers, students of legal and economic specialties of higher educational institutions, legal practitioners, members of the judiciary, state and local authorities.

Написати відгук

Будь ласка, авторизуйтесь або створіть обліковий запис перед тим, як написати відгук